Terug

Aangeboren afwijkingen urinewegen

Aangeboren afwijkingen van de urinewegen komen vrij vaak voor. Tijdens de ontwikkeling van het ongeboren kind kunnen er verschillende afwijkingen ontstaan. Bij sommige afwijkingen zijn er geen klachten, andere veroorzaken vooral cosmetische problemen. Er zijn echter ook ernstigere afwijkingen, die bijvoorbeeld voor incontinentie of nierproblemen kunnen zorgen.

Mijn patiënt doorverwijzen

Symptomen Aangeboren afwijkingen urinewegen

Er zijn veel verschillende aangeboren afwijkingen  van urinewegen en de geslachtsorganen. De meest voorkomende zijn:

Plasbuisklep

De plasbuisklep is een vliesachtige klep in het gebied bij de blaasuitgang, die de plasstroom gedeeltelijk blokkeert. Het is een van de meest voorkomende aangeboren vernauwingen van de blaasuitgang en de plasbuis.

Plasbuisvernauwing/urethravernauwingen

Plasbuisvernauwing/urethravernauwingen komen zowel bij  jongens als bij meisjes voor. Een dergelijke vernauwing belemmert de normale afvoer van urine. Bij een plasbuisvernauwing horen klachten als: plassen met een afwijkende straal, vaak moeten plassen, urineweginfecties en incontinentie.

Hypospadie

Hypospadie is een aangeboren afwijking van de penis. Het plasgaatje zit niet op de top van de eikel maar  aan de onderzijde van de eikel of verder naar onderen op de penisschacht of op de balzak. Meestal is er bij hypospadie ook sprake van een afwijkende voorhuid en vaak ook een verkromming van de penis.

Een open blaas en epispadie

Een open blaas en epispadie zijn zeldzame aangeboren afwijkingen waarbij de urineblaas, de plasbuis, bekkenbodem en uitwendige geslachtsorganen onvolledig zijn aangelegd. De behandeling hiervan is zeer complex. Gedurende het hele leven van uw kind zullen meerdere operaties nodig zijn. Ondanks de behandeling blijven de meest kinderen afhankelijk van (zelf)katheterisatie en dienen zij levenslang onder controle te blijven.

Een vesicoureterale reflux

Een vesicoureterale reflux  betekent dat de urine uit de blaas terug kan stromen naar de nier. Normaal gesproken kan dit niet,  doordat de overgang van de urineleider naar de blaas als een terugslagklep werkt . Bij kinderen met een vesico-uretale reflux is de overgang van de urinebuis naar de blaas meestal niet goedaangelegd. Maar er kan ook een andere oorzaak zijn, bijvoorbeeld een te hoge druk in de blaas.

Aangeboren afwijkingen urinewegen en het WKZ

Onderzoek en diagnose

  • prenataal onderzoek
  • lichamelijk onderzoek
  • urine onderzoek
  • bloedonderzoek
  • genetisch onderzoek
  • echografisch onderzoek
  • radiologisch onderzoek

Behandeling Aangeboren afwijkingen urinewegen

Als uw kind een afwijking heeft aan de urinewegen en/of de geslachtsorganen, dan zijn de volgende behandelingen mogelijk:

  • een operatie
  • een behandeling met medicijnen
  • afwachtend beleid

Welke behandeling die voor uw kind het beste is, hangt af van het soort problematiek.

Zorgkosten

Het UMC Utrecht maakt ieder jaar afspraken met zorgverzekeraars over de tarieven van zorgkosten. Deze tarieven hebben invloed op de hoogte van uw zorgpremie. Wij vinden het belangrijk dat de tarieven voor u als patiënt zo inzichtelijk mogelijk zijn. Zo kunt u vooraf zien wat uw behandeling bij het ziekenhuis kost. Daarom kunt u hier alle tarieven voor behandelingen van de zes grote zorgverzekeraars bekijken. 

Hebt u vragen?

Contact en afspraak maken

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de polikliniek urologie.

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek urologie hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Polikliniek

Verpleegafdeling

Ziekte

Onderzoek