Terug

Ademhalingsondersteuning

Voor een goede behandeling van uw kind kan het nodig zijn dat ademhalingsondersteuning nodig is. Meer informatie hierover vindt u in de folder verblijf bij onderzoeken en apparatuur.