Terug

Aortaklepstenose

Aortaklepstenose

Een aortaklepstenose is een vernauwing van de lichaamsslagader klep. Een veel voorkomende oorzaak van een vernauwde klep, is een aanlegstoornis van de klepbladen. Normaal bestaat deze klep uit drie bladen (slippen), maar bij ongeveer 1% van de bevolking maar uit twee bladen (bicuspide klep). De meeste mensen hebben daar geen last van, maar soms kan er een vernauwing van de klep optreden, of kan de klep gaan lekken. Dit kun je horen als een hartruis. Dat is dan ook vaak de reden dat kinderen of volwassenen zich melden bij de (kinder)cardioloog.

Bij sommige kinderen zijn de klepranden verdikt en opent de klep daardoor niet goed. Dit kan al voor de geboorte bestaan en dan gezien worden op een echo. Maar vaak ontwikkelt de vernauwing zich over de jaren en dan kunnen ook de klachten ontstaan.

Symptomen Aortaklepstenose uitklapper, klik om te openen

In de meeste gevallen van een tweeslippige klep zijn er geen klachten. De afwijkende klep wordt ontdekt als er een echo gemaakt wordt omdat er een ruisje wordt gehoord. De mate van de vernauwing heeft invloed op de klachten. De linker kamer moet harder pompen om het bloed door de vernauwing te persen. Dit kan hij gelukkig lang volhouden. Bij inspanning wordt er meer gevraagd van het hart, dan kunnen klachten ontstaan:

  • Snel vermoeid raken. 
  • Een drukkend gevoel op de borst. 
  • Flauwvallen. 
  • Minder inspanningsvermogen. 

Meestal hebben kinderen geen last van pijn op de borst. Maar als er een matige tot ernstige vernauwing van de klep is, vraagt het hart om extra zuurstof omdat het dan nog harder moet werken. Die moet geleverd worden via de kransslagaderen. Als tijdens de inspanning er toch te weinig bloed naar de kransslagaderen gaat, ontstaat er pijn op de borst. Dit is dan een reden om te stoppen met de inspanning en contact te zoeken met de kindercardioloog. Kinderen die bekend zijn met een aortaklepstenose en die flauw vallen tijdens het sporten moeten ook meteen contact opnemen met hun cardioloog.

Oorzaken Aortaklepstenose uitklapper, klik om te openen

Een aortaklepstenose ontstaat doordat de klepbladen niet goed van elkaar gescheiden worden. Soms bestaat de klep maar uit 1 of 2 klepbladen in plaats van drie. Soms zijn de klepbladen verdikt en openen daardoor niet mooi. Dit proces start vaak al bij de aanleg van het hart. Bij oudere mensen komt het soms door verkalking van de klepbladen, dat zien we bij kinderen niet vaak.

Onderzoek en diagnose uitklapper, klik om te openen

De kindercardioloog zal in eerste instantie luisteren naar het harten daarbij de specifieke hartruis herkennen. Meting van de bloeddruk laat een specifieke verandering daarvan zien: verlaging van de onderste bloeddruk, bij gelijkblijvende of iets toegenomen bovenste bloeddruk. De belasting van het hart is vaak goed te zien op het ECG. Op de echo is te zien, of de klep vernauwd is, of er verdikte klepbladen zijn en uit hoeveel klepbladen de aortaklep bestaat. Er kan een inschatting gemaakt worden van de ernst van de vernauwing. Er wordt ook gekeken of de klep lekt. Bij matig tot ernstige vernauwing kun je ook zien dat de linker kamer gespierder is geworden omdat het tegen de vernauwing inpompt (hypertrofie).

Behandeling Aortaklepstenose uitklapper, klik om te openen

Een aortaklepstenose kan op de volgende manieren behandeld worden: 

  • Ballondilatatie (hartkatheterisatie).
  • Operatie om de klep open te maken. 
  • Operatie om de klep te vervangen.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Als uw kind voor onderzoek of behandeling naar het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen komt, krijgt u van ons een map met informatie. Een overzicht van deze informatie vindt u op:

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek kindercardiologie / kinderhartchirurgie.
088 75 547 00
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.