Terug

Een ziekenhuisopname

Een ziekenhuisopname

Een opname in het ziekenhuis is voor iedereen anders. Het is belangrijk dat u samen met uw kind de opname in het ziekenhuis goed voorbereidt. 

De WKZ Opnamefolder geeft u in het kort de belangrijkste informatie over wat jullie kunnen verwachten bij een opname. Lees in ieder geval de informatie bij ‘Vóór de opname’ en ‘De opnamedag’. De link naar de Verblijfsgids biedt jullie veel achtergrondinformatie over alle afdelingen en wat er allemaal mogelijk is in het ziekenhuis.

Voor de opname uitklapper, klik om te openen

Uw kind voorbereiden en begeleiden

Uw kind komt in het ziekenhuis voor een behandeling, onderzoeken en/of een ingreep onder narcose. Ieder kind is anders. Daarom is de voorbereiding per kind verschillend. Een deel van de voorbereiding gebeurt in het WKZ, maar het belangrijkste gedeelte gebeurt thuis. Daar stellen kinderen hun vragen. Als een kind goed is voorbereid, heeft het minder problemen in het ziekenhuis en als het weer thuis is. 

Niet alleen uw kind bereidt zich voor op de opname, binnen het gezin/systeem veranderen (tijdelijk) ook veel dingen. Wellicht is er hulp nodig om thuis alles goed te laten verlopen wanneer u bij uw kind in het ziekenhuis bent en of moet u regelen dat u wordt afgelost bij uw kind in het ziekenhuis wanneer u naar huis gaat.

Infecties

Kunt u één of meer van onderstaande vragen met ‘Ja’ beantwoorden?

 • Bent u of is uw kind drager van een resistente bacterie? Bijvoorbeeld MRSA, VRE (Vancomycine resistente enterokokken) of Acinetobacter?
 • Is iemand in uw huishouden  besmet met MRSA?
 • Bent u of is uw kind de laatste twee maanden behandeld of opgenomen in een buitenlands ziekenhuis?
 • Bent u of is uw kind de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een Nederlands ziekenhuis waar sprake was van een uitbraak met resistente bacteriën?
 • Woont u of uw kind op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vlees-pluimvee?
 • Heeft u of uw kind de afgelopen twee maanden gewoond in een opvang of instelling voor asielzoekers?


Het kan dan zijn dat u of uw kind bacteriën bij zich draagt en wij voorzorgsmaatregelen moeten nemen.
Wilt u dan zo spoedig contact opnemen met de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen?

De opnameplanning

Wij stellen de dag en het tijdstip van de opname zoveel mogelijk in overleg met u vast.

Het opnamebureau van het WKZ regelt de opname van uw kind. Uw kind komt op de wachtlijst. U krijgt een brief zodra de opnamedatum bekend is. Hierin staat de opnamedatum, het tijdstip en de afdeling waar uw kind wordt opgenomen. U krijgt de brief meestal twee tot drie weken voor de opnamedatum.

Als uw kind op de wachtlijst staat, kan het zijn dat de klachten of problemen van uw kind erger worden. Wij begrijpen dat u dan graag wilt dat uw kind eerder wordt opgenomen. Belt u dan de polikliniek (het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaart). De medewerkers regelen dat u telefonisch met uw arts kunt overleggen.

Voor vragen over de planning van de opname, kunt u van dinsdag tot en met donderdag bellen tussen 8.30 en 10.00 uur met het wachtlijstspreekuur 088 75 540 15.

Meerdaagse opname of dagopname

Voor sommige behandelingen of onderzoeken is het medisch noodzakelijk dat u één of meerdere nachten in het ziekenhuis blijft. We spreken dan van een meerdaagse opname. Voor andere behandelingen of onderzoeken kunt u aan het einde van de dag weer naar huis. Dit heet een dagopname of dagbehandeling.

Pre-operatief spreekuur (POS- poli)

Als uw kind een operatie of onderzoek onder narcose krijgt, bezoeken jullie meestal vooraf de anesthesioloog en/of de anesthesieverpleegkundige op de polikliniek preoperatief spreekuur (POS-poli). U krijgt dan informatie over het voorbereiden op en begeleiden bij de narcose (de inleiding in de anesthesie).

Medicijnen

 • Gebruikt uw kind medicijnen? Neem deze dan in verpakking mee naar het ziekenhuis. Vraag bij uw eigen apotheek om een actueel medicatieoverzicht. 
 • Tijdens de opname krijgt uw kind misschien een of meerdere medicijn(en) van het ziekenhuis.  
 • Gebruik eigen medicijnen alleen in overleg met de arts: bepaalde combinaties van medicijnen kunnen namelijk schadelijk zijn.
 • Vragen over de medicijnen van uw kind kunt u stellen aan de verpleegkundigen, artsen of apothekersassistent. 
 • Meer weten over de medicijnen? Zoek de bijsluiter

Dieet

Als uw kind een dieet of speciale voeding heeft, bel dan vóór de opname de kinderdiëtist om dit te bespreken. Het telefonische spreekuur van de kinderdiëtist is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur: 

088 75 547 90

Zorgen voor de periode na de opname

Voor uw kind wordt opgenomen is vaak al bekend of er na de opname thuis nog extra hulp nodig is. De verpleegkundige bespreekt dit met u. Kunnen familieleden of andere relaties u ondersteunen? Regel zoveel mogelijk vóór uw opname.

Reden uitstel opname uitklapper, klik om te openen

Het kan gebeuren dat wij door overmacht een geplande opname moeten afzeggen. Wij realiseren ons dat dit heel vervelend voor u is. Wij laten u dat dan zo snel mogelijk weten en maken een nieuwe afspraak met u.

Het kan ook zijn dat de geplande opname door de volgende situaties niet door kan gaan:

 • Uw kind is ziek en heeft koorts.
 • Uw kind heeft huiduitslag of rode pukkeltjes.
 • Uw kind braakt of heeft diarree.
 • Er heerst een kinderziekte in uw omgeving.
 • Uw kind is in het afgelopen jaar voor een behandeling in een ziekenhuis in het buitenland geweest.
 • Uw kind woont op een plek waar varkens of vleeskalveren worden gehouden.
 • U twijfelt of de opname kan doorgaan.

Als er sprake is van één van die situaties, belt u dan voordat u naar het WKZ komt met het opnamebureau:

088 75 544 45

Zo nodig wordt met de arts of de verpleegkundige overlegd of het nodig is de opname uit te stellen.

Als één van de beschreven situaties van toepassing is op een broertje of zusje, dan mag die niet in het WKZ op bezoek komen.

De opnamedag uitklapper, klik om te openen

Als jullie opname gepland is, wordt u vooraf gebeld door een apotheekmedewerker.

Mocht de medewerker u gemist hebben, dan zoekt zij u op de afdeling op. Dit geldt ook bij ontslag: de apotheekmedewerker komt naar de afdeling om met u de medicatielijst door te nemen.

Het polsbandje ontvangt u van de afdelingssecretaresse.

Wanneer uw kind met spoed wordt opgenomen, verloopt de opnamedag natuurlijk anders.

Wordt uw kind op de dag van de behandeling opgenomen, dan moet uw kind vaak al nuchter zijn. Als dit het geval is, dan geeft uw arts vooraf aan wanneer uw kind voor het laatst mag eten en drinken.

Op de verpleegafdeling

Jullie kunnen direct naar de verpleegafdeling gaan. Daar kunnen jullie je melden bij de verpleegbalie.

De afdelingssecretaresse controleert de persoons- en verzekeringsgegevens van uw kind in een computerbestand. Ook vragen wij naar een identiteitsbewijs van uw kind. De regel van de overheid is dat het ziekenhuis geen kosten kan declareren als er geen identiteitsbewijs staat geregistreerd. Hebt u nog geen ID kaart van uw kind, geef dit dan aan bij de secretaresse. Probeer zelf, zo snel als mogelijk, alsnog een ID kaart aan te vragen, en bij het eerst volgende bezoek deze te laten zien aan de secretaresse. Bij zowel polibezoek als in de kliniek zullen de secretaresses hier iedere opname / ieder bezoek naar vragen. 

Eventuele wijzigingen kunt u bij de balie doorgeven. U kunt uw wijzigingen ook per e-mail doorgeven:

zorgregistratie@umcutrecht.nl

Meld altijd de naam, geboortedatum en het patiëntnummer van uw kind.

Om als ouders in het patiëntenportaal van uw kind in te kunnen loggen, moet u uw machtiging hiervoor aanvragen. Dat kan via deze link: machtigingsformulier ouders.
Van kinderen ouder dan 12 jaar moet u hun toestemming hiervoor vragen: toestemmingsformulier verlenen machtiging.

U kunt vervolgens via dit stappenplan inloggen.

In dit portaal kunt u in het dossier van uw kind bijv. de correspondentie, afspraken, en dagelijkse consulten vinden die artsen noteren. Ook kunt u vooraf aan de opname een vragenlijst invullen zodat we op de afdeling al iets meer van jullie weten, voordat jullie komen.

De verpleegkundige geeft jullie een rondleiding en maken jullie kennis met enkele medewerkers. Uw kind krijgt een identiteitsbandje om de pols. Hierdoor is uw kind onder alle omstandigheden herkenbaar.

Een verpleegkundige van de afdeling houdt met u en uw kind een verpleegkundig opnamegesprek. Kunt u zelf niet aanwezig zijn bij uw kind dan mag er iemand anders namens u bij uw kind zijn, geef dit altijd aan bij de verpleegkundige. Uiteraard worden medische zaken alleen met ouders of voogd afgestemd.

Bij de indeling van de kamers houden wij rekening met de reden van opname, leeftijd en persoonlijke omstandigheden van alle opgenomen kinderen.

Afhankelijk van de aandoening van uw kind, bekijken we op welke kamer uw kind verblijft. 

Verhuizing

Isolatieboxen en éénpersoonskamers zijn schaars. Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de opname wordt verplaatst naar een andere kamer op de afdeling, omdat er niet langer een boxindicatie aanwezig is en een ander kind een boxindicatie heeft gekregen. Jullie krijgen dit dan zo spoedig mogelijk te horen. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Overgevoeligheid

Is uw kind overgevoelig of allergisch voor bepaalde stoffen, voedingsmiddelen of medicijnen? Geeft u dit dan door tijdens het opnamegesprek. Vertel het ook aan de behandelend arts.

Verblijf in het ziekenhuis uitklapper, klik om te openen

De kamer van uw kind

De verpleegafdelingen hebben meerdere één-, twee- of vierpersoonskamers. Iedere kamer heeft een eigen badkamer met toilet. Uw kind krijgt een eigen kast. Bij uw bed is een scherm waarmee uw kind televisie kan kijken, telefoneren, internetten en radio luisteren (infotainment). De verpleegkundige legt jullie uit hoe alles rondom het bed werkt. Jullie kunnen ook lezen hoe het werkt in de handleiding infotainment

De verpleegafdeling

In het midden van de afdeling is de verpleegkundige balie. Iedere verpleegafdeling heeft een huiskamer om spelletjes te doen of bezoek te ontvangen.

Zelf zorgen en blijven slapen

Vanzelfsprekend gaat uw zorg en waar mogelijk opvoeding van uw kind gewoon door in het ziekenhuis. Daarvoor hanteren we het ouderparticipatie beleid. U kunt bijvoorbeeld dag en nacht bij uw kind zijn, met uitzondering van de intensive care. Kunt u zelf niet bij uw kind zijn dan is het altijd mogelijk om een ander vertrouwd persoon bij uw kind te vragen. Ook overleggen wij met u over medische beslissingen en over de specialistische zorg voor uw kind. In samenspraak met de verpleegkundige is het soms ook mogelijk dat een pedagogisch medewerker of verpleegkundige de zorg voor uw kind even overneemt, dit is altijd afhankelijk van de zorgcomplexiteit van uw kind en andere kinderen op de afdeling.

Dagindeling

Het verblijf in het ziekenhuis staat in het teken van onderzoek en behandeling van de aandoening van uw kind. Dit leidt tot regelmatig terugkerende activiteiten waarvan we u nu vast een indruk geven. Precieze tijden kunnen per verpleegafdeling verschillen.

 • Vanaf 07.30 uur begint de dag op de afdeling. Tot 07.45 uur leest de dagdienst de verpleegdossiers van de patiënten. De nachtdienst draagt over aan de dagdienst.
 • Tussen 07.30 en 08.30 uur krijgt uw kind het ontbijt. In de loop van de ochtend helpt de verpleegkundige, waar nodig, met de verzorging en behandeling van uw kind. De verpleegkundige spreekt hiervoor een tijdstip af. De verpleegkundige voert verschillende lichaamscontroles uit, zoals temperatuur opnemen, polsslag tellen en bloeddruk opnemen. In de loop van de dag kunnen ook onderzoeken voor uw kind gepland zijn. Hierover krijgen jullie tijdig informatie.
 • Tussen 08.00 en 09.00 uur komen medewerkers van het priklab langs voor eventuele bloedafname.
 • Tussen 12.00 uur en 12.30 uur krijgt uw kind de lunch.
 • Tussen 12.30-14.00 uur is het rusttijd en wordt het licht gedempt.
 • Tussen 15.00-16.00 is er een wisseling van verpleegkundigen. De dagdienst draagt over aan de avonddienst.
 • De warme maaltijd komt tussen 17.00 uur en 18.00 uur op de afdeling.
 • Vanaf 20.00 uur streven wij naar rust op de afdeling. Daarom verzoeken wij u op uw kamer geen gebruik meer te maken van groot licht, radio zonder oortelefoon, televisie en dergelijke zodat de andere kinderen de gelegenheid hebben om te gaan slapen.
 • Rond 23.00 uur wisselen de avonddienst en de nachtdienst elkaar af.

Ziekenhuismedewerkers

De behandeling en verzorging in ons ziekenhuis gebeurt in teamverband. Er zijn meerdere artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij uw behandeling betrokken.

Iedere afdeling heeft een zaalarts. Dit kan een andere zijn dan de arts op de polikliniek. Uiteraard is de arts die uw kind behandelt op de hoogte van uw situatie en beschikt hij over alle gegevens.

Hoofdbehandelaar

Wanneer uw kind in het ziekenhuis ligt, hebben jullie soms met meer behandelaars te maken, soms van verschillende specialismen. De behandelaar is vaak een arts in opleiding tot specialist (AIOS). Hij is het aanspreekpunt en komt langs om met jullie de behandeling te bespreken (artsenvisite). Een medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Dit is jullie hoofdbehandelaar. Jullie horen van de verpleegkundige of zaalarts wie uw hoofdbehandelaar is. Wanneer u een bepaalde arts wilt spreken, kunt u dit altijd aan de verpleegkundige vragen.

Loopvisite

Iedere ochtend bespreken artsen en verpleegkundigen hoe het gaat met uw kind en hoe de behandeling er de komende dag(en) uitziet. Als u vragen hebt dan kunt u deze vooraf doorgeven aan de verpleegkundige.
Hoe laat deze bespreking gehouden wordt, kunt u vragen aan de verpleegkundige.

Sommige specialisten, zoals urologen en chirurgen, bespreken het behandelplan bij het bed van uw kind. U kunt dan meteen uw vragen stellen.

In het weekend komt de arts niet bij elk kind langs en worden niet alle kinderen besproken in de visite, dit gebeurt alleen als dit van belang is.

Naam en geboortedatum

Tijdens opname vragen medewerkers regelmatig naar de naam en geboortedatum van uw kind. Dat is niet omdat ze niet weten wie uw kind is, maar om te voorkomen dat ze een vergissing maken.

Pijn meten

Het is voor de artsen en verpleegkundigen belangrijk om te weten of uw kind pijn heeft. Pijn is niet alleen vervelend, het kan ook voor problemen zorgen. Misschien ademt uw kind niet goed door of durft het niet te bewegen. Dat vertraagt het herstel. Tijdens de opname controleert de verpleegkundige daarom regelmatig of uw kind pijn heeft. Met een pijnlineaaltje vraagt ze uw kind aan te geven hoeveel pijn hij heeft. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind gaat dit aan de hand van gezichtjes of cijfers. Wanneer uw kind pijn heeft, kan hij hiervoor medicijnen krijgen.

Maatregelen om infecties te voorkomen

In een ziekenhuis liggen en werken mensen die bacteriën of virussen bij zich dragen. Deze bacteriën en virussen kunnen infecties veroorzaken. Wij doen ons uiterste best om te voorkomen dat bacteriën en virussen op andere patiënten worden overgedragen. Er zijn hygiënemaatregelen, zoals handen ontsmetten met handalcohol, waar alle ziekenhuismedewerkers zich aan moeten houden. Ook aan u, uw kind en jullie bezoek vragen we gebruik te maken van handalcohol.

Soms zijn deze algemene maatregelen niet voldoende. Dan zijn speciale isolatiemaatregelen nodig. Er hangt dan een gekleurde kaart (isolatiekaart) op de kamerdeur of bij het bed van uw kind. Hierop zien ziekenhuismedewerkers en uw bezoek welke maatregelen nodig zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de verpleegkundige of behandelend arts.

Eten en drinken

Ouders en/of verzorgenden kunnen tegen een kleine vergoeding (alleen pinbetaling) mee eten op de kamer of afdeling. Dit geldt voor het ontbijt, lunch én avondeten. Via het scherm aan bed kunt u ook het assortiment en de maaltijden zien of vraag het aan de voedingsassistent. 

Op de afdeling in de huiskamer of in de centrale hal in de automaten kunt u altijd koffie of thee krijgen. In de centrale hal vindt u bij koffiecorner ’30 Beans’ of in restaurant de Toverstaf een uitgebreid aanbod van eten en drinken, zoals maaltijden en diverse snacks. Hier vindt u de openingsdagen – en tijden. En we hebben een Health Food Wall automaat waar u altijd terecht kunt voor een maaltijd, broodje/wrap, salade, tussendoortje en/of sapje.

Privacy

De medewerkers van de afdeling houden rekening met de privacy van u en uw kind. Wij zorgen er zoveel mogelijk voor dat anderen niets zien en horen van uw behandeling. Een gesprek met een zorgverlener kunnen jullie in een aparte kamer op de afdeling voeren.

Telefoneren

Mobiel telefoneren is in het WKZ toegestaan, behalve in die zones waar het storing op medische apparatuur geeft of waar het andere mensen stoort. Bij de toegang tot deze gebieden staan of hangen verbodsborden. Op de verpleegafdelingen mag u uw mobiele telefoon ook gebruiken. Hebt u de oplader van uw mobiele telefoon vergeten, beneden in de hal van het WKZ staan kluisjes waarin u uw telefoon kunt opladen. Wij vragen u wel om uw mobiele telefoon op trilstand te zetten. Op afdeling Pelikaan mag u alleen op de gang mobiel bellen.

Infotainment

Bij uw bed hangt een scherm waarmee uw kind televisie kunt kijken, internetten en radio luisteren.

Post

Via de afdelingssecretaresse of een verpleegkundige ontvangt uw kind post. Laat de post op de volgende manier adresseren:
de naam van uw kind
afdeling (bijvoorbeeld) schildpad- kamer 14
p/a UMC Utrecht (WKZ)
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Bezoek

De bezoektijden voor broertjes, zusjes, familie, vrienden en kennissen zijn:

 • van 10.00 tot 12.00 uur
 • van 14.00 tot 19.00 uur

Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar mogen alleen samen met een volwassene op bezoek komen.

Als één van onderstaande situaties geldt voor het kind dat op bezoek wil komen, wilt u hierover dan overleggen met de verpleegkundige vóórdat u met dat kind naar het WKZ komt?

 • Het kind is ziek en heeft koorts.
 • Het kind heeft huiduitslag of rode pukkeltjes.
 • Het kind braakt of heeft diarree.
 • Er heerst een kinderziekte in de omgeving van het kind.
 • Het kind is in het afgelopen jaar voor een behandeling in een ziekenhuis in het buitenland geweest.
 • Het kind woont op een plek waar varkens of vleeskalveren worden gehouden.

Voor kinderen en jongeren die in isolatie of op de Intensive Care worden verpleegd, zijn de bezoekregels anders. U kunt deze regels vinden bij de informatie over de afdeling.

En verder:

 • Er mogen maximaal drie bezoekers bij uw kind aanwezig zijn. Dit is inclusief ouders.
 • We houden zoveel mogelijk rekening met de rust en de privacy van uw kind. De verpleegkundige kan daarom het bezoek soms vragen even de kamer uit te gaan.
 • Tussen 12.30 en 14.00 uur rusten de kinderen. Op de kamers gaan dan de gordijnen dicht en het licht uit.

Roken

Roken is in het ziekenhuis niet toegestaan. Buiten zijn specifieke rooklocaties, deze zijn duidelijk aangegeven.

Van de afdeling af

Als uw kind niet in bed hoeft te liggen, kunnen jullie ook naar andere plekken in het ziekenhuis. Laat altijd weten waar jullie naar toe gaan en hoe laat jullie terug zijn. Dit vanwege een gepland onderzoek of het bezoek van de arts, familie of kennissen. Laat waardevolle zaken niet onbeheerd achter. Neem ze mee of leg ze in een locker in de huiskamer.

Zo kun je ook met je bezoek naar de huiskamer van het Ronald McDonald (tweede verdieping bij Papegaai, rechts uit de lift, en dan meteen links). Hier kun je ook een kamer reserveren om bijvoorbeeld je verjaardag te vieren, zodat je je toch jarig voelt in het ziekenhuis. Ook kunnen je ouders hier een was in de wasmachine doen, iets bakken, een boek lezen. Het voelt net als thuis.

Weekendverlof

Als de situatie van uw kind het toelaat is, na overleg met de zaalarts, verlof in de weekenden en op feestdagen mogelijk. Een weekendverlof loopt in principe van zaterdagochtend 9.00 uur tot zondagavond 20.00 uur.

Verhuizing

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de opname wordt verplaatst naar een andere kamer op de afdeling. Jullie krijgen dit dan zo spoedig mogelijk te horen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voorlichting

Goede voorlichting over wat er gaat gebeuren is belangrijk vóór, tijdens en na de opname van uw kind. De zorgverleners leggen daarom uit wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Jullie krijgen meestal ter ondersteuning ook voorlichtingsmateriaal, zodat jullie het nog eens rustig na kunnen lezen. Het kan helpen actief mee te denken en mee te beslissen over de zorg en behandeling van uw kind. Kinderverpleegkundigen en artsen hebben medische kennis maar niemand kent uw kind zo goed als uzelf. Hebben jullie nog vragen? Stel ze aan de arts of verpleegkundige. Hebben jullie hulp nodig om informatie te begrijpen of beslissingen te nemen? Geef dit aan ons door. Er is altijd een zorgverlener die met jullie mee kan denken.

Loopvisite uitklapper, klik om te openen

Iedere ochtend bespreken artsen en verpleegkundigen hoe het gaat met uw kind en hoe de behandeling er de komende dag(en) uitziet. Als u vragen hebt dan kunt u deze vooraf doorgeven aan de verpleegkundige.
Hoe laat deze bespreking gehouden wordt, kunt u vragen aan de verpleegkundige.

Sommige specialisten, zoals urologen en chirurgen, bespreken het behandelplan bij het bed van uw kind. U kunt dan meteen uw vragen stellen.

In het weekend komt de arts niet bij elk kind langs en worden niet alle kinderen besproken in de visite, dit gebeurt alleen als dit van belang is.

Hoe gaat een loopvisite?

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Ontslag en nazorg uitklapper, klik om te openen

Weer naar huis (ontslag)

Het is vaak moeilijk te zeggen wanneer uw kind weer naar huis mag. Meestal horen jullie dit één of twee dagen van tevoren. U hebt een ontslaggesprek met de arts en de verpleegkundige. Het tijdstip van ontslag is op de meeste afdelingen einde van de ochtend of begin van de middag. De arts bespreekt met u en uw kind een eventueel vervolg van de behandeling na ontslag uit het ziekenhuis. Als uw kind thuis medicijnen moet gebruiken, krijgt u een recept mee. Hiermee kunt u naar uw eigen apotheek gaan, of naar de apotheek in het ziekenhuis.

Ontslagbrief

De artsen en verpleegkundigen van de kinderafdeling zorgen ervoor dat alle informatie die de kinderarts, huisarts en/of consultatiebureau nodig heeft om goed voor jullie kind te zorgen na ontslag schriftelijk wordt overgedragen. Zo gaat er geen informatie verloren die nodig is om goede zorg voor jullie kind thuis voort te kunnen zetten met betrokkenheid van de huisarts en consultatiebureau. Jullie krijgen zelf ook een brief, de verpleegkundige ontslagbrief, mee met alle informatie. Indien er bezwaar is tegen het informeren van huisarts en/of consultatiebureau kunnen jullie dit vanzelfsprekend kenbaar maken aan de behandelend arts of de verpleegkundige. Zie ook de folder Wat zijn uw rechten in de zorg.

Nazorg

Meestal maakt de afdelingssecretaresse een afspraak voor de eerstvolgende polikliniekbezoek van uw kind. De transferverpleegkundige of medisch maatschappelijk werker bekijkt welke hulp jullie in de thuissituatie nodig hebben. Als u thuis verpleegkundige hulp nodig heeft voor uw kind, regelt zij deze thuiszorg voor u. Mogelijk wordt uw kind verwezen naar een fysiotherapeut, een diëtist of andere zorgverlener.

Soms is het niet mogelijk om direct naar huis te gaan. De arts kan bijvoorbeeld aanraden dat uw kind tijdelijk in een revalidatiecentrum verblijft. Met de transferverpleegkundige of de medisch maatschappelijk werker kunt u de mogelijkheden doorspreken. Zij regelt de opname in een ander verblijf.

Website voor mantelzorgers

Als uw kind weer thuis komt, hebt u soms nog een tijd hulp nodig van familie of vrienden. Bijvoorbeeld bij boodschappen doen of bij de verzorging van uw kind. Dit heet mantelzorg. Er is een gratis website die helpt om de zorg gemakkelijk te organiseren: www.Wehelpen.nl.  Hier vindt u bijvoorbeeld een digitale agenda. Met deze agenda weet iedereen in uw netwerk welke taken er opgepakt moeten worden. U hoeft dan niet iedereen te bellen of mailen. Deze website is ook handig voor het coördineren van bezoek.

Patiëntervaringen uitklapper, klik om te openen

De ervaringen van kinderen en ouders in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van UMC Utrecht, vertellen ons wat we goed doen en wat beter kan. Daarom doen we onderzoek naar de ervaringen van kinderen en ouders, onder andere met de Patiëntervaringsmonitor (PEM). De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet