Terug

Schisisteam

Het Schisisteam In het UMC Utrecht/WKZ is bij de behandeling van kinderen met een schisis een omvangrijk team van specialisten betrokken. De specialisten en zorgverleners werken nauw met elkaar samen voor een optimale behandeling van uw kind. Het schisisteam bestaat uit zorgverleners van verschillende disciplines, zoals plastisch chirurgen, orthodontisten, kindertandartsen, psychologen, KNO-artsen, foniaters en logopedisten. Het schisisteam komt wekelijks bij elkaar.

Schisisteam: verschillende disciplines

 • Plastisch chirurg
  Verricht operaties om lip en gehemelte te sluiten, voert lip- en neuscorrecties en eventueel spraakverbeterende operaties uit.
 • Orthodontist
  Is een gespecialiseerde tandarts die met behulp van plaatjes en beugels de stand van de kaken, tanden en kiezen corrigeert.
 • Tandarts
  Controleert het gebit op gaatjes en geeft advies over mondhygiëne. Voert overleg met de huistandarts over het behandeltraject.
 • Kaakchirurg
  Is de specialist die door operaties de kaakspleet en de stand van tanden en kaken corrigeert.
 • Maxillo-faciale prothetist
  Is de tandarts die met behulp van protheses (kronen, bruggen, frames) gebreken aan tanden en kiezen corrigeert.
 • KNO-arts/foniater
  Controleert het gehoor en behandelt eventuele oorontstekingen, stoornissen aan het gehoor en problemen met de neus en het neustussenschot. Een foniater is een KNO-arts die zich speciaal toelegt op stem- en spraakafwijkingen.
 • Logopedist
  Is deskundig op het gebied van problemen van de primaire mondfuncties (zuigen, slikken, kauwen) en van stem, taal en spraak.
 • Erfelijkheidsdeskundige (klinisch geneticus)
  Doet onderzoek naar eventuele bijkomende aangeboren afwijkingen, geeft advies ten aanzien van herhalingsrisico in geval van een volgende zwangerschap. Ook kan hij vertellen wat voor het kind zelf en voor andere kinderen in het gezin de kans op het optreden van schisis bij hun kinderen is.
 • Psycholoog
  Ondersteunt ouders bij de emotionele verwerking en acceptatieproblematiek. Ook als er vragen zijn over de ontwikkeling van een kind kan de psycholoog helpen.

Behandelteam

 • dr. A.B. Mink vd Molen, plastisch chirurg
 • dr. L.N.A. van Adrichem, plastisch chirurg
 • drs. N.G. Janssen, kaakchirurg
 • dr. A.J.N. Bittermann, KNO-arts
 • Dr. W.M.M. Fennis, tandarts
 • N. de Boer, mondhygiëniste
 • A.M.B. van Heul, logopedist
 • H. de Wilde, logopedist
 • S. Haverkamp, logopedist
 • dr. H.F.N. Swanenburg de Veye, psycholoog
 • dr. M.J.H. van de Boogaard, klinisch geneticus
 • M. van de Ruit, coördinator schisisteam
 • T. Atesli-Yalman, spreekuurassistente plastische chirurgie
 • A.M. Scherrenberg, spreekuurassistente orthodontie
 • M. Lekovic, spreekuurassistente orthodontie
 • D.A.M. Derksen, logopedist
 • J. Wekking, coördinator MKA-BT
 • E. Redzematovic-Hot, spreekuurassistente orthodontie
 • dr. A.P. de Ruiter, orthodontist

Werkwijze

Het team streeft er naar om tijdens het bezoek van het uw kind aan het schisisteam alle onderdelen van de behandeling die op een bepaalde leeftijd een rol spelen aan de orde te laten komen. Dit is in de praktijk helaas niet altijd mogelijk. Soms is er uitgebreider onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak niet op dezelfde dag te plannen. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van de beschikbare ruimte en tijd, werkt het schisisteam met deelspreekuren.

Plastisch chirurg, orthodontist, tandarts en psycholoog zitten in één spreekkamer bij elkaar. Foniater/KNO-arts en logopedist houden parallel spreekuur in aparte ruimten. Als het nodig is kan direct overleg met andere specialismen plaatsvinden. Aan het eind van het spreekuur komen alle leden van het team bij elkaar om alle patiënten die die ochtend zijn geweest te bespreken.

Eenmaal in de zes weken vindt er een groot spreekuur plaats voor kinderen vanaf negen jaar. Hierbij zijn ook de kaakchirurg en de prothetist aanwezig.

Contact en afspraak maken

Uw vragen kunt u stellen aan het schisisteam. Neemt u dan contact op met het schisiscentrum.