Terug

Zorgverleners van het WKZ geboortecentrum

Binnen het geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) zijn verschillende zorgverleners bij uw behandeling betrokken. Het WKZ is onderdeel van het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht is een opleidingsziekenhuis, waardoor u tijdens uw behandeling ook in aanraking komt met zorgverleners in opleiding. Op deze pagina beschrijven we kort welke rol deze verschillende zorgverleners hebben.

Artsen: gynaecologen en neonatologen

De medische zorg voor de (aanstaande) moeder is in handen van een team gynaecologen. Het team neonatologen is verantwoordelijk voor de medische zorg voor (zieke) pasgeborenen. De gynaecoloog en de neonatoloog bepalen dagelijks het medisch beleid.

AIOS en ANIOS

Er werken in het geboortecentrum ook gediplomeerde basisartsen die nog niet in opleiding zijn tot medisch specialist. Zij worden ‘artsen niet in opleiding tot specialist’ (ANIOS) genoemd. Deze artsen werken ook onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Een arts in opleiding tot specialist (AIOS) is een gediplomeerde basisartsen die in het UMC Utrecht of het Wilhelmina Kinderziekenhuis wordt opgeleid tot gynaecoloog dan wel neonatoloog. 

Physician assistants neonatologie

De physician assistant (PA) werkt samen met de neonatoloog. De PA is zelf geen arts, maar neemt binnen de neonatologie-afdeling bepaalde taken van de arts over, zoals visite lopen bij pasgeborenen die medische zorg nodig hebben.

De klinisch verloskundige en PA klinisch verloskundige

De (PA) klinisch verloskundige werkt samen met de gynaecoloog en onder diens eindverantwoordelijkheid. Wanneer u medische zorg nodig hebt tijdens juw zwangerschap, bevallig of het kraambed, is de klinisch verloskundige meestal de eerste zorgverlener die u zult treffen in onze kliniek. Zij is opgeleid tot verloskundige en heeft zich daarna gespecialiseerd in de kliniek tot klinisch verloskundige.

De eerstelijns verloskundige

De eerstelijns  verloskundige begeleidt zwangerschappen, bevallingen en het kraambed zonder medische indicatie. Iedere zwangere die onder controle is bij een eerstelijns verloskundige, heeft een casemanager. Deze casemanager is verantwoordelijk voor uw behandeling en begeleiding. Bij afwezigheid van de casemanager neemt de dienstdoende verloskundige deze verantwoordelijkheid over.

Verpleegkundige

In het geboortecentrum werken gespecialiseerde neonatologie- en verloskundeverpleegkundigen. Daarnaast werken er verpleegkundigen die in opleiding zijn voor een van deze specialisaties.

Echoscopist

Op de polikliniek verloskunde worden vrijwel alle echo’s door een echoscopist gemaakt. Zowel de echo om de duur van uw zwangerschap vast te stellen als de echo waarvoor u verwezen bent omdat er wellicht een afwijkende bevinding elders is gezien zal de echoscopist maken. Ook hier geldt dat de arts eindverantwoordelijk is.

Kraamverzorgende

Als u bij de verloskundige bevalt, is de kraamverzorgende aanwezig om u en uw partner te verzorgen en ondersteunen tijdens de bevalling en gedurende kraamperiode. Na de bevalling helpt zij bijvoorbeeld bij de borstvoeding. De kraamverzorgenden zorgen ervoor dat u zich zoveel mogelijk op uw gemak voelt.

Andere medewerkers

Voor advies en ondersteuning kunt u  in het geboortecentrum kun u ook terecht bij:

  • lactatiedeskundigen;
  • maatschappelijk werkers;
  • geestelijke verzorging en; 
  • voedingsassistenten.