Terug

Diagnose behandeling combinaties

In de Nederlandse ziekenhuizen geldt een nieuw bekostigings- en honoreringssysteem voor de ziekenhuiszorg en de medisch specialisten. Dit systeem is gebaseerd op de zogeheten Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). 

Een DBC is het totaal van activiteiten van ziekenhuis en medisch specialist, dat voortkomt uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de medisch specialist in het ziekenhuis bezoekt. Op deze website vindt u informatie over de prijs van een beperkt aantal specifieke onderzoek- en behandeltrajecten, de zogenoemde segment B-zorg in het UMC Utrecht.

DBC
Prijzenlijst en zorgproducten
Uw factuur