Terug

Longziekten

Binnen de afdeling longziekten leveren wij zorg aan kinderen met aangeboren afwijkingen van de longen of luchtwegen, chronische luchtweginfecties, astma en allergie. Wij geven speciale aandacht aan kinderen met cystic fibrosis (CF). De polikliniek longziekten is nauw verbonden met de polikliniek allergologie. 

Mijn patiënt verwijzen

Whistler - wetenschappelijk onderzoek

Whistler is een onderzoek van het Julius Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis naar het voorkomen van luchtwegklachten bij kinderen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Het onderzoek is een onderdeel van het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP). De bedoeling is om de deelnemers te volgen tot aan volwassenheid.

Contact

Acute hulp voor kinderen met CF

Is uw kind onder behandeling in het CF-centrum en is er een probleem waarvoor u direct advies nodig hebt buiten kantooruren, neem dan contact met de dienstdoende kinderlongarts via:
06-10880156

Acute hulp

Als er zich tijdens de behandeling van de aandoening van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek longziekten via: 088-7554757 

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling spoedeisende hulp. Belt u alleen naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw huisarts. 

Route

De polikliniek longziekten vindt u op de eerste etage, poli blauw, receptie 6 en is bereikbaar via de liften naast de hoofdingang. Daarna de borden poliklinieken volgen.

Bezoek aan de polikliniek tijden COVID-19

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 12-10-2020

Toegangstijd polikliniek Kinderlongziekten: 6 weken

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Onze zorgverleners

Op de polikliniek longgeneeskunde werken verschillende mensen:

  • de kinderlongarts: hij/zij is een specialist in ziekten van longen bij kinderen. Hij/Zij stelt de juiste diagnose en bespreekt met u en uw zoon/dochter het beste behandeltraject.
  • de polikliniek-assistente: zij zorgt voor de inschrijving. Ook meet en weegt zij uw kind en maakt zij (vervolg)afspraken met uw kind.
  • de verpleegkundig specialist: zij is specialist in cystic fibrosis bij kinderen. Zij overlegt met de behandelende kinderlongarts over het beste behandeltraject.

Tips voor het gesprek

Om samen met de arts te beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past, kan het helpen de '3 goede vragen' te stellen. Deze vragen zijn:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

3 goede vragen