Terug

Overplaatsing van NICU naar ander ziekenhuis

Overplaatsing naar een regionaal ziekenhuis na opname op de NICU

Patiëntfolder

Jullie kindje is nu zo stabiel dat het (binnenkort) geen intensieve zorg meer nodig heeft. Dat betekent dat het niet lang meer duurt voordat het met een ambulance wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Vaak is dit een ziekenhuis dichterbij huis (een niet-academisch, regionaal ziekenhuis). Van veel ouders horen we dat dit voor hen een fijn, maar ook spannend, moment is. Deze informatie helpt jullie de overplaatsing van jullie kind voor te bereiden.

Reden van overplaatsing uitklapper, klik om te openen

Er is een aantal redenen dat jullie kind overgeplaatst wordt naar een ander ziekenhuis:

 • Een belangrijke reden is dat de regionale (‘algemene’) ziekenhuizen beter ingericht en gespecialiseerd zijn in het voorbereiden van ouders en hun kind op het ontslag naar huis. Zij zullen jullie eerste aanspreekpunt zijn bij vragen of zorgen wanneer jullie kind thuis is. Een groot deel van de poliklinische controles zal hier plaatsvinden. 
 • Onze afdeling heeft de taak voor een grote regio intensieve, complexe zorg te bieden aan kinderen die deze zorg nodig hebben. Het aantal bedden is beperkt. Dus op het moment dat kinderen voldoende hersteld zijn, is overplaatsing naar een regionaal ziekenhuis nodig om plaats te maken voor andere kinderen. 

Belangrijk voor jullie om te weten, is dat we kinderen alleen overplaatsen als we er zeker van zijn dat zij daar klaar voor zijn en overplaatsing veilig is. 

Moment van overplaatsing uitklapper, klik om te openen

Het moment van overplaatsing is vaak moeilijk ruim van tevoren te voorspellen. De arts en verpleegkundige zullen jullie vertellen welke voorwaarden voor overplaatsing er zijn voor jullie kind. We kijken daarbij naar verschillende punten (zie onderstaande tabel). Dit is ook afhankelijk van het type afdeling waar jullie kind naartoe overgeplaatst gaat worden. Zo zijn de voorwaarden voor ontslag naar een medium care afdeling anders dan voor een high care afdeling. Niet ieder regionaal ziekenhuis heeft beide soorten afdelingen. 

CRITERIUMREGIONALE HIGH CARE AFDELINGREGIONALE MEDIUM CARE AFDELING
Leeftijd inclusief zwangerschapsduurMinimaal 30 wekenMinimaal 32 weken
GewichtMinimaal 1000 gramMinimaal 1200 gram
Hulp bij de ademhaling

Geen beademingsbuisje of nIPPV

Wel optiflow of CPAP

Geen beademingsbuisje, nIPPV of CPAP; meestal wel optiflow
Ademhaling en bloeddrukVoldoende stabiele ademhaling en bloeddrukVoldoende stabiele ademhaling en bloeddruk
Complexe en/of intensive care zorg nodigNiet nodigNiet nodig
Voorbeelden van ziekenhuizen in de regio UtrechtAntonius ziekenhuis, Deventer ziekenhuis, Meander ziekenhuisDiakonessen ziekenhuis, Gelre ziekenhuis, Ziekenhuis Rivierenland

Op het moment dat jullie kind bijna op al deze punten voldoet aan de voorwaarden zullen wij overleggen met het regionale ziekenhuis. Op welke dag de overplaatsing plaatsvindt weten we meestal pas (zeker) op de dag van overplaatsing zelf. De reden hiervoor is dat het regionale ziekenhuis niet eerder (zeker) weet of het plek heeft voor jullie kind. Hierdoor kan de overplaatsing toch nog onverwachts aanvoelen en kan het ineens snel gaan. Zodra het regionale ziekenhuis ons laat weten dat zij plek hebben, wordt de ambulance gebeld en spreken we een globaal tijdstip af van overplaatsing. Het tijdstip kan wijzigen als de geboekte ambulance een andere opdracht krijgt die meer spoed heeft.

Keuze van het ziekenhuis uitklapper, klik om te openen

Wij horen graag van jullie welk ziekenhuis jullie eerste en tweede voorkeur heeft. We zullen ons best doen hier rekening mee te houden. Het kan voorkomen dat het ziekenhuis van jullie (eerste en tweede) voorkeur geen plek heeft op korte termijn. In dat geval zullen we samen andere mogelijkheden bespreken. Het is fijn als jullie kunnen aangeven bij de arts of verpleegkundige welke punten jullie belangrijk vinden.

Voorbereiding op de overplaatsing uitklapper, klik om te openen

Jullie kunnen je als ouders op verschillende manieren voorbereiden op de overplaatsing: 

 • Jullie kunnen folders lezen van de ziekenhuizen binnen de regio. Wij kunnen ervoor zorgen dat jullie deze folders ontvangen.  
 • Jullie kunnen de website van het ziekenhuis/de ziekenhuizen bekijken. 
 • Jullie kunnen voorafgaand aan de overplaatsing al een keer kijken op de afdeling van het regionale ziekenhuis. Vraag de verpleegkundige hoe jullie hiervoor een afspraak kunnen maken. 
 • Ons ziekenhuis organiseert ouderbijeenkomsten waarbij ook de overplaatsing besproken wordt. De verpleegkundige kan jullie vertellen wanneer de eerstvolgende bijeenkomst zal zijn. 
 • Sommige ouders vinden het prettig om met ouders in contact te komen die dit eerder hebben meegemaakt. Via de patiëntenvereniging Care4Neo of de facebookgroep voor ouders van te vroeggeboren kinderen (“Care4Neo: Kleine Kanjers”) kunnen jullie met hen in contact komen. 
 • Een boek dat veel ouders aanraden, heet: ‘Reisgids naar huis”, geschreven door Zita Bebenroth.
 • Het kan fijn zijn om een aandenken te bewaren, zoals monitorplakkers of een luiertje. Ook kan het helpen om foto’s te maken.
 • Jullie kunnen een “ouderoverdracht” schrijven waarin jullie opschrijven wat voor de zorgverleners in het regionale ziekenhuis belangrijk is om te weten, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzorging van jullie kind. Het “ouderoverdracht” formulier kunt u opvragen bij het secretariaat of de verpleegkundige. 
 • Het belangrijkste blijft dat jullie met jullie vragen en zorgen altijd bij ons terecht kunnen. 

De artsen en verpleegkundigen van de NICU zorgen ervoor dat het regionale ziekenhuis alle informatie heeft om goed voor jullie kind te zorgen. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. Tevens wordt bij ontslag van neonatologie de huisarts en het consultatiebureau op de hoogte gesteld van de meest belangrijke informatie. Zo gaat er geen informatie verloren die nodig is om goede zorg voor jullie kind straks thuis voort te kunnen zetten met betrokkenheid van de huisarts en het consultatiebureau. Indien er bezwaar is tegen het informeren van huisarts en/of consultatiebureau kunnen jullie dit vanzelfsprekend kenbaar maken aan de behandelend arts of de verpleegkundige. Zie ook de folder Rechten in de zorg.

Ontslaggesprek uitklapper, klik om te openen

(In de dagen) voor overplaatsing spreken jullie de behandelend arts/physician assistant. In dit gesprek kunnen jullie vragen stellen. Vragen die u bijvoorbeeld zou kunnen hebben zijn: 

 • Hoe gaat de behandeling in het andere ziekenhuis eruitzien? 
 • Zijn de uitslagen van alle onderzoeken bekend? Zo nee, wanneer en hoe krijgen wij daarvan de uitslag? 
 • Volgen er nog poliklinische afspraken? Zo ja, in welk ziekenhuis, wanneer en bij welke specialismen? 
 • Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

De overplaatsing zelf uitklapper, klik om te openen

Generieke content afbeelding Generieke content afbeelding
Generieke content afbeelding Generieke content afbeelding

Jullie kind wordt met de ambulance naar het regionale ziekenhuis gebracht. In de ambulance ligt jullie kind in een hiervoor speciaal gemaakte couveuse. Een gordel zorgt ervoor dat jullie zoon/dochter veilig en stabiel ligt. Er gaat een couveusehoes om de couveuse om jullie kind zo rustig mogelijk te kunnen vervoeren en te beschermen voor te veel licht en geluid. Er gaat altijd een (ambulance- en/of NICU-) verpleegkundige mee op transport die precies weet hoe hij/zij voor jullie kind moet zorgen. Hij/zij krijgt van de verpleegkundige alle informatie die nodig is. Tijdens het transport wordt u kind goed in de gaten gehouden en kan alle hulp bij de ademhaling gegeven worden die nodig is. De NICU-verpleegkundige zal met jullie de mogelijkheden bespreken over het wel of niet meerijden met de ambulance.

Aankomst ziekenhuis uitklapper, klik om te openen

De hoogintensieve zorg die nodig was toen jullie kind nog heel ziek was, is nu niet meer nodig. Dat maakt dat de manier van werken in het regionale ziekenhuis nu beter past bij wat jullie kind en jullie als gezin op dit moment nodig hebben. Elk ziekenhuis heeft een eigen manier van werken. Dat kan anders zijn dan jullie op de NICU gewend waren. Dit heeft met de structuur van de afdeling te maken en het lagere aantal verpleegkundigen per kind. Omdat de kinderen die opgenomen liggen in een regionaal ziekenhuis vaak minder kwetsbaar zijn voor infecties wordt er anders omgegaan met isolatieverpleging (aangepaste hygiënemaatregelen als kinderen bepaalde bacteriën bij zich dragen) dan op de intensive care afdeling.

Impact overplaatsing uitklapper, klik om te openen

De overplaatsing zal voor jullie als ouders en ook voor jullie kind wennen zijn. Soms zien we dat kinderen in de eerste dagen na overplaatsing tijdelijk wat meer vermoeid zijn. Jullie als ouders kunnen jullie kind ondersteunen. Jullie vertrouwde stemmen en aanrakingen helpen daarbij. 

MRI

Bij een deel van de kinderen wordt er op een later moment na overplaatsing nog een MRI scan van de hersenen gemaakt in ons ziekenhuis. Jullie arts zal jullie hierover meer vertellen.

Follow up uitklapper, klik om te openen

De meeste kinderen zullen na ontslag naar huis nog meerdere keren worden gezien op de polikliniek door de kinderarts-neonatoloog en fysiotherapeut van het Wilhelmina kinderziekenhuis. Tijdens deze controles zullen we onderzoeken hoe jullie kind zich ontwikkelt. Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij jullie advies geven of zorgen voor extra hulp. Door kinderen langere tijd te volgen kunnen we eventuele problemen vroeg signaleren. Ook leren wij meer over de ontwikkeling op lange termijn van kinderen die op de NICU hebben gelegen. Met wetenschappelijk onderzoek kunnen we de zorg steeds beter maken voor deze kwetsbare kinderen die nu of in de toekomst geboren worden. Bij een deel van de kinderen wordt kinderfysiotherapie aan huis geadviseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle kinderen geboren na een zwangerschapsduur onder 32 weken en/of een geboortegewicht lager dan 1500 gram. Meer informatie over kinderfysiotherapie en poliklinische controles kunnen jullie lezen in een aparte folder. Ook in het ziekenhuis waar jullie kind naartoe overgeplaatst wordt, zullen jullie op de polikliniek terugkomen. De kinderarts in dit ziekenhuis zal jullie eerste aanspreekpunt worden in de verdere behandeling van jullie kind.  

Vragen? uitklapper, klik om te openen

Mochten jullie na het lezen van deze folder nog vragen en/of zorgen hebben, dan kunnen jullie altijd terecht bij de NICU-verpleegkundige en/of behandeld arts. 

Contact uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling Neonatologie

Bezoekadres

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Geboortecentrum afdeling neonatologie
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Mailadres

U kunt ons mailen via secrneon@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet