Terug

Algemene kindergeneeskunde

Op de polikliniek algemene kindergeneeskunde kunt u met uw kind terecht voor een diagnose en behandeling van kinderen in de leeftijd van nul tot ongeveer achttien jaar. De kinderarts behandelt een heel breed terrein van voorkomende ziekten: zoals kinderen met een aangeboren ziekte of aandoening en kinderen bij wie de normale ontwikkeling of groei verstoord is of dreigt te raken. De kinderartsen werken nauw samen met andere specialisten uit het ziekenhuis. 

Mijn patiënt verwijzen

Bijzonder aan de polikliniek

Sociale kindergeneeskunde

Binnen de algemene kindergeneeskunde valt ook het specialisme ‘sociale kindergeneeskunde’. Dit specialisme richt zich op:

  • kinderen met onverklaarde lichamelijke klachten
  • het onderzoek bij een vermoeden van een onveilige leefomgeving voor een kind, zoals mishandeling van een kind

Multidisciplinaire teams

Op de polikliniek werken verschillende artsen nauw samen in een team bij de behandeling van kinderen met:

We noemen dit multidisciplinaire teams

Contact uitklapper, klik om te openen

De polikliniek kindergeneeskunde algemeen is telefonisch bereikbaar op:

088 75 540 75 

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek algemene kindergeneeskunde, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, een arts van het consultatiebureau of jeugdzorg, of een specialist van een ander ziekenhuis.

Acute hulp

Als er zich tijdens de behandeling van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek algemene kindergeneeskunde en buiten kantooruren met uw huisarts. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling spoedeisende hulp.
Belt u alleen naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw huisarts.

Route uitklapper, klik om te openen

De polikliniek algemene kindergeneeskunde vindt u op de eerste etage van het WKZ, receptie 4 en is bereikbaar via de liften naast de hoofdingang. Daarna kunt u de borden poliklinieken volgen.

Voor de polikliniek spina bifida, klik op de onderstaande link.

Bezoek aan de polikliniek tijdens COVID-19

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Laatst bijgewerkt: 12-10-2020

Toegangstijd polikliniek Kindergeneeskunde algemeen: 6 weken 

Belangrijk Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Tips voor het gesprek uitklapper, klik om te openen

Om samen met de arts te beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past, kan het helpen de '3 goede vragen' te stellen. Deze vragen zijn:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

3 goede vragen

Patiëntenervaringen uitklapper, klik om te openen

De ervaringen van kinderen en ouders in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van UMC Utrecht, vertellen ons wat we goed doen en wat beter kan. Daarom doen we onderzoek naar de ervaringen van kinderen en ouders, onder andere met de Patiëntervaringsmonitor (PEM). De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.