Terug

Schisis - ziektebeeld

Een schisis (hazenlip) is een spleet in de lip, de kaak of het gehemelte. Ook een combinatie is mogelijk. Schisis is een aangeboren afwijking. In Nederland worden ongeveer één à twee op de duizend baby’s geboren met schisis.

Mijn patiënt doorverwijzen

Symptomen Schisis - ziektebeeld

Andere afwijkingen

Een kind met een hazenlip heeft soms ook nog andere afwijkingen. Bijvoorbeeld afwijkingen aan hart, oren, nieren of ledematen. Bij kinderen met alleen een gehemeltespleet is de kans hierop groter dan bij kinderen die een andere vorm van schisis hebben.

Bij elk kind met schisis is zorgvuldig onderzoek naar andere afwijkingen nodig. Het is belangrijk om dit niet te lang na de geboorte te doen. Tijdens het eerste bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) maakt u een afspraak gemaakt met de klinisch geneticus. Dat is een arts die gespecialiseerd is in onderzoek naar erfelijke aandoeningen.

Welke vormen van schisis zijn er ?

  • een spleet in de lip (cheiloschisis)
  • een spleet in de lip en in de kaak (cheilo-gnathoschisis)
  • een spleet in het gehemelte (palatoschisis)
  • een spleet in de lip, de kaak en het gehemelte (cheilo-gnatho-palatoschisis)

Hoe ziet schisis eruit?

Schisis ziet er niet alijd hetzelfde uit:

  • De spleet in de lip ligt niet precies in het midden, maar loopt vanaf het midden van het neusgat naar de lip.
  • Een spleet kan links of rechts zitten, maar kan ook aan beide kanten.
  • Een spleet kan compleet of incompleet zijn en variëren van een klein deukje tot een volledige en doorlopende spleet.

Oorzaken Schisis - ziektebeeld

Meestal ontstaat schisis door een combinatie van erfelijke factoren en invloeden van buitenaf tijdens de zwangerschap.

Tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap heeft elk ongeboren kind in eerste instantie een dubbelzijdige lip-, kaak-, en gehemeltespleet. Bij een gezonde ontwikkeling, groeien de verschillende delen naar elkaar toe en versmelten. Tussen de tweede en de zesde week van de zwangerschap sluiten de lip en de bovenkaak zich. Tussen de achtste en de twaalfde week volgt het gehemelte. Als dit proces niet of niet volledig plaatsvindt, ontstaat een schisis.

Erfelijke factoren

Erfelijke factoren spelen een rol. Schisis kan veroorzaakt worden door een chromosoomafwijking. Meestal zijn er heeft het kind dan nog andere aangeboren afwijkingen. Een andere mogelijkheid is dat de aanleg voor schisis via het erfelijk materiaal van één of beide ouders is doorgegeven.

Gevolgen

Behalve voor het uiterlijk kan een hazenlip gevolgen hebben voor de voeding, het gehoor, de spraak, de neus en het gebit. De gevolgen zijn afhankelijk van de vorm van schisis van uw kind. De gevolgen van een lip- en/of kaakspleet zijn niet zo groot. Een spleet in het gehemelte kan echter vanaf de geboorte gevolgen hebben voor voeding, spraak en gehoor.

Emotionele gevolgen

De geboorte van een kind met een afwijking zoals een hazenlip kan voor ouders emotioneel ingrijpend zijn. Gevoelens van teleurstelling, verdriet en boosheid zijn soms moeilijk te hanteren. De emotionele verwerking kost veel tijd. Daarbij spelen ook de reacties van vrienden en familieleden een grote rol. Ouders ondervinden meestal veel steun van hen. De omgeving kan echter ook goed bedoelde, maar onhandige of kwetsende opmerkingen maken. Het is goed om daarop voorbereid te zijn. De opmerking die (a.s.) ouders van een kind met een schisis het meest te horen krijgen is: 'O, dat kunnen ze zo mooi maken tegenwoordig!' Hoewel dit over het algemeen klopt, kunnen ouders deze opmerking opvatten als het bagatelliseren van het probleem. En ook al wordt het mooi, onzichtbaar wordt het litteken van de lipspleet nooit.

Onderzoek en diagnose

Diagnose tijdens de zwangerschap (prenatale diagnostiek)

Vanaf vier maanden na de bevruchting is door prenataal onderzoek (echo) een lipspleet te ontdekken. Daardoor worden lipspleten tegenwoordig steeds vaker al voor de geboorte ontdekt, bijvoorbeeld tijdens de reguliere 20-wekenecho. Gehemeltespleten zonder lip-of kaakspleet zijn meestal niet te zien.

Bij uw eerste bezoek aan het schisisteam van het WKZ zijn de plastisch chirurg, de orthodontist, de tandarts en de psycholoog aanwezig. Tijdens dit bezoek wordt de schisis bij uw kind nauwkeurig onderzocht. De leden van het schisisteam vertellen u wat voor soort afwijking uw kind precies heeft en welke behandeling daarvoor het beste is.

Erfelijkheidsonderzoek

Schisis kan spontaan ontstaan, maar het kan ook samengaan met andere verschijnselen. In dat geval is er sprake van een syndroom. Bij syndromen is er meestal een verhoogd risico op herhaling bij volgende zwangerschappen. Een klinisch geneticus onderzoekt of erfelijke factoren een rol spelen bij uw kind. Hij kan ook de kans op herhaling bepalen bij eventuele volgende kinderen.

Behandeling Schisis - ziektebeeld

Kinderen met uitsluitend een schisis (dus zonder bijkomende aangeboren afwijkingen) ontwikkelen zich net zo normaal als kinderen zonder een schisis. De meeste kinderen raken sociaal goed geïntegreerd en worden over het algemeen weinig geplaagd. Natuurlijk zijn er, vooral in de puberteit, veel kinderen die hun schisis als een sociale handicap ervaren en er problemen mee hebben. Dit kan voor de ouders een punt van zorg zijn. De psycholoog van het schisis team kan u en uw kind zo nodig begeleiden bij de acceptatie van de afwijking. Ook als er vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind kan de psycholoog hulp bieden. De psycholoog is bij de controles van het schisisteam aanwezig.

De behandeling van een schisis start direct na de geboorte en duurt meestal tot het eind van de puberteit. Er is een team van specialisten bij betrokken.

De behandeling duurt zo lang omdat we de gehele ontwikkeling van het kind willen volgen. Iedere behandeling moet op het juiste ogenblik in dat groeiproces plaatsvinden. Het doel van de behandeling is een eindresultaat waarmee uw kind, u als ouders en de behandelend artsen tevreden zijn. Omdat het eindresultaat van de behandeling pas duidelijk is als uw kind tussen de 16 en 20 jaar oud is (als uw kind volgroeid is), zijn controles bij het schisisteam tot die tijd nodig. Afhankelijk van het stadium van de behandeling zijn er soms grote tussenpozen. De schisis zelf kan niet ongedaan worden gemaakt. De littekens blijven altijd zichtbaar. Omdat ieder kind in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier groeit, wordt de behandeling van ieder kind individueel vastgesteld.

Meer informatie

Relevante links

Er is veel informatie beschikbaar over schisis. Op internet vindt u nuttige informatie via:

  • Patiëntenvereniging BOSK De BOSK is een vereniging van en voor mensen met een handicap en hun ouders. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis kunnen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen van mensen met een motorische handicap.
  • NVSCA: Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen De NVSCA richt zich op het bevorderen van de behandeling van patiënten met schisis en aanverwante afwijkingen in teamverband binnen het Nederlandstalige gebied. Ook onderhoudt de vereniging banden met zusterverenigingen in het buitenland.
  •  www.schisiservaringen.nl Deze heldere en informatieve website is gemaakt door een ervaringsdeskundige. U vindt hier persoonlijke verhalen van ouders van kinderen met een schisis en van volwassenen die zelf een schisis hebben.

Hebt u vragen?

Uw vragen kunt u stellen aan het schisisteam. Neemt u hiervoor contact op met het schisiscentrum.

Centrum

Polikliniek

Verpleegafdeling