Terug

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Dit betekent dat wij naast de medische behandelingen ook medisch wetenschappelijk onderzoek doen. De behandelend arts van uw kind kan u en uw kind daarom vragen om mee te doen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek. 

Op deze pagina vindt u algemene informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek voor ouders en verzorgers en wat de rechten van u en uw kind zijn als u besluit wel of niet mee te doen met een onderzoek.

Waarom medisch wetenschappelijk onderzoek bij kinderen? uitklapper, klik om te openen

Veel processen in het menselijk lichaam verlopen bij een kind anders dan bij een volwassene. Behandelmethodes kunnen bij kinderen meer of juist minder werkzaam zijn. Om ook kinderen zo goed en zo veilig mogelijk te behandelen, is onderzoek  bij kinderen noodzakelijk.

Wetenschappelijk onderzoek bij kinderen is aan strenge regels gebonden. De regels zijn er om kinderen te beschermen. Het onderzoek mag in principe alleen uitgevoerd worden wanneer het kind baat kan hebben bij meedoen, bijvoorbeeld doordat de onderzoeksbehandeling beter lijkt te werken of minder bijwerkingen geeft. Onderzoek waar het kind geen baat bij heeft, mag alleen uitgevoerd worden wanneer er bijna geen risico’s zijn en de belasting voor het kind minimaal is. Het kind merkt in dat geval meestal weinig van de deelname aan het onderzoek.

Voordat u een beslissing neemt uitklapper, klik om te openen

Willen u en uw kind misschien meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek? Het is belangrijk dat u volledig geïnformeerd bent voordat u hierover een beslissing neemt. U krijgt daarom uitgebreide mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Ook kunt u uw vragen stellen aan de zorgverlener van uw kind, behandeld arts of aan de onderzoekers. Naast de behandelend arts of onderzoeker is er ook altijd een onafhankelijke arts die niet bij het onderzoek is betrokken. Ook aan de onafhankelijke arts kunt u altijd vragen stellen of met hem/haar overleggen.

In de informatiebrief die u krijgt, vindt u onder meer de volgende informatie:

  • Wat is het doel van het onderzoek?
  • Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van meedoen?
  • Wat gebeurt er met de gegevens van uw kind?  

Daarnaast is het belangrijk dat u weet welke behandeling uw kind krijgt als u en uw kind niet meedoen met het onderzoek.

U hoeft niet direct een beslissing te nemen. Neemt u zoveel tijd als nodig is om de informatie tot u te nemen en de voor– en nadelen, mogelijke risico's en belasting voor uw kind af te wegen. Als de medische situatie van uw kind lang afwachten niet toelaat, zult u daarover geïnformeerd worden.

Meedoen is vrijwillig uitklapper, klik om te openen

Meedoen is nooit verplicht: u en uw kind zijn vrij om nee te zeggen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de behandeling van uw kind. Ook als het onderzoek al gestart is, mag u altijd zonder opgave van reden stoppen. Bespreek dit wel met de behandeld arts en/of onderzoeker, want bij sommige onderzoeken is het niet veilig om plotseling te stoppen met een bepaalde behandeling. Een voorbeeld hiervan is als  de dosis van het onderzoeksgeneesmiddel langzaamaan moet worden verminderd.

Belangrijk om te weten uitklapper, klik om te openen

  • Het medisch wetenschappelijk onderzoek dat wij uitvoeren is goedgekeurd door een medisch ethische toetsingscommissie. Voor meer informatie over de wet-en regelgeving en medisch ethische toetsing van onderzoek met kinderen: CCMO
  • De deelname van uw kind noteren wij in zijn patiëntendossier. Andere artsen in het UMC Utrecht die bij uw behandeling betrokken zijn kunnen het patiëntendossier inzien.
  • De gegevens van uw kind die worden gebruikt voor het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van het onderzoek worden de gegevens van uw kind zodanig verwerkt dat ze niet meer te herleiden zijn.

Toestemming geven uitklapper, klik om te openen

Als u en uw kind besluiten mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek, vraagt de behandelend arts of de onderzoeker u een toestemmingformulier te ondertekenen.

  • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet zelf beslissen: dit doen hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of verzorgers).
  • Bij een kind tussen de 12 en 18 jaar dat wilsbekwaam is, is toestemming nodig van zowel de ouders /wettelijke vertegenwoordigers als het kind zelf.
  • Jongvolwassenen vanaf 18 jaar kunnen zelfstandig toestemming geven.

Klachten uitklapper, klik om te openen

Als u klachten hebt kunt u dit melden aan de onderzoeker of aan uw behandelend arts. Mocht u ontevreden zijn over de gang van zaken bij het onderzoek en een klacht willen indienen dan kunt u contact opnemen met afdeling klachtenbemiddeling.

Wat er van u en uw kind verwacht wordt uitklapper, klik om te openen

Onderzoek kan extra metingen met zich mee brengen, zoals (extra) bloedafname, röntgenfoto of het invullen van vragenlijsten. Ook is het mogelijk dat u en uw kind bepaalde leefvoorschriften meekrijgen, zoals medicatie innemen of een dagboek bijhouden.

Als u zich niet aan de afspraken en verplichtingen houdt, is het onderzoek niet goed uit te voeren en zijn de uitkomsten onbetrouwbaar. Bovendien kan het de veilige deelname van uw kind in gevaar brengen wanneer u de voorschriften niet navolgt. Voor elk onderzoek zijn de verrichtingen en voorschriften anders.

Specifieke informatie over de onderzoeksverrichtingen kunt u nalezen in de schriftelijke informatie over het onderzoek die u van de onderzoeker of behandelend arts ontvangt. Het kan zijn dat deze extra handelingen leiden tot een grotere belasting van uw kind.

Einde van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

De deelname van uw kind aan het onderzoek stopt als alle metingen zijn verricht of als blijkt dat deelname niet langer in het belang is van uw kind. 

Lees meer over mee doen aan wetenschappelijk onderzoek

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet