Terug

Geboortecentrum

In het geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis krijgt u deskundige zorg en begeleiding rondom uw zwangerschap en bevalling. U bevalt onder begeleiding van uw verloskundige of de gynaecoloog. Mocht uw baby extra zorg nodig hebben, dan hebben wij alle voorzieningen en deskundigheid om uw kind optimaal te behandelen. 

Wat biedt het WKZ geboortecentrum?

In het WKZ geboortecentrum zijn alle voorzieningen rondom zwangerschap, bevallen en kindzorg bij elkaar zijn gebracht. 

 Het geboortecentrum bestaat uit:

  • Het Universitair Verloskundig Centrum Utrecht;
  • een polikliniek;
  • een afdeling voor opname van (zieke) zwangere vrouwen;
  • verloskamers;
  • een kraamafdeling;
  • de afdeling neonatologie.

In het WKZ geboortecentrum staat de zorg voor u en uw toekomstige kind centraal. Wij leveren zorg op maat. Daarvoor werken we samen met uw eigen verloskundige. Daardoor kunt u gewoon op controle bij een praktijk bij u in de buurt. Maar als er extra zorg nodig is voor u of voor uw baby, kunnen we die meteen bieden.

Afspraak maken? Een vraag?

Wilt u zich aanmelden voor een afspraak? Vul dan het het formulier in. Wij bellen u dan binnen drie werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

Hebt u een vraag?

Zwanger en bevallen in het WKZ Geboortecentrum; kijkt u met ons mee?

WKZ Geboortecentrum

Universitair Verloskundig Centrum Utrecht (UVC Utrecht)

Het UVC Utrecht is de verloskundigenpraktijk van het WKZ geboortecentrum. Voor alle zorg rondom uw zwangerschap, bevalling en kraambed kunt u bij ons terecht. De verloskundigen van het UVC Utrecht houden spreekuur op negen locaties in en rondom Utrecht. Uw bevalling begeleiden wij in het WKZ.

Hoe wij werken

Tijdens uw zwangerschap controleren wij u regelmatig en geven we voorlichting over zaken die dan aan de orde zijn zoals voeding, leefstijl, zwangerschapskwaaltjes en uw naderende bevalling. Als de zwangerschap zonder complicaties verloopt dan begeleidt de verloskundige uw zwangerschap en de bevalling. Mochten er toch complicaties optreden dan wordt u doorverwezen naar de gynaecoloog. De gynaecoloog is 24 uur per dag in het ziekenhuis aanwezig.

Wij hebben gespecialiseerde spreekuren voor zwangeren met diabetes, hart- en vaatziekten, HIV en nierziekten. Wij hebben grote expertise in prenatale screening en diagnostiek; onderzoek naar afwijkingen bij het nog ongeboren kind.

Als uw baby na de geboorte onverwacht extra zorg nodig heeft dan wordt uw baby opgenomen op de neonatologie. Deze afdeling biedt zorg aan (ernstig) zieke pasgeborenen op het niveau van Intensive Care (IC), High Care (HC) of Medium Care (MC). Zowel op de IC, HC als MC neonatologie krijgen de opgenomen pasgeborenen 24 uur per dag speciale zorg met behulp van geavanceerde medische apparatuur. Hiermee worden de vitale functies bewaakt, ondersteund en zo nodig overgenomen. Naast het verlenen van medische en verpleegkundige zorg, is opvang en begeleiding van ouders een belangrijke taak op de afdeling.

Kosten en vergoedingen

Alle zorgverzekeraars vergoeden de verloskundige zorg in het WKZ geboortecentrum, ook als u een budgetpolis hebt (verloskundige zorg is acute zorg). Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Wil je werken op de IC neonatologie?

Als IC neonatologie verpleegkundige bent u verantwoordelijk voor de zorg aan zeer kwetsbare patiënten en hun ouders. Op de afdeling werken we in een hightech-omgeving met veel bewakingsapparatuur. Houdt u van techniek & dynamiek? Kijk dan voor de actuele vacatures op Werken bij het UMC Utrecht.

Werken op de afdeling neonatologie

Patiëntverhaal

Patiëntenportaal

Als u bij het WKZ Geboortecentrum onder controle bent voor uw zwangerschap kunt u uw eigen medisch dossier zelf en zonder vertraging inzien. Het vernieuwde patiëntenportaal 'Mijn UMC Utrecht' geeft hiermee inzicht en regie in de afspraken die de verloskundige en/of gynaecoloog met u afspreekt tijdens uw zwangerschap, bevalling en kraambed.

Zorgverleners

Binnen het WKZ Geboortecentrum werken verloskundigen, gynaecologen, neonatologen en verpleegkundigen die zich gespecialiseerd hebben in de zorg en behandeling rond zwangerschap en bevalling en de zorg voor de (ernstig) zieke pasgeborene.

Daarnaast werken er gynaecologen - kinderartsen- en neonatologen in opleiding, physician assistents, echoscopisten, orthopedagogen, kinderfysiotherapeuten, wetenschappelijk onderzoekers, kraamverzorgenden, lactatiekundigen, maatschappelijk werkers, secretaresses en administratief medewerkers.

Zwangere zaterdag

De Zwangere Zaterdag is voor iedereen die meer wil weten over zwanger worden en zijn, bevallen, de kraamtijd en alles wat hierbij komt kijken. Bezoekers aan Zwangere Zaterdag wonen presentaties en workshops bij en kunnen de markt bezoeken.

Op de markt staan verschillende bedrijven die hun producten promoten en uitleg hierover geven. Het is ook mogelijk om er producten te kopen.

Meer informatie

Het College Perinatale Zorg (CPZ) heeft een website met algemene informatie over wat een zwangere vrouw en haar partner aan voorlichting en zorg kan verwachten.Het CPZ is een landelijk organisatie waarin alle partijen samenwerken die te maken hebben met de zorg rond zwangerschap en bevalling in Nederland.