Terug

Neonatologie

Als uw kind na de geboorte extra zorg nodig heeft dan wordt hij/zij opgenomen op de afdeling neonatologie van het WKZ geboortecentrum. Afhankelijk van de zorg die nodig is wordt uw kind opgenomen op de afdeling medium care (MC), high care (HC) of intensive care (IC).

De juiste zorg voor uw kind

Een opname van uw kind is een ingrijpende gebeurtenis. De meeste opnames zijn niet gepland. Het is moeilijk om u voor te bereiden op alles wat er gaat gebeuren na de geboorte van uw kind.

Direct na de geboorte wordt uw kind onderzocht door de kinderarts/neonatoloog. Deze beoordeelt welke zorg uw kind nodig heeft. Afhankelijk van de zorg die nodig is, kunnen de eerste uren op de afdeling neonatologie intensief zijn. U wordt zo spoedig mogelijk naar uw kind gebracht, dit kan, afhankelijk van de situatie, soms even duren.

Wij vinden een binding tussen kind en ouders erg belangrijk en zullen u als ouder dan ook ten alle tijden betrekken bij het zorgproces. Zodra de situatie van uw kind het toelaat, wordt huid op huid contact (buidelen) gestimuleerd.

Wanneer u voor het eerst komt kijken, krijgt u uiteraard meer informatie over hoe het gaat met uw kind. De afdelingsregels worden uitgelegd en u krijgt informatie over hoe u kunt bijdragen in de zorg voor uw kind. 

Medium care

De afdeling Medium Care bestaat uit 3 units met in totaal 15 bedden. Hier worden kinderen opgenomen vanaf een zwangerschapsduur van 32 weken en een minimaal gewicht van 1500 gram.

Ook worden hier onder andere kinderen opgenomen ter observatie bij aangeboren afwijkingen, glucoseproblemen, medicijn gebruik van moeder, verdenking infectie of fototherapie.

Naast het bewaken van de vitale functies (hartslag, ademhaling, bloeddruk en zuurstofgehalte) van uw kind ligt de  nadruk op groei, rust, voeding, comfort en begeleiding op weg naar de thuissituatie. Als ouders leren u uw kind zelfstandig te verzorgen om goed voorbereid met ontslag te gaan.

Extra zorg op de kraam

Er wordt nauw samengewerkt met de kraamafdeling van het WKZ Geboortecentrum. In sommige situaties kan extra zorg verleend worden aan uw kind bij u op de kamer. De kinderarts/neonatoloog zal dit bepalen. Hierbij moet u denken aan kinderen, waarvan moeder bekend is met diabetes mellitus, kinderen met een te lage lichaamstemperatuur of die fototherapie nodig hebben.

High care

De high care (HC) bestaat uit een unit met 8 bedden. Hier worden kinderen opgenomen wanneer kinderen geen IC zorg meer nodig hebben, maar waarbij het noodzakelijk is dat ze in een academisch centrum moeten verblijven. Hierbij kunt u denken aan kinderen met een neurologisch probleem, kinderen met een chronisch longbeeld die langdurig ondersteuning nodig hebben bij hun ademhaling.

Naast het bewaken van de vitale functies (hartslag, ademhaling, bloeddruk en zuurstofgehalte) van uw kind ligt de nadruk op groei, rust, voeding en comfort.

Als ouder zal u steeds zelfstandiger worden in de zorg voor uw kind.

Als ouder hebt u op de HC vaak meer tijd en ruimte voor uzelf om de, vaak intensieve, periode van de IC te verwerken. U kan hierbij ondersteuning krijgen van maatschappelijk werk en/of geestelijke verzorging.

Intensive care

De Neonatale Intensive Care Unit (NICU) is één van de 10 NICU’s van Nederland en heeft een supra-regionale functie. Dit houdt in dat pasgeborene vanuit andere neonatale centra’s worden doorverwezen naar het WKZ Geboortecentrum voor specialistische behandeling op het gebied van neurologie, cardiologie en chirurgie.

De IC bestaat uit 3 units met in totaal 24 bedden. Er worden kinderen opgenomen vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken, kinderen die direct na hun geboorte ernstig ziek zijn en /of aangeboren afwijkingen hebben. Op deze afdeling worden de vitale functies van kinderen bewaakt, ondersteund en zo nodig overgenomen. U kunt hierbij denken aan ondersteuning of het overnemen van de ademhaling, het ondersteunen van bloeddruk, infuustherapie en het bewaken van de hersenfuncties.
Er wordt gewerkt in een hightech omgeving met veel apparatuur rondom het bed van uw kind.
Een IC opname is intensief voor zowel kind als ouder. U wordt hierin begeleid door een team van verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werk en/of geestelijke verzorging.
Rust en comfort van uw kind staat hierbij centraal.

Dichtbij uw kind blijven

Indien de toestand van uw kind zorgelijk is, kunnen wij ons voorstellen dat u in de nabijheid van uw kind wilt blijven. In deze bijzondere situatie bieden wij de mogelijkheid om de dag en eventueel de nacht door te brengen op een ouderkamer van de afdeling. Wanneer u op de kraamafdeling van het WKZ geboortecentrum ligt, is het soms mogelijk voor uw partner een nacht bij u op de kraamafdeling door te brengen.

Ontwikkelingsgerichte zorg

De omgeving van de afdeling neonatologie van het WKZ geboortecentrum is niet alleen onnatuurlijk voor de ontwikkeling van uw  kind, maar kan ook als ouder overweldigend zijn. In de toch al onzekere en angstige periode wordt de zorg voor uw kind overgenomen door anderen en kunt het gevoel hebben de controle over de zorg van uw eigen kind te verliezen.

U wilt als ouders graag voor uw kind zorgen, maar omdat uw kind nog klein en kwetsbaar is kan het een hele stap zijn om die zorg daadwerkelijk uit te voeren. Bovendien is er mogelijk veel apparatuur aanwezig rondom het bed van uw kind.
Binnen de afdeling neonatologie van het WKZ geboortecentrum wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg. Het is een manier van zorgverlening die gericht is op comfort en stabiliteit van elk individueel kind en zijn of haar ouders.

Ronald McDonaldhuis Utrecht

Het Ronald McDonald Huis (RMD) zorgt ervoor dat u als ouders dichtbij uw kind kunt verblijven. De afdeling bepaalt of u in aanmerking komt voor een kamer in het RMD huis. De verpleegkundige zal informeren of er een kamer beschikbaar is en meldt u aan. Vaak komt u eerst op een wachtlijst te staan. Er is geen mogelijkheid om zelf te reserveren. Er wordt gekeken naar de afstand tussen uw huis en het ziekenhuis en de situatie van uw kind. 

Het Ronald McDonaldhuis en het coronavirus (COVID-19)

De Ronald McDonald Huizen hebben vanaf zaterdag 21 maart een tijdelijke, beperkte gastenstop. Ouders en broertjes en zusjes van zieke en zorgintensieve kinderen die nu al verblijven in het Ronald McDonald Huis, kunnen blijven zo lang als nodig is.

Ook voor nieuwe gezinnen met een ernstig ziek kind (zoals NICU/ IC) staan de deuren nog open. Het ziekenhuis beoordeelt of de situatie ernstig is.

Waar kunnen ouders/gezinnen van patiënten terecht als zij niet in het Ronald McDonald huis kunnen?

Voor gezinnen wiens kind met minder ernstige problematiek wordt opgenomen, zoeken wij een andere oplossing in samenwerking met hotels in de buurt. We beperken hiermee het aantal personen in het Huis, maar blijven beschikbaar voor gezinnen met een ernstig ziek kind.

Waarom is het Ronald McDonald huis maar beperkt open?

Deze voorzorgsmaatregelen dienen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Het doet ons pijn om deze ingrijpende maatregel te nemen. We hopen dat we hiermee onze verantwoordelijkheid nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 11 april a.s. beoordelen wij de situatie opnieuw.

De Ronald McDonaldhuiskamer in het WKZ biedt u de mogelijkheid om even uit de ziekenhuissfeer te komen. Er zijn voldoende faciliteiten aanwezig om even met iets anders bezig te zijn. Ook is er een speelhoek voor broertjes en zusjes en is er de gelegenheid te douchen en te kolven. De verpleegkundige van het WKZ Geboortecentrum kunt u meer informatie geven over de openingstijden en de locatie van de huiskamer. Door het coronavirus (COVID-19) heeft het ziekenhuis de huiskamer in gebruik genomen. De aangepaste openingstijden zijn als volgt:

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen heeft speciaal voor broertjes en zusjes de couveusekoffer samengesteld, met als doel dat broertjes en zusjes vertrouwd raken met de situatie en zorg rondom hun broertje/zusje in een veilige omgeving,  de ziekenhuisopname beter kunnen verwerken en kunnen praten aan de hand van de spulletjes in de koffer.

In overleg met de Ronald Mc Donaldhuiskamer is besloten dat de speelkoffers in de huiskamer gebruikt gaan worden en niet worden meegegeven naar huis.

Er zijn twee couveuse speelkoffers in de uitleenkast van de huiskamer geplaatst; een koffer met een jongetje en een meisje. Bij uitleen van de koffer ontvangen ouders een tas met materialen van onze afdeling en een couveusekleurboek, die ouders mogen houden. De meeste ouders hebben thuis wel een pop of knuffel, waarmee zij met onze materialen en bijvoorbeeld een dokterskoffertje goed verder kunnen.

Informatieverstrekking over de situatie van uw kind

Het is belangrijk geïnformeerd te blijven over de situatie van uw kind. Wanneer u op de afdeling bent, krijgt u informatie van de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. Ook kunt u het verpleegkundig dossier van uw kind inzien. Naast de aanwezigheid op de afdeling raden wij aan een paar maal per dag telefonisch contact met de afdeling op te nemen om te horen hoe het met uw kind gaat. U krijgt de verpleegkundige te spreken die voor uw kind zorgt. Telefonisch wordt informatie alleen aan ouders gegeven.
Wanneer u nog opgenomen bent op de kraamafdeling zal de verpleegkundige ook een contactmoment hebben met de afdeling neonatologie.

Er vindt 1x per week een artsengesprek plaats en indien wenselijk vaker.

Wanneer u de Nederlandse taal niet goed beheerst kan een tolk u ondersteunen. Dit kunt u aangeven bij de verpleegkundige of behandelend arts. De afdeling zorg via het Tolkencentrum voor een telefonische tolk (tolkentelefoon) of voor een tolk die bij het gesprek aanwezig is.

Mijn kind wordt overgeplaatst of mag naar huis 

Overplaatsing binnen het WKZ

Wanneer uw kind om een bepaalde reden in een academisch centrum moet verblijven, maar geen IC zorg meer nodig heeft, wordt het overgeplaatst naar de HC of MC neonatologie of een kinderafdeling in het WKZ/UMC Utrecht.

Overplaatsing naar ander ziekenhuis

Wanneer uw kind zover hersteld is dat hij/zij geen intensieve of academische zorg meer nodig heeft, wordt uw kind overgeplaatst naar de couveuseafdeling van een ziekenhuis in uw direct woonomgeving. Wij proberen de overplaatsing vooraf te plannen. Soms is dit niet mogelijk en zal de overplaatsing op korte termijn plaatsvinden. 

Ontslag naar huis

Het kan voorkomen dat uw kind vanaf de Medium Care wordt ontslagen om naar huis te gaan. De verpleegkundige bereidt u voor op dit ontslag en zorgt ervoor dat u uw kind zelfstandig kan verzorgen. Soms komt u in aanmerking voor uitgestelde kraamzorg. De wijkverpleegkundige en uw huisarts worden op de hoogte gebracht dat u naar huis gaat met uw kind. 

Hebt u vragen?

Bezoekadres

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Geboortecentrum afdeling neonatologie
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Routebeschrijving

Mailadres

U kunt ons mailen: 
neowkz@umcutrecht.nl

Postadres

Naam van het kind
Afdeling neonatologie MC-HC-IC,
Huispost: KH.02.403.4
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Bezoekersinformatie

Bezoektijden ouders

Voor ouders zijn er geen bezoektijden, je bent altijd welkom! Wij stellen het op prijs als je met de verpleegkundige die voor je kind zorgt afspraken maakt over wanneer je komt en dit noteert in de agenda die op de unit ligt. Wij adviseren om de tijden dat je er bent zoveel mogelijk aan te passen aan de voedings- en verzorgingstijden van je kind. Op de Intensive Care dragen de artsen tussen 16.00-17.00 uur hun dienst over. Wij vragen je dan de unit te verlaten i.v.m. privacy.

Telebaby

Telebaby is een mogelijkheid om via een cameraverbinding 24 uur per dag je kind te volgen. Op basis van beschikbaarheid wordt er een camera toegewezen. Bij medische handelingen kan het zijn dat de camera even wordt uitgeschakeld.

Bezoek van broertjes en zusjes

Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om broertjes/zusjes mee te nemen. Wel is het zo dat kinderen gemakkelijker infecties over brengen dan volwassenen.
Stel het bezoek van broertjes en/of zusjes uit wanneer:

  • deze ziek is
  • er op school of in de buurt een kinderziekte heerst en je kind heeft deze kinderziekte nog niet gehad (bijvoorbeeld om koorts, diarree, spugen of huiduitslag).

Voor waterpokken geldt een speciale regel, omdat waterpokken erg besmettelijk zijn en al besmettelijk kunnen zijn voordat er symptomen (blaasjes) zijn, mogen alleen broertjes en zusjes vanaf 1 jaar, die de waterpokken hebben doorgemaakt, op de afdeling komen.
Overleg bij twijfel met de verpleegkundige van het WKZ Geboortecentrum

Bezoek van andere kinderen

Het meenemen van andere kinderen dan broertjes of zusjes jonger dan 12 jaar is niet toegestaan.

Bezoek van familie en vrienden

Familie en vrienden zijn welkom op de afdeling mits je als ouder aanwezig bent. In het belang van de opgenomen kinderen mag het niet te druk zijn op de unit, daarom hanteren wij een maximaal aantal personen van 3 per kind. Het is mogelijk om een keer te wisselen van bezoek.