Terug

Spieren voor Spieren Kindercentrum

Spieren voor Spieren Kindercentrum

Verwijsprocedure

Het Spieren voor Spieren Kindercentrum is in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht) is in ruim 12 jaar tijd uitgegroeid tot dé plek voor diagnose, begeleiding en behandeling van kinderen met (verdenking op) een spierziekte. Het Centrum heeft een topreferente functie bij onderzoek en behandeling voor kinderen met deze aandoeningen. Naast een groot multidisciplinair team van (kinder-) neurologen, kinderrevalidatie artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, kindercardiologen, en diëtisten, beschikken wij over unieke faciliteiten en specialistische zorg in huis, zoals het Centrum voor Thuisbeademing en een kinder Intensive Care (IC)

Contactuitklapper, klik om te openen

Spieren voor Spieren Kindercentrum UMC Utrecht

Dr. W.L. van der Pol/ drs. I. Cuppen/ mw. W. Seppenwoolde
Huispostnr.: KA01.019.0 
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Tel: 088 75 550 13
Email: kindnmz@umcutrecht.nl
Website

Erkende expertise op het gebied van zeldzame neuromusculaire ziekten uitklapper, klik om te openen

Alle neuromusculaire ziekten zijn zeldzaam. Daardoor zijn er maar een paar ziekenhuizen die hierover specialistische kennis en ervaring in huis hebben, en die wetenschappelijk onderzoek doen naar deze ziekten. Het UMC Utrecht is zo’n ziekenhuis en is officieel aangewezen als expertisecentrum op het gebied van neuromusculaire ziekten onder de noemer: Brain Center Neuromuscular Diseases.

Verwijsindicaties uitklapper, klik om te openen

Voor kinderen met de volgende verwijsindicaties kunt u terecht bij het Spieren voor Spieren Kindercentrum:

  • hypotonie bij zuigelingen zonder duidelijke oorzaak
  • vertraagde motorische ontwikkeling
  • spierzwakte of gevoelsstoornissen
  • verminderde inspanningstolerantie
  • spierziekten in de familie
  • second opinion bij verdenking op een spierziekte.
  • bij vragen over prognose en behandelingsmogelijkheden

Aanbod diensten uitklapper, klik om te openen

Overleg

voorafgaand aan verwijzing kan telefonisch worden overlegd. Tijdens dit overleg bespreken we of de klachten passen bij een neuromusculaire aandoening en welk aanvullend onderzoek voor verwijzing kan worden aangevraagd.

Laagdrempelig poliklinisch consult

Wanneer u niet alleen aan een spierziekte denkt als mogelijke oorzaak van de klachten, kunnen kinderen ook voor een algemeen oriënterend consult worden verwezen. De kinderarts/kinderneuroloog beoordeelt tijdens dit consult of kinderen alsnog moeten worden aangemeld voor een diagnosedag in het Spieren voor Spieren Kindercentrum of beter naar een ander specialisme kunnen worden verwezen. 

Diagnostiek en multidisciplinaire behandeling uitklapper, klik om te openen

Het Spieren voor Spieren Kindercentrum werkt met het concept “diagnostiek op één dag”. Op één dag zien de verschillende specialisten van het behandelteam een kind met verdenking op een spierziekte. Het aanvullend onderzoek vindt zoveel mogelijk op deze dag plaats. De dag wordt afgesloten met een gesprek waarin de diagnose of de noodzakelijke vervolgonderzoeken worden besproken.

Het Spieren voor Spieren Kindercentrum biedt multidisciplinaire behandeling van spierziekten. Dit is van groot belang omdat genezing vaak niet mogelijk is en gespecialiseerde zorg complicaties van een spierziekte kan voorkomen. Er zijn spreekuren voor kinderen met:

Update behandeling patiënten met SMA uitklapper, klik om te openen

Januari 2023

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de perspectieven voor patiënten met SMA door de komst van verschillende medicijnen. Daarnaast is er, door de komst van de hielprikscreening, veel veranderd in de timing van de start van de behandeling.

Wachttijd en toegangstijd uitklapper, klik om te openen

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2024

Toegangstijd diagnostiek Spieren voor Spieren kindercentrum: 2 weken

Belangrijk Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet