Terug

Wij werken samen

Het WKZ Geboortecentrum bestaat uit drie onderdelen:

  1. Stichting Universitair Verloskundig Centrum , voor de eerstelijns verloskundige zorg.
  2. Afdeling verloskunde , voor de tweede- en derdelijns verloskundige zorg.
  3. Afdeling neonatologie , neonatale zorg met een regionale functie.

"Geboortezorg inzichtelijk"

Kwaliteit geboortezorg samenwerkende verloskundigen praktijken (VSV) en WKZ Geboortecentrum inzichtelijk

Kwaliteit geboortezorg samenwerkende verloskundige praktijken (VSV) en WKZ Geboortecentrum inzichtelijk

Als je een kindje verwacht, heb je maar één wens: een gezond kind én gezonde moeder. Maar hoe weet je nu waar je dan het beste terecht kunt? Het WKZ geboortecentrum werkt al jaren samen met een aantal verloskundige praktijken. Dit samenwerkingsverband heeft samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderzocht op welke wijze aanstaande ouders de uitkomsten van de verloskundige zorg kunnen vergelijken. Het WKZ Geboortecentrum en de met haar samenwerkende verloskundige praktijken hebben als eerste in Nederland hun scores openbaar gemaakt.

Gezamelijke kwaliteitsinformatie

Tot nu toe was kwaliteitsinformatie alleen bekend voor het ziekenhuis en de verloskundige praktijken apart. Onderzoek in de hele geboorteketen geeft een beter beeld, omdat driekwart van de zwangeren uiteindelijk gebruik maakt van zowel verloskundige zorg als het ziekenhuis.

Zorg steeds verbeteren

De onderwerpen waarop de verloskundige zorg is vergeleken zijn bijvoorbeeld overleving van baby en moeder, bloedverlies van de moeder, APGAR-score (de score waarmee de reactie van de baby wordt gemeten na de geboorte) en de mate waarin een baby zuurstof krijgt. Ongeacht dus of een vrouw thuis, of in het ziekenhuis bevalt. Dat helpt ons de zorg beter te maken. We verwachten dan ook dat ook andere ziekenhuizen en verloskundige praktijken in de regio op dezelfde onderwerpen zullen gaan meten. Omdat we met z’n allen maar één ding willen: een zo gezond mogelijk kind en een zo voorspoedig mogelijke bevalling, voor zowel moeder als kind. We gaan er echt voor om dat zo mogelijk te laten lukken.

Verloskundig Samenwerkings Verband