Terug

Diagnostiek bij vermoeden van kindermishandeling en/of seksueel misbruik

Diagnostiek bij vermoeden van kindermishandeling en/of seksueel misbruik

Het Landelijk Psychotraumacentrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis verricht diagnostiek bij kinderen van 4-8 jaar, bij wie een vermoeden van kindermishandeling en/of seksueel misbruik bestaat. Dit gebeurt in samenwerking met het team kinderartsen van de Sociale Pediatrie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Een ouder of verzorger kan een kind laten verwijzen voor aanmelding bij de kinderarts op de polikliniek algemene pediatrie en afhankelijk van de zorgvraag kan het kind ook aangemeld worden voor psychologisch onderzoek bij het Psychotraumacentrum. Verwijzers dienen een verwijsbrief te sturen gericht aan de kinderarts (kindergeneeskunde) en/of een verwijsbrief gericht aan het Psychotraumacentrum (specialistische GGZ).

Voordat tot een aanmelding/verwijzing kan worden overgegaan, is overleg met het Psychotraumacentrum nodig. Dit kan tijdens het telefonisch spreekuur, dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur via 088 755 41 13. Ook kan er overlegd worden met de dienstdoende kinderarts Sociale Pediatrie via 088 755 55 55.

Na dit vooroverleg stuurt u een verwijsbrief (bij voorkeur via Zorgdomein), begeleid door de toestemmingsverklaringen van de gezag dragende ouder(s). Bij de aanmelding en voordat kan worden overgegaan tot onderzoek, is schriftelijke toestemming nodig van alle gezag dragende ouder(s)/verzorger(s). De toestemming geldt voor het polibezoek, het eventuele aanvullende onderzoek en het  psychologisch onderzoek in het ziekenhuis. De toestemmingsformulieren kunt u bij ons opvragen en zijn ook te downloaden via www.psychotraumacentrum.nl.

De aanmelding zal worden voorbesproken in ons team van kinderartsen en psychologen. Het medisch onderzoek wordt eerst verricht en na overleg met het Psychotraumacentrum volgt eventueel het psychologisch onderzoek. De kinderarts draagt zorg  voor de verwijzing hiervoor. Het medisch en/of psychologisch onderzoek vindt plaats in het kader van vrijwillige hulpverlening. 

Waarheidsvinding is daarbij niet mogelijk en rapportage is niet bedoeld voor juridische doeleinden.

Als het kind al bekend is bij een andere zorginstelling, ontvangen wij graag voorafgaande aan het psychologisch onderzoek relevante informatie hierover. Dit is niet zozeer nodig voor het medische onderzoek.

Als er aangifte is gedaan bij de politie en het kind is nog niet verhoord, dan wordt eerst het mogelijke verhoor afgewacht voordat de aanmelding bij het Psychotraumacentrum in behandeling wordt genomen. Dit gebeurt om het gerechtelijk (voor) onderzoek op geen enkele manier te beïnvloeden. Dit is echter GEEN voorwaarde voor het medische onderzoek door de kinderarts.

Het Landelijk Psychotraumacentrum ziet kinderen vanaf 4 jaar. Kinderen die jonger zijn, worden wel door de kinderarts gezien voor lichamelijk onderzoek, maar er is dan geen sprake van een eventuele doorverwijzing naar het Psychotraumacentrum. 

Er is over het algemeen geen leeftijdsgrens voor verwijzing met deze vraagstelling naar de Kindergeneeskunde.

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat kan voor het Psychotraumacentrum via tel. 088 7 55 41 13, of stuur een e-mail naar psychotraumacentrum@umcutrecht.nl

Voor de polikliniek algemene pediatrie kan dat via tel. 088 7 55 45 55, of stuur een e-mail naar algpedmaazen@umcutrecht.nl.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Afspraken en wachttijden

Patiëntgegevens

Voor professionals

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet