Terug

Ik ben zwanger

Logo ik ben zwanger


U bent zwanger! Gefeliciteerd! U gaat een spannende tijd tegemoet. Gaandeweg zullen er allerlei vragen bij u op komen. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk, zwanger zijn en bevallen? Wij vertellen het u graag. Bij ons kunt u rekenen op volledige en veilige zorg. Onze verloskundigen staan voor u klaar. Niet alleen in het WKZ geboortecentrum maar ook in onze buitenpraktijken bij u om de hoek.

Coronavirus (Covid-19)

Informatie over het coronavirus en zwangerschap.

Zwangerschapscontroles bij de verloskundige

Eerste afspraak

We nemen de tijd om uw persoonlijke situatie goed in kaart te brengen: 

  • Bij uw eerste controle maken wij vrijwel altijd een echo.
  • We stellen vragen over uw medische voorgeschiedenis. Hebt u vooraf een vragenlijst van ons gekregen? Neem deze dan ingevuld mee.
  • We meten uw bloeddruk, onderzoeken uw bloed en urine, en bepalen uw gewicht. Neem als het kan een flesje met urine mee. Dit hoeft geen ‘nuchtere’ ochtendurine te zijn.
  • Indien van toepassing bespreken we onderzoeken naar aangeboren afwijkingen die al in de zwangerschap mogelijk zijn (prenataal onderzoek).

Naar aanleiding van ons gesprek stellen we, in overleg met u, een plan op voor het vervolg van uw zwangerschapscontroles, uw bevalling en uw kraamtijd.

Vervolgcontroles

Bij de vervolgcontroles willen we standaard een aantal dingen checken: uw bloeddruk, de groei van uw baarmoeder en uw kindje, de hartslag van uw baby en eventueel uw klachten. Uiteraard kunt u dan ook al uw vragen stellen. Soms is extra onderzoek nodig, zoals een echo, een hartfilmpje (CTG) of bloedtesten. Dan bepalen we of we ons behandelplan voortzetten of bijstellen.

Waar kun u terecht voor uw controles?

Op 11 locaties in Utrecht en omstreken én in het WKZ geboortecentrum kunt u op vaste dagen in de week, terecht voor de zwangerschapscontroles bij één van onze verloskundigen.

Centering pregnancy een andere vorm van zangerschapsbegeleiding

Voor uw zwangerschapscontroles kunt u in het geboortecentrum kiezen voor centering pregnancy; een vorm van zwangerschapsbegeleiding.  

Uw lichaam verandert

Wilt u uw ongeboren kind laten onderzoeken?

U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening.
Op de website van het RIVM is meer informatie te vinden over prenatale screening. Deze informatie kan u helpen ter voorbereiding op het counselingsgesprek dat u met uw verloskundige of gynaecoloog hebt.

Kraamzorg

Rond de 12e-16e week van uw zwangerschap gaat u kraamzorg regelen. De kraamzorg is de zorg tijdens de eerste acht dagen na de bevalling.

Controleer in uw polis wat uw ziektekostenverzekering vergoedt en of er aanvullende voorwaarden gelden.

Afhankelijk van hoe u verzekerd bent kunt u kraamzorg aanvragen bij ieder willekeurig kraamcentrum dat in uw regio zorg aanbiedt of alleen bij kraamcentra waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft.

Bevalplan

In uw zwangerschap bespreken we met u en uw partner uw wensen tijdens de begeleiding van uw zwangerschap en uw wensen rondom de bevalling. Wij noemen dit een bevalplan.

Het is bedoeld om degenen die de zwangerschap en de bevalling gaan begeleiden, te laten weten, wat jullie belangrijk vinden. Wat uw ideeën en wensen zijn. Dit is geen vaststaand plan. U kunt op elk moment van gedachten veranderen en alles is bespreekbaar.

Wilt u meer weten over bevallen en bijvoorbeeld bevalhoudingen?

Ook kan de bevalling anders verlopen dan u had verwacht of gewild. Hierdoor kunnen misschien niet al uw wensen meer uitgevoerd worden. Er kunnen bijvoorbeeld ingrepen nodig zijn, u kunt verwezen moeten worden naar de gynaecoloog of uw kind moet worden opgenomen op de afdeling neonatologie.

Zelf de regie

In het WKZ geboortecentrum heeft u de regie over uw zwangerschap en bevalling. Samen met de zorgverlener maakt u beslissingen rondom de zorg voor u en uw (ongeboren) kind. Daarom ontvangen zwangere vrouwen nu vragenlijsten vanuit het WKZ geboortecentrum om zogenoemde uitkomstinformatie te verzamelen. Deze informatie geeft u en uw zorgverlener inzicht in hoe het met u gaat en wat belangrijk voor u is. Uw antwoorden worden besproken en gebruikt om de juiste zorg in te zetten, passend bij uw situatie. Dit noemen we uitkomstgerichte geboortezorg. We doen dit samen met onze samenwerkende verloskundige praktijken

Wilt u meer informatie over de vragenlijsten, uitkomstgerichte geboortezorg en wat dit voor jouw zwangerschap, jouw zorg en jouw bevalling betekent? Bekijk dan de informatiefolder.

Voeding voor mijn baby

Een van de keuzes die u tijdens uw zwangerschap gaat maken is die van voeding voor uw baby. Het helpt om al tijdens de zwangerschap samen met uw partner informatie in te winnen over de voor- en nadelen van borstvoeding en kunstvoeding, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.  Meer informatie?

Als uw zwangerschap anders loopt, controles bij de gynaecoloog

U bent gezond en zwanger zonder problemen. Tot het moment dat de verloskundige (of huisarts) vermoedt dat er iets aan de hand is en u doorstuurt naar het WKZ Geboortecentrum. Voorbeelden:

Het kan ook zijn dat uw verloskundige of huisarts u verwijst omdat er rondom een vorige zwangerschap iets niet normaal verlopen is. U hebt bijvoorbeeld een keizersnede gehad, of bent veel te vroeg bevallen, of  kreeg trombose in uw kraambed.  De  verloskundige weet precies in welke gevallen zij u moet verwijzen. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt met alle gynaecologen in Nederland.

U bent zwanger en bekend met een gezondheidsprobleem

U bent zwanger en helaas bekend met één van de onderstaande gezondheidsproblemen:

 Binnen het WKZ geboortecentrum hebben wij hiervoor specifieke poliklinieken. Voor meer informatie, klik op één van de bovenstaande linken of neem contact op met het WKZ Geboortecentrum.

Het WKZ Geboortecentrum is gespecialiseerd in medisch afwijkende zwangerschappen. In de regio Utrecht hebben wij de zorg voor zwangeren met een ernstige ziekte. Hierbij werken we nauw samen met specialisten van het UMC Utrecht.

Obstetrische High Care (OHC)

Naast de gangbare specialistische verloskundige zorg hebben wij in het WKZ Geboortecentrum een zogenaamde OHC unit. Deze is bedoeld voor:

  • Zwangeren met een ernstige ziekte, waarbij ook andere specialisten van het UMC Utrecht betrokken zijn.
  • Zwangeren en ongeboren kinderen met ernstige ziektes of aandoeningen (bijvoorbeeld HELLP-syndroom, kinderen met een ernstige hartafwijking of extreme groeivertraging).
  • Vroeggeboortes voor 32 weken.

Wij werken in deze situaties met speciaal opgeleide OHC-verpleegkundigen en bewaken moeder en kind continu met apparatuur. In Nederland verspreid zijn er tien van dergelijke units, die altijd gekoppeld zijn aan NICU's (neonatale intensive care units). Wij werken voor de regio Utrecht.

HOTEL project

Stel: Uw zwangerschap verloopt niet zonder complicaties, en daarvoor is het nodig opgenomen te worden op een ziekenhuisafdeling. Een bijzonder project van het WKZ geboortecentrum maakt het mogelijk om ook vanuit huis dezelfde zorg te bieden. Zwangeren kunnen vanuit huis de gezondheid van hun baby monitoren, zelf metingen uitvoeren en bijvoorbeeld zelf hartfilmpjes maken. Een multidisciplinair team in het ziekenhuis houdt dagelijks, maar op afstand, een vinger aan de pols. Een mooi voorbeeld van de intensieve samenwerking tussen gynaecologen, arts-onderzoekers, verloskundigen én de patiënt. Bekijk voor meer informatie de onderstaande video over uw zwangerschap vanuit huis monitoren.

Uw zwangerschap vanuit huis monitoren

Doe mee met het YOUth-onderzoek

YOUth is een uniek Utrechts onderzoek dat de ontwikkeling van opgroeiende kinderen volgt gedurende meedere jaren. Wat is de rol van de hersenontwikkeling op het gedrag van een kind? Welke rol spelen factoren zoals opvoeding, leeftijdsgenoten of televisie kijken? De antwoorden op dit soort vragen kunnen mogelijk de zorg voor kinderen verbeteren.

Logo YOUth onderzoek

YOUth volgt kinderen vanaf de zwangerschap. Tijdens het onderzoek worden onder andere 3D-echo's gemaakt, waarvan u een aantal foto's mee naar huis krijgt.

Wilt u meedoen aan YOUth? Op www.youthonderzoek.nl vindt u meer informatie en kunt u zich anmelden.