Terug

Psychotraumacentrum

Het landelijk Psychotraumacentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis is een specialistische GGZ-instelling voor poliklinische hulp aan kinderen jongeren en jongvolwassen tot en met 25 jaar die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun omgeving kunnen na een (langdurig) trauma ontregeld raken. Het Psychotraumacentrum biedt hen diagnostiek en traumabehandeling. Het centrum heeft veel deskundigheid op dit gebied, door de uitgebreide ervaring, door wetenschappelijk onderzoek en past uitsluitend evidence based behandelingen toe.

Voor wie?

Het Psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren is er voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij kinderen met een (acuut) psychotrauma. Het kan gaan om éénmalige of chronische traumatisering. Ons hulpaanbod stemmen wij af op de situatie en de vraag. Het kind staat daarbij altijd centraal.

Wat is psychotrauma?

Jaarlijks maken talloze mensen in Nederland een zeer schokkende gebeurtenis mee. Een (acuut) psychotrauma met alle bijbehorende stressklachten kan optreden als gevolg van schokkende gebeurtenissen in het leven, zoals (bedreiging met) geweld of de dood, een ongeluk of seksueel geweld. In zulke gevallen kunnen mensen onder andere intense angst, hulpeloosheid en/of afschuw ervaren en het basisgevoel van veiligheid kan ernstig worden aangetast.

Soorten trauma's

(Seksueel) geweld 

Het Psychotraumacentrum biedt opvang en hulp na seksueel geweld. Daarnaast helpen wij slachtoffers van andere vormen van geweld, zoals:

  • fysieke mishandeling en verwaarlozing
  • huiselijk geweld
  • geweld op school en in de buurt

Traumatische rouw

Traumatische rouw bij kinderen komt voor na de (plotselinge) dood van een geliefd persoon. De oorzaak van de als traumatisch ervaren dood kan een geweldshandeling zijn, een ongeval, verdrinking, een ramp, oorlog of een natuurverschijnsel zoals een tsunami, aardbeving of blikseminslag.

Gevolgen

Stressreacties 

Stressreacties na een overweldigende gebeurtenis zijn normaal en horen bij het verwerkingsproces. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind doen deze reacties zich in verschillende vormen en mate van intensiteit voor. Een kind is bijvoorbeeld meer alert en prikkelbaar, heeft herbelevingen of vermijdt bepaalde plekken en situaties.

PTSS

Het hangt van de omstandigheden en de beleving  af of iemand met steun uit de eigen omgeving, in staat is de gebeurtenis te verwerken en het gevoel van veiligheid terug te vinden. Het is goed om het verwerkingsproces in de gaten te houden, om tijdig symptomen te signaleren die erop wijzen dat de stressreacties chronisch worden. Er kan dan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaan. Dit is het geval wanneer iemand na enkele maanden nog steeds ernstig in het dagelijks functioneren wordt gehinderd door stressklachten. Als de stressreacties na verloop van tijd niet afnemen is het belangrijk tijdig professionele hulp in te schakelen.

Wetenschappelijk onderzoek

Als onderdeel van het Wilhelmina Kinderziekenhuis houdt het psychotraumacentrum zich bezig met wetenschappelijk onderzoek om het vakgebied verder te ontwikkelen. Het psychotraumacentrum werkt daarbij samen met deskundigen en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het uitbreiden van evidence-based kennis.

Het team

In het Psychotraumacentrum werkt een multidisciplinair team van klinisch en gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en maatschappelijk werkers. Zij houden zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Contact en afspraak maken

Voor overleg met het Psychotraumacentrum over een eventuele aanmelding kunnen ouders/verzorgers, jongeren, jongvolwassenen en zorgverleners bellen tijdens het telefonisch spreekuur op werkdagen van 11:00-12:00 uur. Aanmelden kan alleen met een geldige verwijzing van de huisarts. De aanmelding is pas definitief als de verwijsbrief binnen is.

088 75 541 13
e-mail: psychotraumacentrum@umcutrecht.nl

Bezoekadres

UMC Utrecht, locatie WKZ
Afdeling medische psychologie en maatschappelijk werk
Receptie 1, begane grond
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres

UMC Utrecht, locatie WKZ
Huispostnummer KA.00.004.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Routebeschrijving

Verzekerde zorg

De psychologisch hulpverlening bij het Psychotraumacentrum valt onder gespecialiseerde GGZ.  Hiervoor is een geldige verwijzing nodig. Zorg aan kinderen en jongeren t/m 17 jaar wordt volledig vergoed. Vanaf 18 jaar dient u rekening te houden met een jaarlijks eigen risico. We raden u aan om zelf te overleggen met uw zorgverzekeraar over vergoedingen, omdat de afspraken per verzekeraar verschillen. 

Verwijsbrief
De verwijsbrief hebben we nodig voordat het eerste gesprek plaatsvindt in het Psychotraumacentrum. De verwijsbrief moet de volgende gegevens bevatten:

 • datum verwijzing
 • aanduiding specialistische ggz
 • vermoeden van een DSM-V classificatie; mogelijk PTSS / angststoornis
 • AGB-codes van de huisarts
 • stempel van de praktijk, handtekening en functie van de verwijzer

Aanmelding Centrum Seksueel Geweld

Meer informatie over de aanmelding en intake na seksueel geweld vindt u hier.