Terug

Verwijzersinformatie aangeboren hartafwijkingen

Wilt u een zwangere doorverwijzen voor de foetale cardiologie poli of een kind doorverwijzen naar de kindercardioloog? Via deze website geven we u de informatie die u nodig heeft. Praktische informatie als telefoonnummers, faxnummers of e-mailadressen. Maar ook achtergrondinformatie over de meest voorkomende ziektebeelden en informatie over wat ouders te wachten staat bij een polibezoek bij ons. Zo kunt u ouders optimaal voorbereiden op wat komen gaat. Heeft u nog vragen? Bel gerust voor overleg.

Praktische informatie en contact

Wie kan ik verwijzen voor foetaal cardiaal consult?

 • Vrouwen zwanger van een foetus met een aangeboren hartafwijking op de 20 wekenecho.
 • Vrouwen zwanger van een foetus met twijfel of er een aangeboren hartafwijking is.
 • Vrouwen zwanger van een foetus met een aangeboren hartafwijking voor een second opinion.

Vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een aangeboren hartafwijking (bijvoorbeeld bij een eerder kind met een hartafwijking, maternale diabetes, maternaal medicatiegebruik) kunnen verwezen worden voor een GUO1 in het WKZ.

Hoe verwijs ik?

Verloskundigen of gynaecologen:

Kindercardiologen:

 • Voor spoed telefonische verwijzing belt u het Geboortecentrum:
  088 75 73 886
 • Indien gewenst kunt u voor telefonische overleg met de dienstdoende cardioloog bellen:
  088 75 54 700

Het is ons streven om uw patiënt binnen 2-3 werkdagen een afspraak te bieden. 

Welke informatie moet ik meesturen?

De informatie die u moet meesturen zijn:

 • Een verwijsbrief
 • Zwangerenkaart/zwangerschaps dossier 
 • Echoverslagen

Hoe krijg ik terugkoppeling?

U krijgt terugkoppeling via een telefoontje van de gynaecoloog, gevolgd door een brief van de gynaecoloog. In deze brief staat ook de diagnose van de kindercardioloog. Kindercardiologen koppelen vaak direct terug aan de verwijzend kindercardioloog.

10 meest voorkomende hartafwijkingen

HartafwijkingPercentage
Ventrikelseptumdefect42%
Atriumseptumdefect9%
Aortastenose8%
Pulmonalisstenose6%
Persisterende ductus arteriosus5%
Coarctatio aortae5%
Transpositie van de grote vaten5%
Atrioventriculair septumdefect4%
Tetralogie van Fallot3%
Hypoplastisch linker hart3%
Overige hartafwijkingen10%