Terug

Regels en rechten

Rechten

In het WGBO staan de rechten en plichten van patiënten. Alle ziekenhuizen en zorgverleners zijn verplicht om zich aan de WGBO te houden. Lees hier de belangrijkste rechten voor patiënten.

Plichten

Wij verwachten dat u duidelijke en volledige informatie over uw gezondheid geeft. En dat u meewerkt aan uw behandeling. Daarnaast zijn er normen waar iedereen zich aan moet houden.

Gebruik van restmateriaal

Voor onderzoek en behandeling is het soms nodig om bloed of weefsel weg te nemen. Vaak blijft er na de behandeling een deel van dit materiaal over. Dit noemen we restmateriaal.

Privacy

De zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot (een deel van) de gegevens in uw dossier. Zij houden zich daarbij aan hun beroepsgeheim.

WKZ-Kindersite

Wilt uw kind zien hoe het WKZ eruitziet, of meer weten over een onderzoek, behandeling of ziekte? Op de WKZ-kindersite staat deze informatie voor kinderen en jongeren.