Terug

Kinderbewegingscentrum

Kinderbewegingscentrum

Centrum

'Het kinderbewegingscentrum, als bewegen een zorg is.' Het kinderbewegingscentrum biedt hulp bij in kaart brengen van de (on)mogelijkheden van uw kind op alle terreinen door het bieden van diagnostiek, behandeling, begeleiding en advisering. De individuele ontwikkeling van uw kind staat hierbij centraal.

Symposium "Als bewegen een zorg is"

Helaas moeten wij u meedelen dat alle workshops voor het Kinderbewegingssymposium “Als bewegen een zorg is” op 26-27 januari 2024 momenteel de maximale capaciteit hebben bereikt en daarom is besloten om de inschrijving voor dit symposium te sluiten. U kunt wel mailen naar kinderbewegingscentrumWKZ@umcutrecht.nl met het verzoek om op een wachtlijst geplaatst te worden. 

Na 1 januari 2024 kan niet meer kosteloos worden geannuleerd voor het symposium “Als bewegen een zorg is” op 26-27 januari 2024. Wel is het mogelijk om een vervangende collega te sturen. Indien een vervangende collega gaat deelnemen kunt u dit mailen naar: kinderbewegingscentrumwkz@umcutrecht.nl.

Op vrijdag 26 januari en zaterdag 27 januari 2024 organiseert het Kinderbewegingscentrum een symposium voor zorgprofessionals waarbij de ontwikkeling van het jonge kind met een hoog risico op ontwikkelingsproblemen centraal staat. 

De ontwikkeling van uw kind kan door diverse oorzaken worden bedreigd of verstoord. Een ziekte of aandoening heeft niet alleen gevolgen voor uw kind, maar vaak ook voor het hele gezin. Het kan invloed hebben op alle facetten van het dagelijks leven, zoals wassen en aankleden, eten en drinken, kruipen, staan en lopen; emotionele ontwikkeling; sociale vaardigheden; spreken en luisteren; spelen, hobby's, bewegen en sport. Uw kind is in ontwikkeling en daarom kunnen zich in de verschillende groeifasen weer andere problemen voordoen.

Bij het Kinderbewegingscentrum kunt u terecht voor alle vragen over fysieke en motorische ontwikkeling en vragen over houding en beweging van uw kind. In het Kinderbewegingscentrum nemen we de hulpvraag van u of uw kind als uitgangspunt voor alle onderzoeken, behandelingen en adviezen. Het kinderbewegingscentrum heeft speciale deskundigheid op het gebied van bewegings-, ontwikkelings- en inspanningsfysiologisch onderzoek bij kinderen met fysieke beperking of chronische ziekte. In ons centrum gaan hoge kwaliteit van patiëntenzorg hand in hand met academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs uitklapper, klik om te openen

Het kinderbewegingscentrum voert ook wetenschappelijke onderzoek uit binnen het speerpunt Child Health van het UMC Utrecht. De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om de zorg aan patiënten te verbeteren: nieuwe onderzoekstechnieken, trainingsprogramma’s en richtlijnen. Het kinderbewegingscentrum verzorgt onderwijs voor de opleidingen geneeskunde, klinische gezondheidswetenschappen en de Hogeschool Utrecht (onder andere kinderfysiotherapie). Daarnaast verzorgen wij lezingen en workshops.

Binnen het Kinderbewegingscentrum werken verschillende specialismen samen:

 • kinderfysiotherapeuten
 • klinisch inspanningsfysiologen
 • kinderergotherapeuten
 • (senior)onderzoekers en universitaire (hoofd)docenten

Daarnaast zijn er (PhD-)studenten aanwezig in het kader van hun opleiding zoals bijvoorbeeld geneeskunde, bewegingswetenschappen en gezondheidswetenschappen. Of voor hun beroepsvorming van kinderfysiotherapeuten, inspanningsfysiologen en (kinder)artsen. Daarom kunt u de vraag krijgen of studenten bij een onderzoek of behandeling aanwezig mogen zijn.

Multidisciplinaire spreekuren uitklapper, klik om te openen

Vanuit het kinderbewegingscentrum is specialistische deskundigheid aanwezig op de volgende gebieden en multidisciplinaire spreekuren:

Wat doet de kinderfysiotherapeut in het Kinderbewegingscentrum? uitklapper, klik om te openen

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen het vakgebied fysiotherapie. Een kinderfysiotherapeut heeft kennis van de groei en ontwikkeling van kinderen in verschillende (leeftijds-)fasen, specifiek van de motorische ontwikkeling. Als kinderen of ouders/verzorgers van kinderen (dreigende) gezondheidsproblemen signaleren, die het bewegen beïnvloeden, kunnen zij zich wenden tot een kinderfysiotherapeut.

In het kinderbewegingscentrum hebben de kinderfysiotherapeuten speciale deskundigheid op het gebied van bewegings- en ontwikkelingsonderzoek bij kinderen met een fysieke beperking of chronische aandoening. Zij werken zowel klinisch en poliklinisch nauw samen met de ergotherapeuten en inspanningsfysiologen van het kinderbewegingscentrum, maar ook met vele andere disciplines binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ook hebben zij korte lijnen met kinderfysiotherapeuten in het hele land (en buitenland), zodat de beste zorg dichtbij huis van kind en ouders kan plaatsvinden.

Wat doet de ergotherapeut in het Kinderbewegingscentrum? uitklapper, klik om te openen

Kinderergotherapie is gericht op het (weer) mogelijk maken van handelen, zodat kinderen en het gezin (weer) deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven met als doel gezondheid en welzijn van het kind te verbeteren. Dit wordt bereikt door de handelingsmogelijkheden van het kind en het gezin te vergroten, dan wel door de sociale of fysieke omgeving te gebruiken of aan te passen (bron beroepsprofiel kinderergotherapie).

Kinderen die ziek zijn, of een fysieke of cognitieve beperking hebben, lopen het risico op verminderde participatie in alledaagse handelingen thuis, op school en in hun vrije tijd.  Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een kind dat door hersenletsel zijn  arm en hand minder goed kan inschakelen waardoor hij niet meer zichzelf kan aan- en uit kleden.
 • Een kind dat door vermoeidheid of cognitieve belemmeringen een schooltaak niet goed meer kan organiseren.
 • Een kind dat als gevolg van een spierziekte niet zelf naar school en vrienden kan omdat lopen niet mogelijk is of een te grote inspanning vraagt.
 • Een kwetsbare baby, die veel ondersteuning van een ouder nodig heeft om contact te kunnen maken.

Op het kinderbewegingscentrum kijkt de kinderergotherapeut samen met het kind en ouders waardoor hij of zij beperkt is in zijn handelingsmogelijkheden, vervolgens wordt er samen gewerkt aan een oplossing. Dit kan zijn door begeleiding, training en door het geven van advies.

Binnen het kinderbewegingscentrum werken drie kinderergotherapeuten die zowel in het Wilhelmina Kinderziekenhuis als in het Prinses Maxima Centrum werken. Zij zijn werkzaam op vrijwel alle klinische afdelingen maar ook korte poliklinische behandelingen worden vanuit het kinderbewegingscentrum aangeboden.

Aandachtsgebieden:

 1. Baby’s en jonge kinderen die cerebrale parese ontwikkelen.
 • Aangeboren handafwijkingen
 • Oncologie
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Spierziekten.

Wat doet de klinisch inspanningsfysioloog in het Kinderbewegingscentrum? uitklapper, klik om te openen

De klinische inspanningsfysiologie is  een specialisme waarbij de verschillende fysiologische systemen (o.a. long, hart, vaten, bloed, metabolisme en spieren) van het kind tijdens inspanning wordt onderzocht. Hierbij wordt geprobeerd een fysiologische oorzaak te vinden voor vaak onbegrepen inspannings(gerelateerde) klachten en symptomen.

Klinisch inspanningsonderzoek kan onder andere ingezet worden ter ondersteuning van (differentiaal)diagnostiek, prognosebepaling en bij het evalueren van de effectiviteit van een interventie. Hierbij wordt gebruik gemaakt wordt van een ( inspanningstest op loopband of fiets. Voor kinderen is een inspanningstest (zie foto) een relatief eenvoudig uit te voeren onderzoek, waarmee snel een uitslag gegeven kan worden hoe het lichaam reageert en hersteld van inspanning. Hierdoor kan de noodzaak van invasieve gezondheidsinterventies mogelijk aangepast, eerder ingezet of zelfs verminderd worden. Bovendien kunnen er individuele adviezen gegeven worden over actieve(re) leefstijl, sportdeelname of conditie training.

Research uitklapper, klik om te openen

Child development, Exercise & Physical Literacy
Top level research in Child Health focussed on Activity & Health in childhood chronic conditions

Opleidingen uitklapper, klik om te openen

Klinisch & wetenschappelijk onderwijs
Opleidingen & wetenschappelijke stages

Summer School ‘Paediatric Sport and Exercise Medicine’

Je favoriete sport is deel van je behandeling uitklapper, klik om te openen

Voetballen met een aangeboren hartafwijking

Harm-Jan heeft een aangeboren hartafwijking. Net als voor andere kinderen is het ook voor Harm-Jan belangrijk om te blijven bewegen. In het Kinderbewegingscentrum begeleiden wij Harm-Jan. Samen met hem bekijken we hoe hij het beste zijn favoriete sport voetballen kan beoefenen.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Lees meer over sporten en hartafwijkingen

WKZ Sportief uitklapper, klik om te openen

Een nieuw programma van het Kinderbewegingscentrum is WKZ Sportief. Met WKZ Sportief bieden we kinderen sport- en spelactiviteiten aan in en rond het WKZ. Daarnaast laten we kinderen ontdekken wat ze kunnen op het gebied van sport en bewegen.

Meer beweging nodig uitklapper, klik om te openen

Hoewel gymlessen misschien saai kunnen zijn, met name het eindeloze rondjes rennen en de shuttle run test, zijn ze toch belangrijk. Inspanningsfysioloog Tim Takken legt in een interview uit dat kinderen en jongeren te weinig beweging krijgen op school waardoor ze als ze bij hem komen voor testen pas voor het eerst meemaken wat echte inspanning is.

Adres & route uitklapper, klik om te openen

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Kinderbewegingscentrum
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Routebeschrijving

Voor kinderfysiotherapie/ergotherapie
Eerst melden receptie 1 en daarna plaatsnemen in de wachtkamer van het kinderbewegingscentrum op de tweede etage.

Voor inspanningsfysiologie
Eerst melden receptie 1 en (indien op tijd) door naar wachtruimte 7. Indien te laat, even telefonisch contact met de verrichter of het nog lukt om de test uit te voeren die dag.

Postadres

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Kinderbewegingscentrum
Huispostnummer KB 02.056.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Contact uitklapper, klik om te openen

Kinderbewegingscentrum

Als u een afspraak wilt maken of wijzigen, geef dit dan tijdig door via het nummer. Ook voor vragen aan één van de medewerkers kunt u hier terecht. U kunt de afdeling ook per mail bereiken.

Telefoonnummer: 088 75 540 30 Email adres: sec.cluster.E@umcutrecht.nl
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet