Terug

Inloggen als gemachtigde

Inloggen als gemachtigde

Ouders en voogden kunnen inloggen in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht van hun kind. Dit kan met een machtiging. U logt vervolgens met uw eigen DigiD met sms-functie of via de DigiD-app in.

Kinderen 0 tot 12 jaar uitklapper, klik om te openen

Voor een machtiging vult u via de blauwe balk hieronder het formulier voor aanvraag machtiging (ouders) in.

  • U kunt alleen gemachtigd worden als u ook het ouderlijk gezag draagt over uw kind.
  • Bij iedere aanvraag wordt dit gezag gecontroleerd in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Als er wijzigingen zijn in het gezag, moet u dit laten weten aan de zorgverlener van uw kind. Een wijziging in het gezag kan gevolgen hebben voor de machtigingen die zijn toegekend.
  • Bij het invullen van dit formulier, geeft u uw akkoord op deze voorwaarden.

Formulier voor aanvraag machtiging (ouders)

Kinderen van 12 tot 16 jaar uitklapper, klik om te openen

Vanaf 12 jaar mag jij zelf meebeslissen over jouw zorg in het ziekenhuis en jouw behandeling. Hierbij past dat jij ook toegang hebt tot jouw online medisch dossier (Mijn UMC Utrecht). Hiervoor moet je je eigen DigiD aanvragen en daarbij de sms-functie gebruiken. Dit kan je aanvragen via https://digid.nl/aanvragen

Wij raden aan om samen met een van je ouders, Mijn UMC Utrecht te bekijken.

De machtiging voor jouw Mijn UMC Utrecht wordt alleen toegekend als je als kind hier ook toestemming voor geeft. Om deze reden moeten onderstaande twee formulieren ingevuld worden. De eerste door jou als kind en de ander door jouw ouder(s).

Ouderinformatie

Voor het aanvragen van een machtiging vult u het onderstaande formulier in.

  • U kan alleen gemachtigd worden als u ook het ouderlijk gezag draagt over uw kind.
  • Bij iedere aanvraag wordt dit gezag gecontroleerd in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Als er wijzigingen zijn in het gezag, moet u dit laten weten aan de zorgverlener van uw kind. Een wijziging in het gezag kan gevolgen hebben voor de machtigingen die zijn toegekend.
  • Bij het invullen van dit formulier, geeft u uw akkoord op deze voorwaarden

Formulier toestemming kind

Formulier voor aanvraag machtiging (ouders)

Als u een machtiging had voor de 12e verjaardag van uw kind, dan wordt de machtiging op de 12e verjaardag ingetrokken. U kunt dan een nieuwe machtiging aanvragen zoals hierboven staat beschreven.

Kinderen van 16 jaar en ouder uitklapper, klik om te openen

Afgegeven machtigingen vervallen op jouw 16e verjaardag. Vanaf dat moment kan je als kind alleen nog zelf inloggen in Mijn UMC Utrecht.

Ouder: Als uw kind wilsonbekwaam is, kan de machtiging voortgezet worden tot uw kind 18 jaar wordt. Daarna vervallen de machtigingen en kan u alleen als voogd/curator een nieuwe machtiging aanvragen.

Ouderlijk gezag uitklapper, klik om te openen

Een minderjarig kind staat altijd onder gezag van een of meer volwassenen. Deze volwassenen hebben het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Dat heet ouderlijk gezag. Als u gezag hebt over uw kind, bent u ook de wettelijk vertegenwoordiger. Dat betekent dat u beslissingen mag nemen voor uw kind. Of, als uw kind ouder is dan 12 jaar, dat u samen met uw kind beslist. Bijvoorbeeld of hij een bepaalde operatie moet krijgen in het ziekenhuis.

Wijzigingen in het (ouderlijk) gezag

Als er wijzigingen zijn in het gezag, moet u dit laten weten aan de zorgverlener van uw kind. Een wijziging in het gezag kan gevolgen hebben voor de machtigingen die zijn toegekend.

Mijn kind kan geen toestemming geven uitklapper, klik om te openen

Als uw kind niet in staat is om zelf toestemming te geven, kunt u het formulier voor de ‘aanvraag machtiging ouder’ invullen en contact opnemen met de inschrijfbalie. Dat kan via centraalinschrijven@umcutrecht.nl of telefonisch 088 755 88 66 (op werkdagen tussen 8:00 en 17:00). U kunt ook langsgaan bij de inschrijfbalie. Zij zijn bereikbaar in het Wilhelmina Kinderziekenhuis op de eerste verdieping. In overleg met de hoofdbehandelaar van uw kind wordt dan besloten of u gemachtigd wordt om in te loggen op het patiëntportaal van uw kind.

De Basisregistratie Personen (BRP) uitklapper, klik om te openen

Als u een machtiging aanvraagt, controleren wij of u de wettelijk vertegenwoordiger bent. Hiervoor wordt het Basisregistratie Personen (BRP) geraadpleegd. Hierin staat geregistreerd wie het wettelijke gezag draagt. Als u geen ouderlijk gezag heeft, wordt er geen machtiging verstrekt om in het Mijn UMC Utrecht van uw kind te kijken.

Ook bij twijfel op een later moment in de zorg aan uw kind, kan de zorgverlener het BRP controleren.

Machtiging aanvragen voogd/curator uitklapper, klik om te openen

Voor een machtiging voor u als voogd/curator, kunt u zich melden bij de balie Inschrijven Patiënten op de eerste verdieping in het WKZ. Dit kan niet digitaal.

Voor deze aanvraag hebben we het volgende van u nodig:

  • een kopie van een geldige beschikking van de rechtbank, 
  • de originele, geldige beschikking van de rechtbank ter controle

Leeftijdscategorieën volgens WGBO

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten van patiënten. De WGBO onderscheidt drie leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen zijn belangrijk als het gaat om toegang tot Mijn UMC Utrecht.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet