Terug

Plichten

Plichten

Wij verwachten dat u en uw kind duidelijke en volledige informatie over de gezondheidstoestand van uw kind geven. En dat u en uw kind meewerkt aan de medische en verpleegkundige behandeling. Natuurlijk voor zover de gezondheid van uw kind dat toelaat.

Legitimatie uitklapper, klik om te openen

Iedereen die gebruikmaakt van de zorg moet zich kunnen legitimeren. De identificatieplicht in de zorg geldt vanaf de geboorte. Zo hebben ouders voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs nodig wanneer zij naar een zorgverlener gaan.

Legitimeren is nodig om de volgende redenen:

  • We moeten uw kind op de juiste manier kunnen registreren.
  • Wanneer er geen identiteitsgegevens geregistreerd zijn, kunnen de zorgkosten niet gedeclareerd
  •  worden bij de zorgverzekeraar.

Neem daarom altijd een geldig legitimatiebewijs van uw kind mee (paspoort, ID kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).

Kijk op de webpagina van Rijksoverheid voor meer informatie

Gedragsnormen uitklapper, klik om te openen

Om het ziekenhuis voor u, uw kind en onze medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te maken, hebben we een aantal normen opgesteld. Iedereen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis moet zich hier aan houden. Deze gedragsnormen hebben we samen met politie en justitie opgesteld. De normen zijn opgenomen in het landelijke project Veilige Zorg®.

Wanneer een patiënt of bezoeker zich in strijd gedraagt met de normen en regels van het ziekenhuis, kunnen wij een gele of rode kaart uitschrijven. Een gele kaart is een officiële waarschuwing, die we bijvoorbeeld uitschrijven bij verbaal geweld. Patiënten die een rode kaart krijgen mogen voor een bepaalde tijd het ziekenhuis niet meer in, behalve bij de spoedeisende of psychiatrische hulp. De rode kaart kunnen we bijvoorbeeld uitschrijven bij fysiek geweld.

Onze gedragsnormen zijn:

  • Ongewenste intimiteiten. We gaan niet akkoord met opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard.
  • Discriminatie. Het is verboden om anderen belachelijk te maken, uit te schelden of achter te stellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
  • Geweld. U mag een ander niet hinderen, intimideren, bedreigen (verbaal of non verbaal) afpersen of mishandelen.
  • Wapens. Wapens zijn in het ziekenhuis niet toegestaan. Als wapens worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en kan u de toegang tot het ziekenhuis worden geweigerd.
  • Diefstal en vandalisme. Bij diefstal of vandalisme doen wij aangifte bij de politie. De kosten verhalen we op de dader.
  • Alcohol en drugs. Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan en niet gedoogd. Bent u onder invloed dan kan u de toegang tot het ziekenhuis worden geweigerd.
  • Privacy. Respecteer de privacy van patiënten en medewerkers. U mag niet zomaar foto’s of films maken in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. U hebt hiervoor toestemming nodig van het UMC Utrecht. Als een patiënt, bezoeker of medewerker herkenbaar in beeld komt, dan is het noodzakelijk dat die persoon toestemming geeft.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet