Terug

Revalidatie

Revalidatie

Welkom bij de kinderrevalidatie!

Kinderrevalidatie richt zich op kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd door de gevolgen van een ziekte of aandoening. Zij ervaren beperkingen in het dagelijks functioneren, of zij ontwikkelen zich onvoldoende.

Wij zien kinderen en hun ouders met vragen op het gebied van de motorische-, verstandelijke-, communicatieve-, zintuiglijke ontwikkeling en vragen over het gedrag.

Het doel van kinderrevalidatie is dat een kind zo zelfstandig mogelijk wordt. Wij kijken niet alleen naar de aandoening zelf, maar ook naar de gevolgen die deze heeft voor het dagelijks functioneren van het kind én de omgeving.

Samenwerking

De afdeling werkt samen met behandelaars in het hele land. We werken binnen het UMC Utrecht o.a. samen met de neuroloog, de orthopeed, de kinderarts, de orthopedisch schoenmaker, de gipsverbandmeester en paramedici. Dit doen we o.a. in verschillende multidisciplinaire spreekuren:

 • Spina Bifida Werkgroep
 • Skeletdysplasieteam
 • Ledemaatreconstructieteam
 • Congenitale handenspreekuur
 • Spieren voor Spieren Kindercentrum
 • Spreekuur met de orthopedisch schoenmaker

Aandoeningen

Wij hebben veel ervaring met kinderen met:

 • Cerebrale Parese
 • Spina Bifida
 • Spier(zenuw)ziekten, zoals spierdystrofie van Duchenne, Myotone dystrofieSpinale Musculaire Atrofie (SMA), HMSN
 • Oncologie
 • Niet-aangeboren hersenletsel
 • Letsel aan het houding- en bewegingsapparaat (door trauma of ziekte)
 • Aangeboren afwijkingen van de ledematen (reductiedefecten)
 • Aangeboren afwijkingen van het skelet waaronder de skelet dysplasieën
 • Metabole ziekten (stofwisselingsziekten)
 • Ontwikkelingsstoornissen e.c.i.

Meer informatie

Intercollegiaal overleg of verwijzen uitklapper, klik om te openen

0800-8099 (alleen voor professionals)

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.