Terug

Intensive care (IC) neonatologie

Intensive care (IC) neonatologie

Patiëntfolder

Welkom op de afdeling Neonatale intensive care. Op deze afdeling worden kinderen opgenomen die (kort) na de geboorte intensieve zorg en/of bewaking nodig hebben. Het gaat om kinderen die prematuur (vanaf 24 weken) geboren zijn, een laag geboortegewicht hebben of om andere redenen geobserveerd en/of behandeld dienen te worden.

Onze afdeling telt 24 IC bedden verdeeld over drie naast elkaar gelegen units.

Eerste bezoek uitklapper, klik om te openen

U wordt zo spoedig mogelijk naar uw kind gebracht. Dit kan afhankelijk van de toestand van uw kind soms enkele uren duren. De verpleegkundige en/of arts zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de toestand van uw kind. 

De verpleegkundige geeft u verder informatie en aanwijzingen over hoe u uw kind kunt aanraken, verzorgen en persoonlijke aandacht kunt geven. Tevens zal de verpleegkundige bij binnenkomst op de afdeling IC Neonatologie informatie geven over de regels omtrent hygiëne en bezoek. 

Het maken van foto’s of een video van uw kind is altijd toegestaan. Wilt u hierbij wel rekening houden met de privacy van de medewerkers.

Wij vragen u (en uw bezoek) zich uitsluitend te richten op uw eigen kind vanwege de privacy van alle kinderen op de afdeling. 

Graag geluid van mobiele telefoon uit om de rust voor kinderen en (andere) ouders op de afdeling te waarborgen. De trilfunctie kunt u wel gebruiken. Vanwege de geluidsoverlast voor de kinderen en andere ouders vragen we u niet te (beeld) bellen op de afdeling. 

U moet wel uw telefoon voor en na gebruik schoonmaken met een licht vochtig microvezeldoekje. Vraag hier om aan een verpleegkundige.

Bezoekregels uitklapper, klik om te openen

Bezoek van ouders 

Voor ouders zijn er geen bezoektijden, u bent altijd welkom! Soms zijn er situaties waarbij wij aan u vragen de unit tijdelijk te verlaten. Uiteraard doen wij ons best om u zo snel mogelijk weer bij uw kind te laten. 

Waterpokken 

Als u zelf nog geen waterpokken heeft gehad of er heerst waterpokken in uw omgeving dan dient u telefonisch contact op te nemen met de verpleegkundige voor u op bezoek komt. Ook vragen wij u met de verpleegkundige te overleggen als u koorts heeft. 

Bezoekregels visite uitklapper, klik om te openen

Bezoek van volwassenen 

Het is belangrijk dat het niet te druk is op de unit en dat de noodzakelijke zorg rondom de kinderen doorgang kan vinden. 

Daarom deze regels

 • Maximaal 3 personen tegelijk bij uw kind, waarbij altijd minimaal één van de ouders aanwezig is.
 • Voor meerlingen geldt maximaal 4 personen tegelijk. 
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor instructies van hun bezoek met betrekking tot hygiëne- en afdelingsregels.
 • Wanneer u uw kind gaat verzorgen, neemt u dan afscheid van uw bezoek zodat u zich helemaal op uw kind kunt richten. 
 • Maximaal 2 keer wisselen van bezoek per keer. 
 • Op de dag van de geboorte zijn er geen bezoektijden voor familie en vrienden. Bezoek is dan welkom in overleg met de verpleegkundige. 
 • Wanneer uw bezoek nog geen waterpokken heeft gehad en er heerst waterpokken in zijn omgeving, dient u contact op te nemen met de verpleegkundige om te overleggen. Ook vragen wij u met de verpleegkundige te overleggen wanneer uw bezoek verkouden is, diarree heeft, of een andere mogelijk besmettelijke ziekte heeft.

Bezoek van broertjes en zusjes 

Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om een broertje en/of zusje mee te nemen op bezoek. Wel is het zo dat kinderen gemakkelijker infecties over brengen dan volwassenen. Stel het bezoek van een broertje en/of zusje uit wanneer deze ziek is. Wanneer er op school of in de buurt een kinderziekte heerst en uw kind heeft deze kinderziekte nog niet gehad, dan kan uw kind ook beter niet op bezoek komen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om koorts, diarree, spugen of huiduitslag. Overleg bij twijfel met de verpleegkundige van de afdeling. 

Voor waterpokken geldt een speciale regel, omdat waterpokken erg besmettelijk is en al besmettelijk kunnen zijn voordat er symptomen (blaasjes) zijn: broertjes en zusjes onder de 12 jaar die nog geen waterpokken hebben gehad mogen niet op afdeling komen. Als broertjes of zusjes, voordat ze 1 jaar zijn , al waterpokken hebben gehad mogen ze ook niet op bezoek komen. Zij hebben dan nog onvoldoende afweerstoffen opgebouwd om volledig beschermd te zijn en kunnen daarom nog een keer waterpokken krijgen en dus weer besmettelijk zijn. 

Maak het bezoek van broertjes en zusjes niet te lang. Vooral als ze klein zijn, zijn ze vaak snel uitgekeken op de afdeling. U kunt met hen gebruik maken van de Ronald McDonald huiskamer. 

Bezoek van andere kinderen 

Het meenemen van andere kinderen dan broertjes of zusjes jonger dan 12 jaar is helaas niet toegestaan. 

Agenda uitklapper, klik om te openen

Maak afspraken met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt over wanneer u op bezoek komt en noteer dit in de bezoekagenda die op de balie van de unit ligt. 

Wij adviseren u om uw bezoektijden zo mogelijk aan te passen aan de verzorgingsmomenten van uw kind. 

Hygiëneregels uitklapper, klik om te openen

Vanwege de kwetsbaarheid van de opgenomen kinderen verzoeken wij u om goed om te gaan met de hygiëneregels en ook uw bezoek instructies te geven omtrent de hygiëneregels. 

Voordat u de unit binnenkomt, moeten in de sluis de volgende voorbereidingen getroffen worden: 

 • Sieraden zoals ringen, armbanden en horloges afdoen.
 • Kunstnagels, lange nagels en nagellak zijn niet toegestaan. 
 • Handen en onderarmen tot de elleboog met zeep wassen en daarna goed afdrogen. 
 • Handenalcohol over de handen verdelen en laten drogen aan de lucht. 

Iedere keer moet u voordat u uw kindje aanraakt en verzorgt uw handen inwrijven met handenalcohol. Door de kwetsbaarheid van de kinderen is het alleen aan de ouders toegestaan om hun kindje aan te raken en te verzorgen. Voor het verlaten van de unit verzoeken wij u de handen wederom te desinfecteren met de handenalcohol. 

Verblijf uitklapper, klik om te openen

Zorgverleners 

Verpleegkundigen
Op de afdeling IC Neonatologie werken verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de verzorging en behandeling van zieke pasgeborenen en verpleegkundigen die hiervoor in opleiding zijn. Daarnaast lopen er verpleegkundigen van verschillende opleidingen stage onder verantwoordelijkheid van de gespecialiseerde verpleegkundigen. De verpleegkundigen verlenen de dagelijkse zorg en coördineren de zorg rondom uw kind. Wij proberen de zorg voor uw kind zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundigen te laten uitvoeren. Uw kind krijgt na ongeveer een week een ‘eerst verantwoordelijke verpleegkundige’ (EVV). De EVV’er coördineert de zorg rondom uw kind van opname tot ontslag en is uw vaste aanspreekpersoon voor vragen die betrekking hebben op de zorg van uw kind. Op het planbord achter de balie op de units staat vermeld wie de EVV’er van uw kind is. 

Er staat bovendien vermeld welke verpleegkundige die dag voor uw kind zorgt. Bij deze verpleegkundige kunt u terecht voor de dagelijkse informatie over uw kind. Naast de bezoeken aan uw kind op de afdeling mag u altijd telefonisch contact opnemen om te horen hoe het met uw kind gaat. U krijgt dan de verpleegkundige te spreken die op dat moment voor uw kind zorgt. Telefonische informatie wordt alleen aan ouders gegeven. 

Artsen
De artsen van de afdeling IC neonatologie werken in een team, bestaande uit neonatologen, kinderartsen in opleiding tot neonatoloog (fellows), artsen in opleiding tot kinderarts (arts-assistenten) en Phycisian Assistants. Er zijn verder nog coassistenten die stage lopen voor de studie tot basisarts. 

De arts geeft u medische informatie over de gezondheid van uw kind. Wanneer u een arts wilt spreken, kunt u een afspraak maken met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. De geplande gesprekken vinden veelal plaats op werkdagen dagen tussen 15.00 en 16.00 uur. 

U zal een 'eerst verantwoordelijke arts' (EVA) krijgen waarmee u gedurende de opname van uw kind gemiddeld één keer per week een afspraak heeft voor een ouder-arts gesprek. Mocht er een acute verandering optreden in de situatie van uw kind dan informeert de dienstdoende arts u zo spoedig mogelijk. Als u kind langer dan een week bij ons ligt heeft u als ouder de mogelijkheid om één keer per week aan te sluiten bij de oudervisite. De arts of verpleegkundige kan u hier verder over informeren. 

Regelmatig wordt aan andere kinderartsen, zoals een kinderchirurg of kindercardioloog, gevraagd mee te denken bij de behandeling van uw kind. 

Zorg assistent
Dit is een (kraam)verzorgende die de verpleegkundige ondersteunt bij de zorg voor uw kind. De zorg assistent kan u ook begeleiden en advies geven bij kolven en het geven van borstvoeding.

Maatschappelijk werkers
Een opname of behandeling in een ziekenhuis kan ingrijpend zijn voor u als ouders. Er kunnen vragen bij u opkomen die te maken hebben met het ziek zijn van uw kind of over praktische zaken rond huisvesting, reiskosten of ontslag. 

Wij adviseren u een kennismakingsgesprek te voeren met een maatschappelijk werker. De verpleegkundige kan een gesprek aanvragen. 

Het kan ook zijn dat, in overleg met u, de behandelaar u naar een maatschappelijk werker verwijst. Als één van deze personen een aanvraag voor maatschappelijk werk doet, dan neemt de maatschappelijk werker contact op met u om een afspraak te maken. Vaak gebeurt dat telefonisch. Bent u in het ziekenhuis opgenomen, dan komt de maatschappelijk werker bij u langs om een afspraak te maken. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld; de maatschappelijk werker is gehouden aan het beroepsgeheim. Als contact over u met andere disciplines of externe hulpverleners gewenst is, bespreekt de maatschappelijk werker dit vooraf met u. Aan de begeleiding zijn voor u geen kosten verbonden.

Apparatuur op de afdeling uitklapper, klik om te openen

Om uw kind goed te kunnen observeren en behandelen, wordt hij/zij aangesloten op diverse apparatuur. Om u enigszins wegwijs te maken in de apparatuur die u rondom uw kind kunt aantreffen, hebben wij hier de meest voorkomende op een rijtje gezet. 

Couveuse 

Als uw kind wordt opgenomen op de IC neonatologie wordt hij/zij in een couveuse, open bed, warmtewieg of in een normale wieg gelegd. Er wordt een keuze gemaakt op grond van de grootte, de temperatuur, de observatiebehoefte en de behandeling van uw kind. 

Monitor 

Op de monitor die naast de couveuse of het bedje van uw kind hangt kunnen de hartslag, ademhaling, bloeddruk, zuurstofverzadiging in het bloed en de temperatuur van uw kind bewaakt worden. Dit gebeurt als volgt: 

 • De hartslag en ademhaling door middel van drie elektrodes (plakkers) op de borst van uw kind. 
 • De zuurstofverzadiging via een rood lampje (infrarood licht) van de plakker om de voet of hand van uw kind. 
 • De temperatuur via een thermometer die tegen de huid aan wordt geplaatst. 
 • De bloeddruk via een band om de arm of het been van uw kind of via een infuus in de slagader. 

Op dit infuus zit tevens een systeem om makkelijk bloed af te kunnen nemen. 

Infuuspompen 

Deze worden gebruikt om voedingsstoffen en vocht toe te dienen direct in de bloedbaan, als uw kind nog geen of niet voldoende melkvoeding krijgt. Bovendien kunnen we via de infuuspompen medicijnen toedienen. 

Ademhalings ondersteunende apparatuur 

 • Flowsnor: Ofwel low flow, is een milde vorm van ademhalingsondersteuning waarbij voortdurend een kleine hoeveelheid lucht (en zuurstof) in de neus wordt geblazen. 
 • Optiflow: ademhalingsondersteuning waarbij voortdurend een aantal liters bevochtigde en verwarmde lucht (en zuurstof) in de neus wordt geblazen. Bij Optiflow kunnen meer liters lucht gegeven worden dan met de flowsnor. 
 • CPAP: Continuous positive airway pressure: een methode waarbij door middel van een continue luchtstroom   via een kapje of prong (sprietjes in neus) met een bepaalde druk de ademhaling ondersteund wordt en de longen hierdoor beter ontplooid blijven.” 
 • nIPPV: Non invasive positive pressure ventilation werkt conform CPAP maar voegt daar nog extra beademingsteugen aan toe waardoor de ademhaling gestimuleerd wordt. 
 • Beademingsapparaat: Indien uw kind nog niet voldoende zelfstandig kan ademhalen met bovenstaande vormen van ondersteuning kan er een beademingsbuisje via de neus of mond worden ingebracht in de luchtpijp van uw kind. De beademingsmachine kan dan geheel of gedeeltelijk tijdelijk de ademhaling van uw kind overnemen. 

Andere veel voorkomende apparatuur 

 • CFM: Cerebral Function Monitor, een apparaat waarmee door middel van oppervlakkig onderhuids geplaatste naaldjes in het hoofd continu de hersenactiviteit geregistreerd wordt. 
 • NIRS: Near Infra Red Spectography, een apparaat waarmee de zuurstof voorziening in de hersenen gemeten wordt.

Onderzoeken die mogelijk plaatsvinden uitklapper, klik om te openen

Voor een goede behandeling van uw kind kan het nodig zijn dat er regelmatig onderzoek gedaan wordt. De arts spreekt deze onderzoeken af bij opname, tijdens de dagelijkse visite in de ochtend of als dat door een veranderde situatie van uw kind nodig is. 

Laboratoriumonderzoek 

Er vindt regelmatig laboratoriumonderzoek plaats. Bloed wordt meestal afgenomen via een hielprik. Net voor het prikken krijgt uw kind wat sucrose (suikerwater) via de mond toegediend. Deze suiker vermindert de pijn en de stress tijdens het prikken. Bij het afnemen van bloed wordt de methode van “hands on” toegepast: uzelf, de verpleegkundige of zorg assistent troost het kind als het geprikt wordt en tijdens bloedafname. Zo mogelijk kunt u als ouder hier ook bij helpen! Als het bloed wordt afgenomen via een afnamesysteem op het infuus is dit niet pijn en is pijnstilling/troosten om die reden niet nodig. Urine wordt afgenomen via een gaasje in de luier of een plastic opvangzakje, dat opgeplakt wordt bij de uitgang van de plasbuis. Ontlasting wordt opgevangen uit de luier. 

Röntgenonderzoek 

Regelmatig worden röntgenfoto’s gemaakt, veelal van de longen of de buik. Afhankelijk van het soort foto en de conditie van uw kind wordt de foto op de afdeling gemaakt of op de röntgenafdeling. 

Echografie 

Via echografisch onderzoek wordt informatie verkregen over de toestand van de hersenen, het hart, de nieren en eventueel andere organen. Afhankelijk van de soort echo wordt de echo op de afdeling of op de röntgenafdeling gemaakt. 

Verzorging en contact met uw kind uitklapper, klik om te openen

De verzorging van uw kind 

Wij nodigen u uit om aan de verzorging van uw kind deel te nemen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan temperaturen, verschonen van de luier, mondverzorging en baden. Ook bij het geven van voeding (borstvoeding, flesvoeding of sondevoeding) willen we u zoveel mogelijk betrekken. Hierover kunt u het beste overleggen met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. 

Soms is de mogelijkheid van het verzorgen nog niet aanwezig omdat uw kind te ziek is. Dan zijn er andere manieren die u kunt gebruiken om contact met uw kind te hebben. Naast alle techniek rondom uw kind vinden wij dit ook heel belangrijk, voor u als ouder, maar zeker ook voor uw kind. 

Als basis gebruiken wij de methode van ontwikkelingsgerichte zorg: samen met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt, leert u naar uw kind en zijn behoeftes te kijken zodat u daarop kunt reageren. Via de link kunt u meer lezen over wat ontwikkelingsgerichte zorg precies inhoudt. 

Buidelen met uw kind 

Uw kind is opgenomen op de IC Neonatologie en is daardoor gescheiden van u als ouders. Dit is noodzakelijk, maar niet natuurlijk: het hechtingsproces tussen u en uw kind is hierdoor verstoord. Buidelen is een unieke methode om het hechtingsproces toch tot stand te brengen. Beide ouders kunnen Buidelen. Door het lichamelijk contact kunt u een fysieke en emotionele relatie ontwikkelen met uw kind. Buidelen is voor uw kind een uitstekende therapie om de lichamelijke, motorische en zintuigelijke ontwikkeling te bevorderen. Onderzoeken geven aan dat buidelen een positief effect heeft op de temperatuurregulatie en het ademhalingspatroon van uw kind. Als u borstvoeding wilt geven zorgt het buidelen er over het algemeen voor dat de borstvoeding sneller op gang komt en heeft het een positief effect op de productie van de borstvoeding. Door het buidelen met u als moeder leert het kind uw lichaamsgeur kennen. Het kind kan dan ook zelf, in een vroeg stadium, kennismaken met de borst. 

Hoe kunt u buidelen? 

Het is goed als u zo snel mogelijk na de geboorte van uw kind begint met buidelen. Wanneer en hoe vaak dit kan, hangt af van de conditie van uw kind. Wanneer uw kind wordt over getild zorgt dit voor enige stress bij uw kind. Het is dan ook belangrijk dat u minimaal een uur blijft zitten met uw kind. Uw kind raakt minder gestrest als u uw kind zelf uit de couveuse tilt. Dit kunt u onder begeleiding van een verpleegkundige doen. Het kan zijn dat u dit eng vindt om te doen, dan kunt u ook eerst beginnen met uw kind terug te leggen in de couveuse. Bereidt u zich goed voor op een uur zitten/liggen. Denk hierbij aan toiletbezoek, kolven, eten en overig bezoek. Samen met de verpleegkundige spreekt u van te voren af wanneer u komt. Zo kunnen we daar rekening mee houden in de zorg voor uw kind. Wij adviseren u om overig bezoek niet tijdens het buidelen aanwezig te laten zijn. 

Wat is buidelen? 

Tijdens het buidelen zit u in een gemakkelijke stoel met een verstelbare rug- en voetenleuning. Voor u en uw kind is het prettig als de rugleuning naar achteren staat. Op die manier blijft uw kind het beste liggen. Dit is voor u ook de meest ontspannen houding. Uw kind moet warm blijven. Daarom is het handig om bij een ‘buidel-sessie’, een vest/blouse mee te nemen die volledig open kan aan de voorkant. Dit vest draagt u tijdens het buidelen. Als uw kind op de blote borst bij u ligt, sluiten we het vest. We leggen u kind in een buideldoek of dekken het nog toe met molton. Als uw kind net bij u ligt, is het vaak nog wakker. Dit is een goed moment om tegen uw kind te praten en het aan te raken. Na een tijdje zult u merken dat uw kind in een diepe slaap valt. Vanaf dat moment is het het beste om uw kind rustig te laten slapen en alleen nog maar vast te houden. Tijdens het buidelen houdt de verpleegkundige de conditie van uw kind in de gaten. Als er een alarm klinkt, komt de verpleegkundige kijken. Voeding kan ook tijdens het buidelen worden gegeven. Als u borstvoeding wilt geven kan het begin van een buidelsessie een goed moment zijn voor een kennismaking met de borst: het ruiken en misschien ook wel sabbelen en proeven van moedermelk is een eerste stap in het geven van borstvoeding aan zieke of te vroeg geboren kinderen.

Dagboek 

U kunt een ‘dagboek’ van uw kind aanleggen. Dit dagboek geeft u achteraf een beeld van de opnameperiode op onze afdeling. In het dagboek kunt u, naar behoefte, de bijzondere dingen die u meemaakt met uw kind noteren en eventueel illustreren met foto’s e.d. Het is ook mogelijk om bezoekers een stukje te laten schrijven over hun kennismaking met uw kind. Wanneer de verpleegkundigen in de gelegenheid zijn schrijven zij ook een stukje over de verzorging van uw kind in het dagboekje. 

Knuffels en geurdoekje 

Uit verschillende onderzoeken is gekomen dat stoffen knuffels de kans op een infectie vergroten. Dit komt door de snelle groei van bacteriën in de knuffels. In overleg met de afdeling ziekenhuis-hygiëne is daarom besloten dat knuffels op de afdeling neonatologie niet toegestaan zijn. Wel is het mogelijk om een doekje, liefst van glad materiaal, maar zonder knuffelkop erop bij uw kind te leggen. Deze moeten dagelijks verschoond worden. U kunt ook gebruik maken van een geurdoekje: u draagt een spuugdoekje tegen uw lichaam aan en legt deze daarna bij uw kind. Uw kind zal uw geur ruiken en herkenning en vertrouwdheid ervaren. Ook geurdoekjes moeten dagelijks worden verschoond. 

Beddengoed en Kleding 

In overleg met de verpleegkundige is het toegestaan om zelf beddengoed en/of kleding mee te nemen voor uw kind. We kunnen eigen gekleurde hydrofiele doeken gebruiken als beddengoed. De lichamelijke conditie van uw kind bepaalt of en zo ja welke kleding uw kind aan mag. Wij vragen u om de hydrofiele doeken en kleding voor gebruik thuis eerst te wassen, hierbij graag geen wasverzachter gebruiken. Hier vind u de wasvoorschriften voor de neonatologie.

Fopspeen 

Voor een zieke of te vroeg geborene kan een fopspeen een middel om te troosten zijn. Als ouder bent u niet 24 uur per dag aanwezig en daarom gebruiken wij mogelijk een fopspeen bij onrust van uw kind als uw kind niet op een andere manier te troosten is. Wilt u dit liever niet, geeft u dit dan aan bij de verpleegkundige. Het is dan wel raadzaam om samen te zoeken naar mogelijke alternatieven. Op de afdeling zijn speciale fopspenen voor te vroeg geboren baby’s aanwezig. Mocht u zelf een fopspeen willen aanschaffen, dan kan de verpleegkundige u eventueel advies geven. 

Fotograferen en webcam 

Bij opname van uw kind proberen wij een digitale foto te maken die wij meteen voor u afdrukken. Eventueel kunnen wij deze foto ook naar u thuis mailen. Zelf fotograferen en/of filmen is altijd mogelijk. Indien u foto’s op het internet plaatst, op Facebook of op een weblog en hierop staan zorgverleners afgebeeld, dan heeft u voor plaatsing altijd toestemming van de betreffende zorgverleners nodig. Zorgverleners stellen het op prijs als u ook rekening houdt met hun privacy. U mag ook foto’s maken met uw mobiele telefoon van uw kind. 

Het betrekken van broertjes, zusjes, familie en vrienden 

De couveuseperiode is een spannende tijd met veel nieuwe indrukken, niet alleen voor u als ouders, maar ook voor de andere kinderen in het gezin. Broertjes en zusjes zien hun moeder minder vaak en voelen dat er iets aan de hand is. Wanneer broertjes en zusjes nog geen waterpokken hebben gehad, mogen zij niet op bezoek komen bij de baby in de couveuse en is het voor ouders nog moeilijker uit te leggen wat er speelt. Er zijn verschillende manieren om broertjes en zusjes bij hun pasgeboren broertje of zusje te betrekken: 

 • door hen een tekening te laten maken voor op de couveuse. 
 • door samen een liedje te zingen voor het nieuwe broertje of zusje. 
 • door video opname van de pasgeboren baby te maken en samen te bekijken. 
 • door de couveuse speelkoffer voor broertjes en zusjes te bekijken in de Ronald McDonalds huiskamer. 
 • boekjes voor te lezen over pasgeboren broertje of zusje.
 • te spelen met een pop (luier aan, flesje geven etc.)

Care4Neo, de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen heeft speciaal voor broertjes en zusjes de couveusekoffer samengesteld, met als doel dat broertjes en zusjes: 

 • vertrouwd raken met de situatie en zorg rondom de baby in een veilige omgeving; 
 • de ziekenhuisopname beter kunnen verwerken door de mogelijkheid om situaties na te spelen; 
 • kunnen praten aan de hand van de spulletjes in de koffer.

Borstvoeding uitklapper, klik om te openen

Tijdens de zwangerschap heeft u vast al nagedacht over het wel of niet geven van borstvoeding. Wij respecteren uw keuze! Heeft u (tijdelijk) onvoldoende moedermelk en bent u bevallen voor de 30ste zwangerschapsweek of is uw kind lichter dan 1000 gram dan vragen wij u om toestemming voor het gebruik van donormelk. Valt u kind niet binnen deze criteria en wilt u geen borstvoeding geven, dan krijgt uw kind de reguliere standaard zuigelingenvoeding, tenzij de arts anders voorschrijft. 

Als afdeling IC Neonatologie stimuleren wij het geven van borstvoeding aan pasgeborenen. De samenstelling van borstvoeding is zodanig dat het vrijwel alle voedingstoffen bevat die uw kind nodig heeft. Bovendien bevat het afweerstoffen en andere stoffen die uw kind tegen ziekten en infecties beschermen en is moedermelk makkelijk verteerbaar. 

Wanneer u borstvoeding wilt geven, is dit mogelijk, ook al zal het misschien enige tijd duren voordat uw kind zelf (volledig) aan de borst kan drinken. Bij zieke of te vroeg geboren kinderen wordt in het begin geen of weinig voeding gegeven. Meestal wordt de voeding (deels) via een maagsonde gegeven omdat deze kinderen niet alle voeding zelf kunnen drinken. Het is daarom van belang dat u vanaf het begin gaat afkolven. De afgekolfde moedermelk kan dan gegeven worden. Als uw kind nog helemaal geen voeding mag hebben kan de afgekolfde melk ingevroren worden. 

Op de afdeling Intensive Care zijn meerdere elektrische kolfapparaten beschikbaar, en op de gang zijn er 2 kolf kamers. Zolang u opgenomen bent krijgt u van de verpleegkundige van de kraamafdeling een kolfsetje wat u 24 uur kunt gebruiken. Wanneer u naar huis gaat is het de bedoeling dat u een kolfsetje koopt bij de firma waar u uw kolfapparaat huurt. Dit kolfsetje is meerdere keren te gebruiken. U kunt het thuis uitkoken. U krijgt van de verpleegkundige van de IC neonatologie flesjes en stickers om de afgekolfde melk in te bewaren. Wanneer uw kind in staat is zelf aan de borst te drinken, zullen wij u helpen bij het aanleggen. In het ziekenhuis is het huren van een kolf mogelijk via MYPUMP

De verpleegkundigen op de afdeling IC Neonatologie hebben een scholing gevolgd over borstvoeding. Daarnaast zijn er borstvoedingsdeskundigen. Bij vragen of borstvoedingsproblemen kunnen zij meedenken en /of meekijken. Zo nodig kan de lactatiekundige worden ingeschakeld. 

Dichtbij uw kind verblijven uitklapper, klik om te openen

Indien de toestand van uw kind zorgelijk is, kunnen wij ons voorstellen dat u dicht in de buurt wilt blijven van uw kind. Wanneer moeder op de kraamafdeling van het WKZ ligt, is het soms mogelijk voor vaders om een nacht bij moeder op de kraamafdeling door te brengen. 

Ronald McDonald huis 

Wanneer uw kind langere tijd opgenomen moet worden en u woont ver van het WKZ vandaan, dan kunt u in het Ronald McDonald huis (gelegen naast het WKZ) logeren zodat u in de buurt bent van uw kind. Het aantal plaatsen is echter beperkt en er zijn kosten aan verbonden, die door sommige verzekeringsmaatschappijen vergoed worden, door anderen niet. De verpleegkundige heeft voor u een QR-code om aan te melden en kan u hierbij helpen.

Vergoeding verblijf in het Ronald McDonald huis 

Voor het aanvragen van een vergoeding van de verblijfskosten in het Ronald McDonald huis is het nodig dat u de rekening hiervan bewaart Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Wanneer de ene ouder in het Ronald McDonald huis logeert en de andere ouder heen en weer reist, dan vergoedt de ziektekostenverzekering per gezin óf de reiskosten óf de kosten van het verblijf in het Ronald McDonald huis, maar nooit beiden. 

Ronald McDonald huiskamer 

Woont u dichtbij en /of wilt u overdag dichtbij uw kind zijn en 's nachts thuis slapen dan kunt u gebruik maken van de Ronald McDonald huiskamer. De ingang van de huiskamer is te vinden op de brug tussen bouwdeel A en E op de 2e etage. 

De huiskamer is op weekdagen geopend van 9.30-21.30. In de weekenden kunnen ouders er terecht van 12.00 - 21.00. De huiskamer biedt de mogelijkheid om even uit de ziekenhuissfeer te komen. U kunt er koffie drinken , (krant) lezen en internetten. Ook is er een speelhoek voor broertjes en zusjes, is er de gelegenheid om te douchen en te kolven.

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

Algemeen 

De neonatologie is een vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om de zorg voor zieke pasgeborenen nu en in de toekomst te verbeteren. Aan medisch wetenschappelijk onderzoek dat de diagnostiek en/of de behandeling beïnvloedt worden strenge eisen gesteld. Het onderzoek wordt altijd vooraf goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsing Commissie (METC) van het UMCU en/of de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Tijdens de opname van uw kind kan het gebeuren dat u gevraagd wordt of u uw kind wilt laten meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek. Deelname hieraan is niet verplicht. Voor het anoniem verzamelen van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek wordt u niet expliciet om toestemming gevraagd. U kunt echter wel bezwaar maken tegen het gebruik hiervan.” 

Overplaatsing uitklapper, klik om te openen

Wanneer uw kind zover hersteld is dat het geen intensieve zorg meer nodig heeft in een academisch ziekenhuis, wordt hij overgeplaatst naar de High Care Neonatologie , naar de Medium Care Neonatologie of naar de couveuseafdeling van een ziekenhuis in uw directe woonomgeving. U kunt contact opnemen met de couveuseafdeling van een ziekenhuis, voor een kennismaking/ rondleiding. Over de overplaatsing naar een regionaal ziekenhuis kunt u via deze link meer informatie vinden. 

Wij streven ernaar de overplaatsing van uw kind vooraf te plannen. In sommige situaties is dit niet altijd mogelijk en krijgt u op korte termijn te horen dat uw kind overgeplaatst wordt. Wij vragen u hiervoor begrip. Vaak kost het enige tijd om vertrouwd te raken in het nieuwe ziekenhuis, de overgang is best groot. Bezoekregels, het aantal verpleegkundigen en artsen, hygiëneregels, de ruimte en de mogelijkheden om zelf voor uw kind te zorgen zijn soms anders dan u in het WKZ gewend was. 

Nacontrole op de polikliniek in het WKZ uitklapper, klik om te openen

Niet in alle gevallen is nacontrole nodig van uw kind op de polikliniek van het WKZ. Wanneer dit wel zo is krijgt u bij overplaatsing van uw kind een afspraak mee. 

Praktische informatie uitklapper, klik om te openen

Bezoekadres
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Afdeling Intensive Care Neonatologie, bouwdeel H2
Lundlaan 6 3584 EA Utrecht 

Postadres
U kunt post naar uw kind op de volgende manier laten adresseren:
Naam van uw kind
Afdeling IC Neonatologie
Huispost KH.02.403.4
p/a Wilhelmina Kinderziekenhuis
Postbus 85090
3508 AB Utrecht 

Telefoonnummers
WKZ algemeen
088 75 555 55
Afdeling Neonatologie Intensive Care 

 • Unit 1 (high care)
  088 75 506 17 
 • Unit 2
  088 75 506 18 
 • Unit 3
  088 75 506 19 
 • Unit 4
  088 75 506 20 

Afdelingssecretariaat
088 75 548 03 

Aangifte van geboorte uitklapper, klik om te openen

De geboorte van uw kind moet binnen vier dagen aangegeven worden in de gemeente waar het kind geboren is. Als de laatste dag van de vier dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerst volgende werkdag. Wanneer uw baby in Utrecht is geboren, kunt u terecht bij het stadskantoor. Maak hiervoor online een afspraak bij de gemeente Utrecht op www.utrecht.nl of bel naar 14030.

Online geboorte aangifte; Als uw kind in de gemeente Utrecht is geboren kunt u ook online aangifte doen via www.utrecht.nl;zoek op aangifte geboorte voor de voorwaarden.

Café/restaurant uitklapper, klik om te openen

“De Toverstaf” 

Patiënten en bezoekers kunnen gebruik maken van restaurant “De Toverstaf”. U vindt het restaurant op de begane grond van het ziekenhuis. U kunt hier terecht voor ontbijt, een broodmaaltijd of een warme maaltijd. Restaurant De Toverstaf is 7 dagen per week geopend. 

Coffeecorner 30 Beans 

Hier serveren ze koffie en andere warme dranken, versnaperingen, belegde broodjes en warme maaltijden.

Koffie- en frisdranken automaat 

Koffie en thee kunt u gratis krijgen uit de automaat in de ouderkamer. Voor soep, fruit, snacks en diverse soorten frisdrank kunt u terecht bij de automaat in de centrale hal van WKZ en op de eerste en tweede verdieping. 

Stiltecentrum uitklapper, klik om te openen

Wanneer u stilte zoekt of gewoon even tot uzelf wilt komen, kunt u terecht in het Stiltecentrum op de tweede verdieping. Deze plek biedt dag en nacht ruimte voor rust, bezinning of gebed. Er ligt een gebeden-/ gedachtenboek om in te schrijven en u kunt een kaars opsteken. In de lectuurkast liggen enkele boeken en tijdschriften die ter plekke ingezien kunnen worden. In het Stiltecentrum is tevens een islamitische gebedsruimte aanwezig. 

Parkeermogelijkheden uitklapper, klik om te openen

Als u met eigen vervoer naar het WKZ wilt komen, dan kunt u uw auto parkeren onder het ziekenhuis. Voordat u vertrekt, betaalt u bij één van de twee betaalautomaten buiten. Als u de auto langdurig parkeert is het voordeliger om te parkeren bij de P&R bij de afrit van de A28, u kunt dan gratis met de bus naar het WKZ. Als u langdurig bij ons parkeert, kunt u een weekkaart kopen. Zie voor de huidige parkeertarieven de website van het UMCU/WKZ

Openbaar vervoer uitklapper, klik om te openen

Omdat het aantal parkeerplaatsen bij het WKZ beperkt is, raden wij u aan zoveel mogelijk per openbaar vervoer te reizen. Het UMC Utrecht is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Zie hiervoor de website van het UMCU/WKZ of OV-reis informatie. 

Verzekering en ziekenhuiskosten uitklapper, klik om te openen

Het verblijf in een ziekenhuis is kostbaar. Wij adviseren u om de juiste actuele verzekeringsgegevens aan het ziekenhuis door te geven. U merkt niets van geldzaken wanneer het verzekerde zorg betreft (raadpleeg de polisvoorwaarden). De rekening wordt dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Voor vragen over uw persoonlijke situatie verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar. 

U ontvangt alleen een rekening van de verzekeraar voor kosten die niet (geheel) vergoed worden of wanneer u een eigen risico hebt. Als u een eigen risico moet betalen, dan krijgt u van uw verzekering een rekening ter hoogte van dit eigen risico. Deze rekening moet u zelf betalen. 

Op verzoek kan de secretaresse een bewijs van opname of polikliniekbezoeken verstrekken voor de verzekering. Als u niet (of onvoldoende) verzekerd bent, heeft het ziekenhuis het recht u een voorschot te vragen op basis van de te verwachten kosten voor uw behandeling. Het UMC Utrecht heeft algemene betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u inzien bij de Kamer van Koophandel (vestiging Utrecht) of via Patiëntenservice. 

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Verlies, diefstal of schade aan eigendommen 

Waardevolle spullen kunt u achterlaten in de kluisjes in de gang bij de ouderkamer. Wij verzoeken u echter waardevolle bezittingen zo veel mogelijk thuis te laten. Wij wijzen u erop dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis niet aansprakelijk is voor verlies of diefstal van uw eigendommen. 

Bij verlies van eigendommen kunt u bij de receptie van het WKZ informeren of het daar als gevonden is aangemeld. Als (door een ziekenhuismedewerker) schade wordt toegebracht aan eigendommen van u of uw kind, kunt u dit aan het hoofd zorgeenheid van de afdeling melden. Deze beoordeelt of u een schadevergoeding kunt krijgen. 

Vergoeding reiskosten 

Wanneer u van ver komt, of wanneer uw kind langdurig opgenomen blijft, kan het reizen u veel geld kosten. U kunt informeren bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden voor een tegemoetkoming van de reiskosten. Voor een vergoeding van reiskosten moet u soms aanvullend verzekerd zijn. Dit hangt af van de polisvoorwaarden. Ook hangt dit af van uw reisafstand huis-ziekenhuis en de duur van de opname. Meestal moet u zelf een eigen bijdrage betalen. De vergoeding vindt plaats op basis van eigen vervoer (kilometervergoeding) of het openbaar vervoer. Dit verschilt per zorgverzekeraar. 

Als u met het openbaar vervoer reist, bewaart u dan uw bus- en treinkaartjes. Als u met de auto reist, is het van belang dat u de data en het aantal kilometers bijhoudt die u gereden hebt en benzinebonnen bewaart. 

Belastingen 

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor belastingaftrek met betrekking tot gemaakte kosten. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst. 

Patiëntenverenigingen uitklapper, klik om te openen

Care4Neo, Vereniging van Ouders van Couveusekinderen,
Care4Neo is een vereniging voor ouders van couveusekinderen, welke bestaat uit een aantal vrijwilligers die zelf ook een couveusekind hebben gekregen. De vrijwilligers zijn opgeleid om ouders van couveusekinderen te kunnen informeren en/of ondersteunen vanuit hun eigen ervaring. De vereniging brengt zelf enkele folders en een kwartaalblad uit. 

Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen (NVOM)

Borstvoedingsorganisatie La Leche League

Overige informatie op internet 

Op het internet zijn er diverse webpagina’s die informatie bevatten over couveusekinderen, borstvoeding, patiëntenverenigingen en andere relevante onderwerpen. Deze websites zijn ontwikkeld buiten het UMC Utrecht om. Zij kunnen u van extra informatie voorzien. 

Realiseert u zich echter dat de weergegeven informatie niet van toepassing hoeft te zijn op uw situatie. Bovendien kunnen we de betrouwbaarheid van de weergegeven informatie niet beoordelen. 

www.kinderziekenhuis.nl
Deze stichting biedt telefonische ondersteuning aan ouders die vragen hebben rondom de opname van hun kind. Daarnaast verstrekt het informatie, zowel aan ouders als aan anderen. Verder onderhoudt het de contacten met organisaties van medisch specialisten en verpleegkundigen, wetenschappelijke verenigingen, beleidsinstanties in de gezondheidszorg en de media. 

Veilige zorg uitklapper, klik om te openen

De laatste jaren is de agressie in de gezondheidszorg erg toegenomen. Om het ziekenhuis voor u en voor de medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te maken hebben we als ziekenhuis gedragsregels opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de gedragsnormen zoals die zijn opgesteld in het UMC Utrecht in het kader van het landelijke project VeiligeZorg®. De gedragsregels kunt u ook op de groen/paarse borden lezen die bij alle ingangen van het UMC Utrecht staan. We gaan er van uit dat alle ouders/ verzorgers en bezoekers zich aan deze regels houden. 

Gedragsregels uitklapper, klik om te openen

De gedragsregels van het UMC Utrecht in het algemeen en van de afdeling Neonatologie in het bijzonder zijn: 

 • Seksuele intimidatie wordt op de afdeling Neonatologie niet toegestaan. 
 • Discriminatie wordt op de afdeling Neonatologie niet toegestaan. 
 • Geweld wordt op de afdeling Neonatologie niet toegestaan. 
 • Wapens en gevaarlijke voorwerpen zijn op de afdeling Neonatologie niet toegestaan. 
 • Het gebruik of onder invloed zijn van alcohol en drugs is op de afdeling Neonatologie niet toegestaan. 
 • Diefstal en/of vandalisme wordt op de afdeling Neonatologie niet geaccepteerd. 

Overtreding van de gedragsregels 

Indien u als ouders/verzorger of uw bezoek de gedragsregels overtreedt spreken wij u hierop aan. Tevens brengen wij de leidinggevende van de afdeling en de beveiliging op de hoogte. In overleg besluiten zij welke gevolgen dit gedrag voor u heeft. Dit geldt ook indien er ongewenst gedrag plaatsvindt dat niet beschreven is in bovenstaande regels. Er kan besloten worden dat u een gele of een rode kaart krijgt. Een gele kaart is een officiële waarschuwing. Mensen die een rode kaart krijgen mogen het ziekenhuis niet meer binnen en in het geval van de Neonatologie hun kind niet meer bezoeken.

Vragen uitklapper, klik om te openen

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Stel uw vragen aan de verpleegkundige die voor u kind zorgt of neem dan via e-mail contact met ons op: secrneon@umcutrecht.nl

Contact uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling Neonatologie

Bezoekadres

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Geboortecentrum afdeling neonatologie
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Mailadres

U kunt ons mailen via secrneon@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet