Terug

DBC

DBC

Wat is een DBC? uitklapper, klik om te openen

Een DBC is het totaal van activiteiten van ziekenhuis en medisch specialist, dat voortkomt uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de medisch specialist in het ziekenhuis bezoekt.

In de bovengenoemde uitleg over DBC’s worden met ‘activiteiten’ zowel medische als medisch ondersteunende verrichtingen bedoeld, bijvoorbeeld:

  • Polikliniekbezoeken
  • Verpleegdagen
  • Dagverpleging

De DBC beschrijft elke stap in de behandeling van de patiënt, het zogeheten zorgpad. Dus van het eerste consult of onderzoek, tot en met de laatste controle.

De prijs van een DBC is opgebouwd uit een aantal activiteiten en verrichtingen en de daarvoor geldende kosten:

  • Activiteiten of verrichtingen in het zorgproces
  • Het gebruik van middelen, bijvoorbeeld apparatuur, in het ziekenhuis
  • De werklast, het honorarium, van de medisch specialist

Niet verzekerde zorg basisverzekering uitklapper, klik om te openen

Niet alle zorg die medisch specialisten leveren wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het College van Zorgverzekeringen (CVZ) beslist welke zorg deel vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Zorg wordt uitgedrukt in zorgactiviteiten. Zorgactiviteiten die niet of onder voorwaarden onder de basisverzekering vallen, krijgen een code voor aanspraakbeperking (aanspraakcode). Hierdoor is het duidelijk voor de zorgverlener welke zorgactiviteiten verzekerde en welke niet-verzekerde zorg zijn.

Het CVZ verstrekt hiervan een Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakbeperking Zvw (zie bijlagen). Hierin vindt u verschillende soorten aanspraakcodes.

Met behulp van het overzicht van het CVZ kunt u nagaan welke zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Maakt de zorg geen deel uit van de basisverzekering, dan wordt deze mogelijk nog wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering als u deze heeft afgesloten met bij uw zorgverzekeraar.

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Jaarlijks wordt de hoogte van het eigen risico vastgesteld. In 2013 is het eigen risico € 360. Zorg kan wel voor vergoeding in aanmerking komen, echter de zorgverzekeraar komt pas tot uitkering wanneer het eigen risico is geïncasseerd.

Hebt u vragen over vergoeding van een behandeling: vraag uw zorgverzekeraar en uw behandelend arts om informatie voordat de behandeling plaats gaat vinden.

Onverzekerde zorg uitklapper, klik om te openen

  • Als u geen verwijsbrief heeft bij de start van uw behandeling (bijvoorbeeld van uw huisarts, verloskundige, tandarts of een medisch specialist. U zult de nota thuis ontvangen en zelf moeten voldoen. Voor fysiotherapie, ergotherapie, orthoptie, prenatale screening en oefentherapie is geen verwijzing nodig. U heeft voor elke nieuwe zorgvraag een nieuwe verwijsbrief nodig.

In sommige gevallen komt uw behandeling niet voor vergoeding in aanmerking. In deze gevallen is er sprake van onverzekerde zorg.
Onverzekerde zorg geldt in de volgende situaties:

  • De zorg valt buiten de basisverzekering en wordt volgens uw polisvoorwaarden niet vergoed via een aanvullende verzekering
  • Als u niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar bent aangesloten
  • Als er geen overeenkomst is tussen uw zorgverzekeraar en het UMC Utrecht

Wat zijn behandelprijzen? uitklapper, klik om te openen

De prijzen zijn vastgesteld voor de onderzoeks- en behandeltrajecten zoals weergegeven in de prijslijst. Deze prijzen gelden voor patiënten waarvan de zorgverzekeraar geen overeenkomst is aangegaan met het UMC Utrecht voor de desbetreffende DBC. Het is derhalve onzeker of de zorg zoals omschreven in de prijslijst, wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het is niet mogelijk om over de inhoud van een DBC te onderhandelen. De DBC wordt bepaald door de behandelend arts waarmee een behandelovereenkomst is aangegaan. De prijs is gebaseerd op de inhoud van de zorg zoals te doen gebruikelijk is binnen het UMC Utrecht.

Prijzen onder voorbehoud

De DBC-prijzen zijn bedoeld als stuksprijzen voor niet-gecontracteerde behandelingen. De gecontracteerde DBC’s van zorgverzekeraars worden niet vermeld op de bijgaande prijslijst. Prijzen zijn onder voorbehoud.

Behandelovereenkomst

De openbaarmaking van deze prijzen levert op geen enkele wijze een verplichting op voor het UMC Utrecht om daadwerkelijk een behandelovereenkomst aan te gaan. Pas nadat door de patiënt en de medisch specialist daarover overeenstemming is bereikt, is sprake van een geneeskundige behandelovereenkomst.

Informatievoorziening over vergoedingen

Het UMC Utrecht is niet verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan verzekerden over de vergoedingen door zorgverzekeraars van DBC's. U dient zich voor een juiste opgave van de vergoeding te wenden tot uw zorgverzekeraar. Indien uw zorgverzekeraar met het UMC Utrecht geen overeenkomst is aangegaan, gelden in ieder geval de hier genoemde prijzen.

Betaling door verzekeraar of patiënt zelf

Het UMC Utrecht is niet aansprakelijk voor het niet (geheel) voldoen van de kosten van een bij de patiënt in rekening gebrachte DBC door zijn verzekeraar. De patiënt gaat de behandelingsovereenkomst aan met het UMC Utrecht en niet met de verzekeraar. De factuur dient binnen 28 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Prijzen en tekst op de website

Deze tekst en prijzen zijn met zorg tot stand gekomen, voor eventuele fouten in de gepubliceerde prijslijst kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.


 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet