Terug

Urologie

Urologie

Op de polikliniek urologie kunt u terecht voor een diagnose en behandeling van kinderen met klachten aan de nieren, de blaas, de urinewegen of de geslachtsorganen.

Incontinentieteam

Mijn patiënt doorverwijzen

Bijzonder aan de polikliniek urologie

Polikliniek urologie

 • We hebben meestal met meerdere zorgverleners tegelijkertijd spreekuur op de polikliniek. Hierdoor is het mogelijk dat een andere specialist of verpleegkundig specialist meekijkt, als dit nodig is.
 • Bij het eerste polikliniekbezoek kan uw kind eerst gezien worden door een verpleegkundig specialist, waarbij ook een van de kinderurologen meekijkt.
 • De behandeling van kinderen wordt rond de leeftijd van 18 jaar voortgezet in het UMC Utrecht (AZU). Om deze overgang (transitie) goed te laten verlopen, worden jongeren vanaf 14-16 jaar gezien door een uroloog met aandachtsgebied ‘jongeren’ (adolesenten). Als het nodig is, kan deze uroloog de behandeling ook na de leeftijd van 18 jaar voortzetten op de polikliniek in het UMC Utrecht.

Het incontinentieteam

Het incontinentieteam geeft urotherapie aan kinderen met blaas- en plasproblemen zoals blaasontledigingsprobleem, incontinentie of blaasvolume beperking en/of urineweginfecties en in ongeveer 50 procent van de gevallen ook gecombineerd met obstipatie. Begeleiding vindt altijd plaats na verwijzing door de kinderuroloog.

Contact uitklapper, klik om te openen

Wilt u een afspraak maken? U kunt de polikliniek urologie telefonisch bereiken.

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek urologie hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

088 75 540 75 Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30.

Adres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek urologie
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer  KH.01.412.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Acute hulp

Als er zich tijdens de behandeling van de aandoening van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek dermatologie en buiten kantooruren met uw huisarts. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling spoedeisende hulp.

Belt u alleen naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw huisarts.

Route uitklapper, klik om te openen

De polikliniek urologie vindt u op de eerste etage van het WKZ, en is bereikbaar via de liften bij de hoofdingang. Hierna volgt de borden "poliklinieken". U kunt zich melden bij receptie 4/4A.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Toegangstijd polikliniek Urologie: 13 weken

Onze zorgverleners uitklapper, klik om te openen

Behandelteam

Op de polikliniek urologie zijn verschillende medewerkers werkzaam, zoals:

 • medisch specialist
 • medisch specialist in vervolg-opleiding (fellow)
 • artsen in opleiding (aios)
 • co-assistenten
 • verpleegkundig specialisten voor kinderurologie en incontinentie zorg
 • verpleegkundigen
 • polikliniekmedewerkers

Tips voor het gesprek uitklapper, klik om te openen

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. 

Deze tips kunnen u daarbij helpen

Een afspraak op de polikliniek

Het is belangrijk dat u samen met uw kind de afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

Vind hier mee informatie voor de voorbereiding

Wat moet u meenemen?

Heeft uw kind een afspraak in het WKZ of wordt uw kind opgenomen? Neem dan het volgende mee. 

Lees hier wat u moet meenemen

Ziekenhuismedewerkers

De behandeling en verzorging in ons ziekenhuis gebeurt in teamverband: meerdere artsen en verpleegkundigen zijn bij de behandeling van uw kind betrokken. 

Lees hier wie er betrokken zijn bij de behandeling van uw kind

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek

Ziekte

Onderzoek

Verpleegafdeling

Patiëntenervaringen uitklapper, klik om te openen

De ervaringen van kinderen en ouders in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van UMC Utrecht, vertellen ons wat we goed doen en wat beter kan. Daarom doen we onderzoek naar de ervaringen van kinderen en ouders, onder andere met de Patiëntervaringsmonitor (PEM). De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. 

Apps

Voor kinderen die behandeld worden zijn er drie apps ontwikkeld:

 1. De LUTS URO APP is ontwikkeld als ondersteuning voor kinderen vanaf 6 jaar of ouder, die een basis behandeling urotherapie krijgen.
 2. De app LUTS en de MISPISSERS is bedoeld voor kinderen die een intensieve poliklinische blaastraining volgen, gedurende 3 maanden. Tijdens deze training worden het kind begeleid door de urotherapeut blaastrainingsprogramma
 3. De LUTS PLASAKADEMIE is een app die specifiek ontwikkeld is voor kinderen die het blaastraining programma volgen tijdens een 10- daagse opname in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De app wordt enkel in het ziekenhuis zelf aangeboden en is niet vrij te verkrijgen.