Terug

Dr. A.T. Lely

Gynaecoloog

Afdelingen / poliklinieken

WKZ Geboortecentrum:

  • polikliniek
  • verloscentrum

Wetenschappelijk onderzoek

Nierziekten, Hypertensie en Zwangerschap

Co-promotor van Tjitske Toering (2015), Kim Holwerda (2015, Anne Marijn van der Graaf (2016) en Nina Paauw (2017)

Biografie

Dr. Titia Lely heeft de opleiding tot gynaecoloog voltooid in 2014 aan het UMC Groningen met aandachtsgebied verloskunde. In 2007 promoveerde zij bij de afdeling Nefrologie op translationeel onderzoek naar bloeddrukregulatie. 

Tijdens haar opleiding tot gynaecoloog heeft ze beide vakgebieden gecombineerd en een onderzoekslijn opgezet met als focus hypertensie en nierziekten gerelateerd aan de zwangerschap en lange termijn gezondheid van moeder en kind, waaronder ok het zwangerschap specifieke syndroom preëclampsie valt. 

Een tweetal fellowships in Boston (Harvard) en Toronto (Mount-Sinaï)  hebben bijgedragen aan zowel klinische als onderzoeks expertise op het gebied van Nierziekten en Zwangerschap. Sinds 2014 werkt Titia als verloskundig gynaecoloog bij het WKZ Geboortecentrum, UMC Utrecht. 

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

  • Mandema stipedium UMCG
  • Junior Kolff subsidie Nierstichting
  • Klinisch Fellowship ZonMW
  • Innovatie Grant Nierstichting

Nevenfuncties

  • Commissielijd Off-Road ZonMW
  • Lid Jonge Gezondheidsraad