Terug

Zwangerschap en bevalling

Zwangerschap en bevalling

Patiëntfolder

Hier leest u meer over zwangerschap en bevalling.

Polikliniek verloskunde uitklapper, klik om te openen

De polikliniek Verloskunde richt zich op de zorg van moeder en haar ongeboren kind. De spreekuren worden verzorgd door gynaecologen, arts-assistenten, verpleegkundigen en medisch verloskundigen. 

Aan deze polikliniek zijn tevens de medewerkers van de echokamers en de prenatale diagnostiek verbonden.  

Verpleegafdeling Kraam/Zwangeren (J2)

Op deze unit liggen doorgaans vrouwen die zwangerschapscomplicaties hebben en kraamvrouwen met een medische indicatie. Er zijn 16 bedden waarvan vier High Care bedden. Er is een multidisciplinair team van gynaecologen, medisch verloskundigen, arts-assistenten en verpleegkundigen werkzaam, dat zich richt op de gehele zorg rondom de zwangerschap en bevalling.

Verloscentrum

Het verloscentrum bestaat uit negen verloskamers en twee behandelkamers. Op de verloscentrum is een multidisciplinair team van gynaecologen, medisch verloskundigen, arts-assistenten en verpleegkundigen werkzaam, dat zich richt op de gehele zorg rond de bevalling.  

Op het verloscentrum bevallen vrouwen die een medische indicatie hebben, dat wil zeggen vrouwen die moeten bevallen onder begeleiding van een arts of medisch verloskundige. Ook bevallen er vrouwen poliklinisch (zonder medische indicatie) met hun eigen verloskundige en een kraamverzorgende van buitenaf. 

Kraamafdeling (E3)

Op de kraamafdeling liggen kraamvrouwen en baby's die na de bevalling extra zorg of observatie nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn na een keizersnede, een hoge bloeddruk/zwangerschapsvergiftiging, ruim bloedverlies tijdens de bevalling, een te laag of te hoog geboortegewicht, bloedsuikercontroles of een andere indicatie. 

Tevens liggen er vrouwen waarvan de baby na geboorte is opgenomen op de neonatologie, kinder intensive care of andere kinderafdeling.

Op de kraamafdeling werken kraamverzorgenden, verpleegkundigen en medisch verloskundigen. 

Thuismonitoring 

Zwangeren met complicaties tijdens de zwangerschap kunnen soms ook thuis worden opgenomen. U hoeft dan niet in het ziekenhuis te verblijven. U maakt thuis een CTG en meet de bloeddruk, waarna u contact heeft met een medisch verloskundige van het verloscentrum. Samen met de gynaecoloog bepaalt zij de behandeling. 

Zorgverleners uitklapper, klik om te openen

Gynaecologen 

Binnen de afdeling Verloskunde werken gynaecologen die zich gespecialiseerd hebben in de zorg en behandeling rond de zwangerschap en bevalling. Ze zijn werkzaam op de polikliniek, de verpleegafdeling Kraam/Zwangeren en op het Verloscentrum.  

Naast directe patiëntenzorg begeleiden zij arts-assistenten in hun opleiding tot gynaecoloog. Zij zijn altijd aanwezig om supervisie te geven aan het verloskundig team en hebben de eindverantwoordelijkheid over de behandeling van de patiënten. 

Wanneer er reden is om u op te nemen, dan vindt uitwisseling van informatie plaats tussen de polikliniek en de verpleegafdeling. Uw gegevens worden doorgegeven aan de verpleegafdeling, zodat altijd nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de polikliniek en de andere afdelingen. 

Verloskundigen 

Het team van verloskundigen is werkzaam op de polikliniek, de verpleegafdeling Kraam/Zwangeren en het verloscentrum. Het team kan bestaan uit zowel mannelijke, als vrouwelijke verloskundigen. Het is organisatorisch niet altijd mogelijk om uw persoonlijke voorkeur aan te geven voor begeleiding door een mannelijke of vrouwelijke zorgverlener. 

Naast het controleren van zwangeren, het begeleiden van bevallingen en uitvoering van de nazorg, verzorgen zij een deel van het onderwijs aan coassistenten en verloskundigen in opleiding, zowel theoretisch als praktisch. Tevens controleren zij zwangeren met complicaties die thuis zijn opgenomen, en verrichten of participeren in onderzoek. 

Een medisch verloskundige heeft na haar opleiding tot verloskundige een aanvullende opleiding gevolgd en heeft de bevoegdheid om patiënten met een medische indicatie te begeleiden. 

Echoscopisten 

Echoscopisten zijn medewerkers op de polikliniek verloskunde die het merendeel van de echo’s maken. Zij werken nauw samen met de artsen en verloskundigen. 

Indien nodig maken zij ook echo’s op de unit zwangeren en het verloscentrum. De uitslag wordt altijd doorgegeven aan uw behandelend arts of verloskundige; deze zal de bevindingen met u bespreken. 

Verpleegkundigen 

De verpleegkundigen op de verloskunde zijn verdeeld over de polikliniek, de verpleegafdeling kraam/zwangeren en het verloscentrum. Elke unit bestaat uit een team van seniorverpleegkundigen, Obstetrische High Care verpleegkundigen, Obstetrie verpleegkundigen en verpleegkundigen.  

Er wordt naar gestreefd u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige(n) te laten verzorgen. Door wisselende diensten is het echter niet te voorkomen dat u verschillende gezichten ziet. Op de polikliniek werken naast verpleegkundigen ook (senior) polikliniek assistenten. 

De polikliniek assistent ondersteunt uw zorgverlener tijdens het spreekuur. U kunt bij hen terecht met vragen over de polikliniek, voor het meten van uw bloeddruk etc. Op de polikliniek is één maal per week een diabetes verpleegkundige en een HIV-verpleegkundige aanwezig. 

Artsen, verloskundigen en verpleegkundigen in opleiding 

Een behandeling in een academisch ziekenhuis betekent dat u ook te maken krijgt met artsen, verloskundigen en verpleegkundigen die in opleiding zijn. 

Coassistenten zijn studenten geneeskunde die in het ziekenhuis praktijkervaring opdoen. Bij de diverse contacten in het ziekenhuis is vaak een coassistent aanwezig.  Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die bij ons worden opgeleid tot gynaecoloog. Iedere assistent werkt een aantal maanden op de polikliniek of afdeling en wordt daarna opgevolgd door een andere assistent. Hierdoor kunt u, indien u gedurende langere tijd de polikliniek bezoekt, geregeld een nieuw gezicht zien. Ook lopen er student verloskundigen stage. Zij worden begeleid door een verloskundige of gynaecoloog. 

Naast gediplomeerde verpleegkundigen kunt u te maken krijgen met leerling verpleegkundigen of stagiaires. De zorgverleners in opleiding werken altijd onder begeleiding van een afgestudeerd zorgverlener. 

Sociale hulpverleners 

Maatschappelijk werk 

Voor hulp bij het verwerken van emoties en gebeurtenissen rondom zwangerschap, bevalling en geboorte kunt u terecht bij één van de medewerkers van het Medisch Maatschappelijk Werk.  

Zij kunnen tevens ingaan op praktische vragen met betrekking tot thuiszorg, financiële zaken en dergelijke. U kunt zelf met de maatschappelijk werker contact opnemen. Het telefoonnummer is op de polikliniek en afdeling bekend. Ook kan uw behandelend arts of  verloskundige een afspraak voor u maken. 

Geestelijke verzorging 

Een opname kan veel emoties en vragen oproepen. Hoe kan ik mijn emoties verwerken? Welke beslissing moet ik nemen? Waar vind ik kracht om verder te gaan? Of u wilt gewoon eens uw hart luchten. 

En vertrouwelijk gesprek kan dan tot steun zijn. Daarvoor kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorgers van het UMC Utrecht (bijvoorbeeld een pastoor, een humanistisch raadsvrouw, een predikant of een imam). De verpleegkundigen op de polikliniek en de afdeling kunnen u daarover informeren. 

De bevalling uitklapper, klik om te openen

Bij de meeste vrouwen kondigt de bevalling zich aan doordat de buik regelmatig hard wordt, waarbij pijn in de buik optreedt en geregeld ook in de rug. De bevalling kan ook beginnen met het breken van de vliezen. U verliest dan vocht wat u niet op kunt houden (in tegenstelling tot urine), dit kan veel zijn (het stroomt dan echt langs uw benen), maar ook af en toe een golfje. Vruchtwater ruikt wat zoetig. Als u weeën heeft of vruchtwater verliest is het heel normaal dat u wat bloederig, slijmerige afscheiding heeft. Dit kan roze of bruinig zijn. 

Het is goed om te weten dat slechts 4% van alle bevallingen plaatsvindt op de ‘uitgerekende’ dag.  We zouden daarom ook beter kunnen spreken van een uitgerekende periode, namelijk van twee weken vóór tot twee weken na die datum. 

Tijdens de bevalling geven wij persoonlijke begeleiding en support, zodat u zich veilig en ontspannen voelt. Er zorgen minimaal een verpleegkundige en een verloskundige/arts-assistent voor u per dienst. Regelmatig (á 2 uur) zullen wij u beoordelen en vertellen wat de vorderingen zijn. In de tussentijd kijken we samen met u wat voor begeleiding u wenst. Mocht het nodig zijn, dan zullen wij maatregelen nemen om uw bevalling te bespoedigen zodat u binnen 12 uur bevalt. U kunt hierbij onder andere denken aan het breken van de vliezen, toedienen van weeën opwekkers of het aanbieden van pijnstilling wanneer u dit wenst. 

Wie vraagt u bij uw bevalling? 

Misschien wilt u, behalve uw partner, nóg iemand meenemen om bij de bevalling te zijn, bijvoorbeeld uw moeder, zus of een vriendin. Wij hebben daar geen bezwaar tegen. Wij merken echter wel eens dat dit tijdens de zwangerschap een fijn idee lijkt, maar dat sommige vrouwen het tijdens de bevalling toch niet prettig vinden. Al die belangstelling is hun op dat moment teveel, of ze voelen zich beschaamd of geremd. 

Bespreek vooraf met diegene dat u eventueel van gedachte kunt veranderen.

Verloop van de bevalling 

Hoe bevallen? 

In principe bepaalt u zelf hoe u gaat bevallen; liggend, zittend (bijvoorbeeld op de baarkruk), of staand. Als u volgens een bepaalde methode wilt bevallen (bijvoorbeeld met yoga,  psychoprofylaxe, haptonomie, Leboyer) kan dat uiteraard in overleg met de arts-assistent of verloskundige. Bespreek uw wensen van tevoren op de polikliniek, we noteren dit dan in uw dossier. 

Ontsluitingsfase 

Tijdens de ontsluitingsfase heeft u over het algemeen veel bewegingsvrijheid; u kunt rondwandelen, zitten, douchen of een bad nemen, of wat u maar prettig vindt. Als u om medische redenen in het ziekenhuis bevalt kan het echter zijn dat de hartslag van de baby continue bewaakt moet worden. Dit kan uitwendig en inwendig middels een CardioTocoGrafie (CTG), afhankelijk van het stadium waarin de bevalling zich bevindt. Ook tijdens het maken van een CTG kunt u uit bed en soms zelfs onder de douche of in bad (alleen indien draadloos CTG). Met een niet draadloos CTG bent u iets beperkter in uw bewegingsvrijheid, omdat u bevestigd bent aan een monitor middels 2 kabels.

De verpleegkundige helpt u graag om mee te denken bij het aannemen van verschillende houdingen of het opvangen van de weeën.

Muziek en filmen 

Neem gerust uw eigen muziek mee. Ook filmen en fotograferen is uiteraard toegestaan op de verloskamer. Vraagt u wel altijd of de hulpverleners toestemming geven om te worden gefilmd/gefotografeerd. Het is niet toegestaan beeldmateriaal online te zetten zonder toestemming.

Op de operatiekamer mag niet worden gefilmd, u kan de verpleegkundige vragen foto’s te maken tijdens de keizersnede. 

Borstvoeding 

Als de baby geboren is, wordt hij of zij direct op de buik of in de armen van de moeder gelegd.  Als u borstvoeding gaat geven, dan helpt de verpleegkundige u om de baby binnen het uur na de bevalling aan te leggen. De baby is dan vaak goed wakker en zoekt zelf vaak al de borst. Wanneer u een keizersnede krijgt, dan wordt u op de uitslaapkamer geholpen met de eerste voeding.

Net na de bevalling 

De placenta 

De bevalling is voltooid wanneer de moederkoek, ook wel placenta genoemd, wordt geboren. Meestal gebeurt dit binnen een half uur na de geboorte van uw baby. In veel gevallen geven we medicatie om de moederkoek geboren te laten worden. 

Na de geboorte van de moederkoek is er tijd voor felicitaties en eventuele telefoontjes. 

De placenta of moederkoek wordt na de bevalling nagekeken door uw hulpverlener. In principe wordt de placenta daarna vernietigd. In enkele gevallen wordt de placenta gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Ook wordt u soms gevraagd of er een hoeveelheid navelstrengbloed afgenomen mag worden. Met beide materialen kan namelijk heel veel, uitermate nuttig onderzoek gedaan worden. 

Placenta meenemen? 

Natuurlijk staat het u vrij om de placenta mee naar huis te nemen. Geeft u dit wel op tijd aan, omdat de placenta vrij snel na de geboorte ingevroren wordt alvorens deze vernietigd wordt. 

Controle van uw kindje 

Direct na de bevalling wordt uw kind nagekeken door degene die de bevalling heeft begeleid. Er worden een aantal reflexen gecontroleerd, uw kindje word gewogen en het krijgt vitamine K. 

Na de bevalling helpen we u met mobiliseren en helpen we u onder de douche. Wanneer u en uw baby gezond zijn en alles normaal is verlopen, mag u enkele uren na de bevalling naar huis. 

Terug kijken op de bevalling 

De bevalling is een belangrijk moment in uw leven. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen beter op hun bevalling terugkijken wanneer zij zich veilig hebben gevoeld, wisten wat zij konden verwachten en het gevoel hadden grip te hebben op hun situatie.  

Wij doen ons best om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw verwachtingen en u te informeren wat u kunt verwachten tijdens uw bevalling. Hebt u specifieke wensen of vragen bespreekt u deze dan met uw hulpverlener. 

Bevallen en pijn uitklapper, klik om te openen

Een vraag die regelmatig gesteld wordt, is of bevallen pijn doet. Het antwoord hierop kan niet anders zijn dan bevestigend. De meeste vrouwen kunnen echter met deze pijn omgaan en uiteraard proberen wij u zo goed mogelijk te begeleiden en krijgt u suggesties om de pijn zo goed mogelijk op te vangen.  

Heeft u vragen over de pijn tijdens de bevalling dan is er altijd ruimte om deze te bespreken, zowel voor als tijdens de bevalling. 

Zie hiervoor de folder: pijnbestrijding tijdens de bevalling

Na de bevalling uitklapper, klik om te openen

Naar huis 

Als de bevalling normaal verloopt en er geen medische indicatie is om langer te blijven mag u zo'n 3 uur na de bevalling weer naar huis toe. U kunt gewoon met eigen vervoer of met een taxi naar huis*.  

Indien er complicaties zijn geweest rondom de bevalling of u of uw kind een medische indicatie heeft om langer geobserveerd te worden, verblijft u op de kraamafdeling. 

Vergeet dus niet om kleertjes mee te nemen voor de baby. U brengt de kraamperiode thuis door met de hulp van een kraamverzorgende. U dient de kraamzorg na de bevalling te bellen zodat u afspraken kan maken wanneer de kraamverzorgende bij u thuis komt. Neem dus ook de contactgegevens van de kraamzorg mee naar het ziekenhuis.  

* Voor het vervoer van uw pasgeborene naar huis, willen wij u attenderen op de volgende regelgeving. Klik voor meer informatie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/moet-ik-mijn-kind-in-de-auto-in-een-kinderzitje-vervoeren  

Verblijf in het ziekenhuis 

Soms is er een reden om wat langer in het ziekenhuis te blijven, bijvoorbeeld omdat uw bloeddruk hoog was in de zwangerschap, of omdat de vliezen langer dan 24 uur voor de geboorte van de baby gebroken waren of omdat de baby in het vruchtwater gepoept had.  

Soms weet u al in de zwangerschap of u na de bevalling één of enkele dagen in het ziekenhuis moet blijven, soms wordt dit pas duidelijk tijdens of na de bevalling. Uiteraard wordt dit met u besproken. 

De kraamzorg die u in het ziekenhuis ontvangt gaan af van de kraamzorg uren die u thuis krijgt van de kraamverzorgende. Neem daarom ook als u verblijft in het ziekenhuis contact op met de kraamzorg om afspraken te maken over de resterende uren. 

Ziekenhuis en kraamzorg thuis 

Als de tijd tussen binnenkomst en ontslag langer is dan 24 uur worden er minimaal 2 verpleegdagen in rekening gebracht. Dit heeft gevolgen voor het aantal dagen dat u daarna thuis kraamzorg krijgt. 

Nacontrole na de bevalling 

We merken dat veel ouders het prettig vinden de bevalling nog eens rustig door te nemen. Het is echter wel verstandig om dan een afspraak te maken met degene die u in de zwangerschap begeleid heeft. Hij of zij is immers op de hoogte van uw situatie. Als u dus een afspraak maakt voor een nacontrole, meldt dan wie u gecontroleerd heeft. 

In een aantal gevallen is het echter medisch gezien ook zinvol om na de bevalling nog een keer terug te komen. Bijvoorbeeld na een keizersnede of omdat u te vroeg bent bevallen of u een hoge bloeddruk had in de zwangerschap. In dat geval zal een afspraak voor nacontrole met u besproken worden als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis. 

Praktische informatie uitklapper, klik om te openen

Adresgegevens 

WKZ Wilhelmina Kinderziekenhuis 
Bezoekadres 
Lundlaan 6 
3584 EA Utrecht 
Telefoonnummer: 088 75 555 55 

Postadres 
Postbus 85090 
3508 AB Utrecht 

Ronald McDonaldhuis 
Lundlaan 4 
3584 EA Utrecht 
Telefoonnummer: 088 75 533 33 

Telefoonnummers 

AfdelingTelefoonnummer
WKZ algemeen088 75 555 55
Afspraken polikliniek Verloskunde088 75 540 10
Afdeling zwangeren/OHC J2088 75 575 33
Verloscentrum E2088 75 589 10
Afdeling kraam E3088 75 556 05
Secretariaat prenatale diagnostiek088 75 540 10
Secretariaat echo-afdeling088 75 540 10
Medisch Maatschappelijk Werk088 75 569 79
Dienst Geestelijke Verzorging088 75 567 57
Centrum voor Medische Genetica088 75 538 00
Bureau Patiëntenservice088 75 588 50 of
088 75 568 95

Voor informatie over polisvoorwaarden, financiële afhandeling en kraamzorguren verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar. Bezoektijden:

Afdeling Kraam en/of Zwangeren  
Dagelijks: 10.00 - 22.00 uur. 
Rusttijd: 13.00 - 14.30 uur. 

Verloscentrum 

Op het verloscentrum zijn geen bezoektijden. Bezoek is welkom na overleg met de verpleegkundige. Uw partner of degene die bij de bevalling aanwezig zal zijn is vanzelfsprekend welkom. 

Afdeling Neonatologie Medium Care, High Care en Intensive Care 

De bezoekregels van de afdeling Neonatologie Medium Care, High Care en Intensive Care staan vermeld op alle toegangsdeuren van de afdeling Neonatologie en staan tevens vermeld in de informatie over de afdeling Neonatologie. 

Verlies, diefstal of schade 

Waardevolle bezittingen kunt u beter thuis laten.  

Wij willen u er op wijzen dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis niet aansprakelijk is voor verlies of diefstal van uw eigendommen.  

Bij verlies van eigendommen kunt u bij de receptie van het WKZ informeren of het daar als gevonden is aangemeld.  

Als (door een ziekenhuismedewerker) schade wordt toegebracht aan eigendommen van u, kunt u dit aan het hoofd zorgeenheid van de afdeling melden. Deze beoordeelt of u een schadevergoeding kunt krijgen. 

Ziekenhuiskosten 

Wij adviseren u om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar na te kijken en zo nodig bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de financiële afhandeling van prenatale begeleiding, uw bevalling en uw kraamzorg. 

Wanneer u gebruik maakt van het ziekenhuis kan het zijn dat de kraamzorguren waarop u recht heeft in mindering worden gebracht. 

Overleg daarom tijdig met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

Voor informatie over tarieven kunt u contact opnemen met het team Zorgregistratie van het UMC Utrecht: 
Telefoonnummer: 088 75 568 09/  088 75 584 29.

Contact uitklapper, klik om te openen

Afspraken: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Polikliniek Verloskunde, kies optie 2. Polikliniek Foetale Geneeskunde, kies optie 3.

Polikliniek Verloskunde

Telefoonnummer: 088 755 40 10
Overige contactgegevens

Medische vragen/ klachten: 24 uur per dag, tel: 088 755 4010

  • Triage afdeling, optie 1 

Denkt u dat u gaat bevallen? 24 uur per dag, tel: 088 755 8910

  • Verloskamers

Bent u patiënt en hebt u vragen? Als patiënt van het UMC Utrecht hebt u toegang tot het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht. U kunt hier bijvoorbeeld bekijken welke afspraken er gepland staan in het UMC Utrecht, welke medicijnen u gebruikt en wat uw uitslagen zijn. 

Hebt u een andere vraag? Vul dan het formulier in.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet