Terug

Wat doet het Psychotraumacentrum?

Het Psychotraumacentrum biedt hulp (diagnostiek en behandeling) aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot en met 25 jaar die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt en begeleiding aan hun ouders/verzorgers. Daarnaast geeft het Psychotraumacentrum advies, voorlichting en onderwijs aan professionals. Tevens voert het centrum wetenschappelijk onderzoek uit.

Hulpverlening

Sommige kinderen, jongeren en jongvolwassenen die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt, hebben moeite om dit te verwerken. Het Psychotraumacentrum biedt diagnostiek en behandeling aan hen en betrokkenen

Diagnostiek 
Tijdens de intakefase worden ouders/verzorgers en kinderen/jongeren/jongvolwassenen, parallel aan elkaar gesproken. Ook maken wij gebruik van vragenlijstonderzoek. In deze fase wordt nagegaan of de ervaren klachten passend zijn bij posttraumatische stress. We onderzoeken of er factoren zijn die een goede verwerking van de schokkende ervaring in de weg kunnen staan. Vervolgens worden de uitkomsten van het onderzoek in een gezamenlijk adviesgesprek besproken. Daarin wordt besproken welke hulp nodig is, en waar deze het beste kan plaatsvinden. Andere belangrijke zorgverleners worden doorgaans betrokken bij het traject, zoals bijvoorbeeld de gezinsvoogd.

Behandeling 
Voor de behandeling van traumagerelateerde klachten maakt het Psychotraumacentrum gebruik van evidence based therapievormen, conform de landelijke richtlijnen, waaronder EMDR CGT en Schematherapie. 

Ouderbegeleiding 
Parallel aan de individuele behandeling vindt ouderbegeleiding plaats. Omdat ouders/verzorgers vaak ook geschokt zijn door wat het kind heeft meegemaakt, betrekken we hen actief bij de behandeling en begeleiden we hen intensief. In dit traject wordt eveneens samengewerkt met andere betrokken zorgverleners, te denken aan pleegzorgmedewerkers.

Nazorg
In sommige gevallen bieden we nazorg, bijvoorbeeld door een follow-up contact. Tevens denken wij mee over eventuele vervolgbehandeling in de eigen regio, indien dit geïndiceerd is.

Advies, voorlichting en onderwijs

Naast hulpverlening aan kinderen en hun ouders geeft het Psychotraumacentrum advies, voorlichting en onderwijs aan onder meer kinder- en jeugdartsen, politie, hulpverleners en vrijwilligers, leerkrachten en (gezins-)voogden.

Wij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten over psychotrauma bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Ook ontwikkelen wij cursusmateriaal en geven onderwijs aan studenten Geneeskunde, Psychologie en Maatschappelijk werk.

Voor leerkrachten: Toolkit 'Kind en Trauma'
De toolkit ‘Kind en Trauma’ is een hulpmiddel voor leerkrachten van groep 5-8 van het (reguliere) basisonderwijs. U vindt in de toolkit informatie en tips hoe u leerlingen kunt helpen een schokkende gebeurtenis te verwerken.

Wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijk doel van het Psychotraumacentrum is om bij te dragen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis over (bewezen effectieve) begeleiding en behandeling van psychotraumata. Dit doen wij door wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en onderwijs te verzorgen.