Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

Inloggen als gemachtigde

Ouders en voogden kunnen inzage krijgen in Mijn UMC Utrecht van hun kind. Dit gaat met een machtiging. U kunt dan met uw eigen DigiD met sms-functie het medisch dossier van uw kind bekijken, e-consulten sturen en herhaalrecepten aanvragen.

Gezag

Een minderjarig kind staat altijd onder gezag van een of meer volwassenen. Deze volwassenen hebben het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Meestal hebben de ouders het gezag. Dat heet ouderlijk gezag. Als u gezag hebt over uw kind, bent u ook de wettelijk vertegenwoordiger. Dat betekent dat u beslissingen mag nemen voor uw kind. Of, als uw kind ouder is dan 12 jaar, dat u samen met uw kind beslist. Bijvoorbeeld of hij een bepaalde operatie moet krijgen in het ziekenhuis.

Het Centraal Gezagsregister

Meestal hebben ouders samen het gezag over hun kind, ook na een echtscheiding. Soms heeft een zorgverlener echter een goede reden om hieraan te twijfelen. Dan kan hij in het Centraal Gezagsregister nagaan welke ouder gezag heeft over het kind. Als een ouder geen gezag heeft, kan deze ouder ook geen toegang krijgen tot het portaal.

U kunt ook zelf het Centraal Gezagsregister raadplegen. Dit is gratis. Aan het ontvangen van een uittreksel zijn wel kosten verbonden. Een uittreksel uit het Centraal Gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland.

Wijzigingen in het (ouderlijk) gezag

Als er wijzigingen zijn in het gezag, moet u dit laten weten aan de zorgverlener van uw kind. Een wijziging in het gezag kan gevolgen hebben voor de machtigingen die zijn toegekend.

Informatie van de Rijksoverheid over ouderlijk gezag

Een machtiging aanvragen

Als ouders (of voogd) kunt u als volgt een machtiging aanvragen:

  • Neem uw identiteitsbewijs en dat van uw kind mee naar uw afspraak in het ziekenhuis. Als beide ouders gemachtigd willen worden, moeten zij allebei een geldig identiteitsbewijs meenemen. Een ouder kan geen machtiging aanvragen voor de andere ouder. Het aanvragen kan alleen persoonlijk in het ziekenhuis.
  • Bij de balie op de polikliniek controleert en registreert de polikliniekassistent de identiteitsbewijzen.
  • Bent u voogd? Dan moet u ook een kopie* van een geldige  beschikking van de rechtbank afgeven en u moet de originele, geldige beschikking meenemen om te controleren.
  • De polikliniekassistent geeft u een machtigingsformulier. Deze moet getekend worden door de ouder(s) of voogd, uw kind (als uw kind wilsbekwaam is en 12 jaar of ouder).
  • De polikliniekassistent regelt in de loop van de dag (of uiterlijk de volgende werkdag) de machtiging. Daar krijgt u via de mail bericht over. Daarna kunt u met uw eigen DigiD met sms-functie inloggen in Mijn UMC Utrecht van uw kind.

* Wij vragen u om zelf een kopie mee te nemen, zodat u direct uw originele beschikking weer kunt meenemen en niet hoeft te wachten tot de beschikking is gekopieerd.  

Als uw kind verwezen wordt naar de afdeling psychiatrie, gaat het aanvragen van een machtiging anders. Het aanmeldteam van de afdeling neemt vóór het eerste consult op de polikliniek contact met u op om een machtiging te regelen voor het onderdeel ‘Taken’ (hier staan vragenlijsten). Ná het eerste consult, komt deze machtiging automatisch weer te vervallen. Hierna kunt u een machtiging aanvragen op de hier beschreven manier.

Drie leeftijdsgroepen: wie krijgen toegang?

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten van patiënten. De WGBO onderscheidt drie leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen zijn belangrijk als het gaat om toegang tot Mijn UMC Utrecht van uw kind.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Vanaf 12 jaar mogen kinderen meebeslissen over hun zorg en behandeling. Hierbij past dat zij ook toegang kunnen krijgen tot Mijn UMC Utrecht. Via een machtigingsformulier kunnen zij aangeven of zij zelf in Mijn UMC Utrecht willen en of zij hun ouder(s) (of voogd) toegang willen geven tot hun eigen patiëntportaal. Dit doen zij door het formulier mede te ondertekenen.

Kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen zelf inloggen met hun DigiD met sms-functie. Wij raden u aan om uw kind hierin te begeleiden. De behandelend arts van uw kind bespreekt met uw kind de wens om Mijn UMC Utrecht te gebruiken.

Als uw kind wilsonbekwaam is, dan is medeondertekenen van het machtigingsformulier door uw kind niet nodig.

Kinderen van 16 jaar en ouder

De machtigingen die eerder zijn verleend aan de ouder (of voogd) komen automatisch te vervallen als uw kind 16 wordt. Vanaf nu kan uw kind alleen nog zelf inloggen in Mijn UMC Utrecht.

Als uw kind wilsonbekwaam is, kan de machtiging voortgezet worden tot uw kind 18 jaar wordt. Daarna vervallen de machtigingen en kan u alleen als curator of mentor (voorlopig) toegang krijgen tot Mijn UMC Utrecht van uw kind.

Kinderen tot 12 jaar

Alleen de ouders of voogd hebben toegang tot het patiëntportaal van het kind. Om te kunnen inloggen, vraagt u eerst een machtiging aan bij uw bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) of UMC Utrecht. Als uw kind in Mijn UMC Utrecht wil kijken, verzoeken wij u om mee te kijken met uw kind.  

Wilsonbekwaam

Iemand die wilsonbekwaam is, is niet in staat om zijn eigen belangen te behartigen.
Wilsonbekwaamheid kan kort duren of voor altijd zijn. Ook kan iemand voor bepaalde situaties wél wilsbekwaam zijn en voor andere situaties niet.

Bijvoorbeeld: uw kind kan wel bepalen wat hij vanavond wil eten, maar is niet in staat te beslissen welke medische behandeling hij nodig heeft.

Veel gestelde vragen

Mijn kind is net 12 geworden. Waarom kan ik niet meer inloggen?
Vanaf 12 jaar mogen kinderen volgens de WGBO meebeslissen over hun zorg en behandeling. Via een machtigingsformulier kunnen zij aangeven of zij alleen zelf in hun patiëntportaal willen en of zij hun ouder(s) (of voogd) toegang willen geven. U kunt opnieuw gemachtigd worden bij het eerstvolgende polikliniekbezoek. Voorwaarde is dat uw kind de machtiging mede ondertekent.

Mijn kind is net 16 geworden. Waarom kan ik niet meer inloggen?
De machtigingen die eerder aan u is verleend komt automatisch te vervallen als uw kind 16 wordt. Vanaf nu kan uw kind alleen nog zelf inloggen in het patiëntportaal. Het UMC Utrecht volgt hierin de WGBO.

Mag ik inloggen met het DigiD van mijn kind?
Nee. Een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Het is daarom niet toegestaan om met de gegevens van iemand anders in te loggen.

Mijn kind heeft (nog) geen BSN nummer. Heeft dit gevolgen voor de toegang tot het patiëntportaal?
Om toegang te krijgen tot Mijn UMC Utrecht moeten patiënten een BSN nummer hebben. Dit geldt ook voor kinderen. Als uw kind (nog) geen BSN nummer heeft, kunnen wij u en uw kind geen toegang geven tot het patiëntportaal. Het is wel mogelijk om het medische dossier op te vragen.
Informatie over opvragen medisch dossier

Meer informatie

Meer informatie over patiëntportaal Mijn UMC Utrecht

Meer informatie over DigiD

Inloggen

Let op: in het patiëntportaal kunt u zelf een e-mailadres invullen of wijzigen (bij ‘Persoonlijke gegevens’ onder ‘Patiëntgegevens’). Dit e-mailadres wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het sturen van een afspraakherinnering. Ook is het mogelijk om per e-mail een melding te krijgen wanneer er een nieuw e-consult is. In het portaal kan slechts één e-mailadres worden ingevuld.

Naar boven