Terug

Kind en communicatie

De ontwikkeling van het horen en spreken hangt nauw met elkaar samen. Om de juiste diagnose en de meest geschikte behandeling te kunnen bepalen, werken we met zorgverleners van verschillende disciplines samen (een multidisciplinaire aanpak), zoals een kno-arts, audioloog, orthopedagoog en logopedist. Bij de afdeling kind en communicatie komen kinderen met problemen in gehoor, spraak, taal en communicatie. Ook komen er kinderen met voedings- en slikproblemen en kinderen met stemproblemen.

Mijn patiënt doorverwijzen

Werkwijze

Intakespreekuur

We zien de kinderen die aangemeld zijn, meestal eerst op het intakespreekuur. We doen dan een gehoor- en kno-onderzoek. Ook observeren de logopedist en de orthopedagoog het kind. Aan het einde van de ochtend krijgen de ouders advies over welke vervolgonderzoeken nodig zijn. 

Er zijn ook kinderen die na de beoordeling van de aanvraag direct ingepland worden voor een vervolgonderzoek. Dit betreft bijvoorbeeld kinderen met voedingsproblemen of kinderen waarbij alleen vragen zijn over het gehoor.

Vervolgonderzoeken

Er zijn verschillende vervolgonderzoeken mogelijk:

 • uitgebreid gehooronderzoek;
 • logopedisch onderzoek: niveau taal-spraakontwikkeling, behandeladviezen, mondmotoriek, slikken, voeding;
 • klinisch linguïstisch onderzoek: verdiepend onderzoek naar de taal-spraakontwikkeling;
 • orthopedagogisch onderzoek: cognitieve ontwikkeling, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • onderzoek naar voeding en slikken;
 • bij onderzoek naar het Functioneren in Moeilijke Luistersituaties volgen wij: “Dutch Positon Statement Kinderen met Luisterproblemen”, De Wit, Luinge, Neijenhuis, juli 2017.

Na de vervolgonderzoeken bespreekt het team de resultaten en krijgen de ouders en verwijzer(s) adviezen. Indien van toepassing, zijn dit ook adviezen voor school.

Contact uitklapper, klik om te openen

De afdeling kind en communicatie is telefonisch bereikbaar op:

088 75 549 02
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Voor aanmelding is een verwijzing van een arts nodig.

Contact via e-mail

kindencommunicatie@umcutrecht.nl

Folder

Route uitklapper, klik om te openen

De afdeling kind en communicatie vindt u op de eerste etage van het WKZ, receptie 9 en is bereikbaar via de liften naast de hoofdingang. Daarna kunt u de borden poliklinieken volgen.

Voor de polikliniek logopedie, klik op de onderstaande link.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Laatst bijgewerkt: 11-6-2018

Toegangstijd polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde: 23 dagen

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Onze zorgverleners uitklapper, klik om te openen

Het team van de afdeling kind en communicatie bestaat uit:

 • kno-arts
 • audiologen
 • orthopedagogen
 • logopedisten
 • klinisch linguïst (taalkundige)
 • audiologie-assistenten
 • maatschappelijk werker

Tips voor het gesprek uitklapper, klik om te openen

Om samen met de arts te beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past, kan het helpen de '3 goede vragen' te stellen. Deze vragen zijn:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?

3 goede vragen

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling