Terug

Orthopedie

Op de polikliniek orthopedie kunt u met uw kind terecht voor een diagnose en behandeling van aandoeningen aan het skelet, spieren, banden, pezen en zenuwen (het steun- en bewegingsapparaat).

Mijn patiënt doorverwijzen


Bijzonder aan de polikliniek

De zorg op de polikliniek orthopedie is voor een groot deel georganiseerd rond een aantal specifieke  aandoeningen. Daarnaast zijn er wekelijks spreekuren voor algemene kinderorthopedie. Een deel van de spreekuren vindt plaats in de gipskamer.

Specifieke spreekuren

Voor kinderen met beenverlengingen en correctie van standsafwijkingen van de benen, en  voor kinderen met scoliose en andere aandoeningen aan de rug, zijn er speciale spreekuren. Ook is er een speciaal spreekuur met een orthopedisch schoenmaker voor kinderen die voor de voeten speciale aanpassingen nodig hebben.

Multidisciplinaire spreekuren

De belangrijkste multidisciplinaire spreekuren van de kinderorthopedie zijn:

 • Het ledemaatreconstructie team voor kinderen met complexe aanlegstoornissen van het skelet. Dit is een gemeenschappelijk spreekuur van de kinderorthopedisch chirurg, de kinderplastisch chirurg en de kinder revalidatiearts als ook de prothesebouwer van het revalidatiecentrum ‘de Hoogstraat’. Dit spreekuur is om de week op vrijdag.
 • Het skeletdysplasie team, waar ondermeer veel kinderen met achondroplasie, osteogenesis imperfecta (OI) en epifysaire dysplasie komen.  Het is een gemeenschappelijk spreekuur van de kinderorthopedisch chirurg, de kinderrevalidatiearts, de kinderfysiotherapeut  en de kinderarts. Ook dit spreekuur is om de week op vrijdag.
 • Er is om de week op maandag een gezamenlijk spreekuur van de kinderorthopedisch chirurg en kinderrevalidatiearts voor kinderen met spierziekten of neurologische aandoeningen.
 • Eén keer in de drie maanden is er een multidisciplinair stamcelspreekuur voor kinderen met skeletdeformiteiten bij de ziekte van Hurler met een stamceltransplantatie. Leden van dit gemeenschappelijk spreekuur zijn de kinderchirurg, de kinderplastisch chirurg en de kinderarts metabole ziekten.
 • De kinderorthopedisch chirurgen maken verder deel uit van het team het handenteam en  het spina bifida team. 

Meer informatie over de spreekuren en de samenwerkingen met verschillende disciplines vindt u op de website ‘kinderorthopedie’.

Contact

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek orthopedie, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

De polikliniek orthopedie is telefonisch bereikbaar op:

088 75 674 70

 • maandag 8.30 - 12.00 uur
 • dinsdag 8.30 - 12.00 uur
 • woensdag 8.30 - 12.00 uur

Mailadres

U kunt ons ook mailen

kinderorthopedie@umcutrecht.nl

Spoedtelefoonnummer

Voor dringende zaken kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur:

088 75 540 70

Adres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek orthopedie
Lundlaan 6
3584EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer  KJ 01.510.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Acute hulp

Als er zich tijdens of na  de behandeling van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek orthopedie en buiten kantooruren met uw huisarts. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling spoedeisende hulp.

Belt u alleen naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw huisarts.

Route

De polikliniek orthopedie vindt u op de eerste etage van het WKZ, receptie 8 en is bereikbaar via de trap en liften naast de hoofdingang. Daarna kunt u de borden poliklinieken volgen.

Wachttijden

12-10-2020

Toegangstijd polikliniek Orthopedie: 4 weken

Onze zorgverleners

Op de polikliniek orthopedie zijn verschillende medewerkers werkzaam, zoals:

 • medisch specialisten;
 • artsen in opleiding (aios);
 • co-assistenten;
 • gipsverbandmeesters;
 • verpleegkundigen;
 • polikliniekmedewerkers.

Patiëntenervaringen

De ervaringen van kinderen en ouders in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van UMC Utrecht, vertellen ons wat we goed doen en wat beter kan. Daarom doen we onderzoek naar de ervaringen van kinderen en ouders, onder andere met de Patiëntervaringsmonitor (PEM). De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. 

Patiëntverhalen

In het WKZ is een verhalenproject gestart waarbij we patiënten vragen om hun ervaringen met ons te delen.

Lees de patiëntverhalen hier

Verpleegafdeling

Ziekte

Onderzoek

Behandeling