Terug

Opname op afdeling verloskunde

Opname op afdeling verloskunde

Patiëntfolder

U bent of wordt opgenomen op afdeling verloskunde van het WKZ geboortecentrum. Op de tweede verdieping bevinden zich de zwangerenafdeling en het verloscentrum. De kraamafdeling bevindt zich op de derde verdieping. De arts of medisch verloskundige komt dagelijks bij u langs. De verpleegkundige of kraamverzorgende helpen u en uw baby 24/7 met de dagelijkse zorg. 

U heeft het infotainment tot u beschikking met gratis tv, internet en gratis wifi. Ook heeft u een eigen kastje met sleutel. Wij raden aan om waardevolle spullen veilig op te bergen, zeker als u de kamer verlaat voor onderzoek of wanneer u naar buiten gaat met uw bezoek (dit altijd in overleg met de verpleging). 

Wij beschikken over 1, 2 en 4 persoonskamers, de verpleging en de arts kijken wat de beste kamer is voor elke patiënt.

Adres en telefoonnummers uitklapper, klik om te openen

WKZ geboortecentrum, afdeling verloskunde 
(voor post, voorletters en achternaam patiënt) 
Lundlaan 6 
3584 EA Utrecht 
afdeling zwangeren: 088 755 75 33 
afdeling kraam: 088 755 75605 

Rondleiding verloscentrum

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:


Melden op de dag van opname 

Het kan zijn dat uw opname een geplande opname betreft. U meldt zich dan op de afgesproken tijd bij het secretariaat van het WKZ geboortecentrum op de tweede verdieping van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Indien het een ongeplande opname betreft, wordt u (telefonisch) verteld waar en wanneer u zich mag melden. 

Aan het begin van de opname krijgt u uitleg over de gang van zaken bij een opname middels een opnamegesprek, dit gebeurt meestal door een verpleegkundige. Hierin komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het goed verlopen van uw opname. Uw persoons- en verzekeringsgegevens worden gecontroleerd in een computerbestand. Eventuele wijzigingen in deze gegevens kunt u hier doorgeven. 

De verpleegkundige noteert alle gegevens die van belang zijn voor uw behandeling en verpleging in uw dossier. Zij maakt afspraken met u over uw verblijf en vraagt naar uw verwachtingen over de zorg. Natuurlijk kunt u ook uw vragen stellen. In overleg met u noteren we de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon met wie wij contact kunnen opnemen wanneer dit nodig is. Wij beschouwen informatie over uw gezondheid als privé-informatie en geven dit alleen door aan uw contactpersoon. De overige familieleden kunnen dan van uw contactpersoon horen hoe het met u is. 

Ook maakt u kennis met de (zaal)arts. Deze neemt uw medische voorgeschiedenis met u door, voor zover dat nog niet bij ons bekend is. De arts doet eventueel lichamelijk onderzoek bij u en legt het medische beleid uit. U kunt tijdens dit gesprek wederom uw vragen stellen. 

Bij de keuze van een kamer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opname-indicatie en uw persoonlijke omstandigheden en wensen. Als uw omstandigheden het toelaten krijgt u een rondleiding op de afdeling.

Doorgaans is een opname ongepland en/of spoed, dan verloopt de opnamedag vanzelfsprekend anders. 

Allergie 

Geef het direct bij opname aan als u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen, zoals etenswaren, medicijnen, pleisters, alcohol of jodium. 

Medicijnen 

Gebruikt u medicijnen, neem deze dan mee naar het ziekenhuis. Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. Gebruik uw eigen medicijnen alleen in overleg met de arts: bepaalde combinaties van medicijnen kunnen namelijk schadelijk zijn. 

Wat neemt u mee bij een opname 

 • Verzekeringsbewijs 
 • Telefoonnummers van het kraamcentrum en verloskundige
 • Medicijnen en een overzicht van de medicijnen die u gebruikt, verkrijgbaar bij uw apotheker. 
 • Indien u diabetes heeft: Apparaat voor bloedsuiker controle met toebehoren 
 • Dieetvoorschriften 
 • Versnaperingen 
 • Boek, tijdschrift, schrijfgerei
 • Handwerk of spelletje
 • Losgeld (niet teveel), kan nodig zijn voor het gebruiken van een rolstoel
 • Fijn zittende (nacht) kleding
 • Toiletartikelen
 • Kamerjas
 • Pantoffels/slippers
 • Ondergoed en (voedings)BH
 • Warm waterzak of hotpack

Wat neemt u mee voor uw kind: 

 • Meerdere setjes kleding, incl. sokjes, mutsje, rompertjes
 • Jasje
 • Omslagdoek/dekentje
 • Indien flesvoeding: eigen fles + evt. voeding
 • Speentje, indien uw kind flesvoeding krijgt (een speentje wordt afgeraden voor kinderen die borstvoeding krijgen) 
 • Maxi-Cosi 

Wat neemt u niet mee 

Wij raden u aan geen kostbare of waardevolle bezittingen mee te nemen. 

Informatie verpleegafdeling uitklapper, klik om te openen

Bezoek 

Op de zwangeren- en kraamafdeling kunt u bezoek ontvangen van 10:00 tot 22:00 uur, met uitzondering van 13:00 - 14.30 uur. Er is dan rustuur op de afdelingen.

Bezoekafspraken 

U en uw partner hebben zelf de regie over uw bezoek. Wij gaan ervan uit dat er maximaal drie bezoekers tegelijk bij een patiënt zijn (partner meegerekend). Als uw eigen kinderen meekomen met uw partner, houdt u dan rekening met eventuele andere patiënten op de kamer. 

Vaste planten zijn uit hygiënisch oogpunt op de patiëntenkamers niet toegestaan. U mag wel bloemen ontvangen. Op de afdeling is een aanrecht waar u bloemen kunt verzorgen en vazen kunt lenen. 

Bij een geboorte van een kind neemt bezoek vaak cadeaus mee. Deze cadeaus nemen veel ruimte in beslag op de kamer en op de grond. Dit is niet wenselijk en werkbaar. Gelieve er aan te denken om cadeaus eerder mee naar huis te laten nemen en niet pas bij ontslag. 

Het toilet op de patiëntenkamer is alleen voor patiënten, bezoekers mogen gebruik maken van het toilet op de gang.

Praktische informatie uitklapper, klik om te openen

Ga naar de website van het WKZ en klik op 'Praktisch'

Privacy uitklapper, klik om te openen

De medewerkers van de afdeling houden rekening met uw privacy. Wij behandelen u zoveel mogelijk buiten het zicht van uw kamergenoten. Ook kunt u een gesprek met een zorgverlener aanvragen in een aparte kamer. 

Verhuizen uitklapper, klik om te openen

Soms wordt u tijdens de opname verplaatst naar een andere kamer op de afdeling. U krijgt dit dan zo spoedig mogelijk te horen. 

Hygiëne uitklapper, klik om te openen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u te maken met micro-organismen. Dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels, die u of uw medepatiënten bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen infecties veroorzaken. Daarom houden ziekenhuismedewerkers zich aan algemene hygiënemaatregelen zoals handhygiëne. In bijzondere situaties zijn deze algemene maatregelen niet voldoende en worden speciale voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het toepassen van isolatieverpleging.  

Fotoapparatuur uitklapper, klik om te openen

Om de privacy van u en medewerkers te beschermen zijn op basis van het portretrecht een aantal afspraken van kracht met betrekking tot het gebruik van fotoapparatuur in het WKZ: 

 • Het is toegestaan om foto’s te maken, mits hier geen andere patiënten en/of medewerkers herkenbaar in beeld zijn. 
 • Wilt u toch een foto opname maken van een medewerker, dan dient u vooraf altijd toestemming te vragen. 
 • Als de afdeling toestemming geeft, blijft het aan de individuele medewerker zelf of hij al dan niet herkenbaar in beeld wil komen. 
 • Andere patiënten mogen uiteraard niet in beeld komen. 
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of beelden van medewerkers te publiceren op een website. Bij het citeren van teksten uit dossiers of dagboekjes verzoeken wij u dringend om namen van medewerkers niet te gebruiken. 

Dagindeling uitklapper, klik om te openen

De dagdienst begint om 7:30 uur met een overdracht van de nachtdienst. Om 7:45 uur start de dagdienst met het lezen van de dossiers en komt de voedingsdienst bij u langs voor een ontbijt. De verpleegkundige helpt u 's ochtends met de verzorging en behandeling, dit alles gaat in samenspraak met u. 

In de loop van de ochtend loopt de arts bij u langs samen met de verpleegkundige om uw welbevinden en controles door te spreken en daar het behandelplan zo nodig op aan te passen. 

Rond 10:00 uur komt de voedingsdienst bij u langs voor wat te drinken. Vanaf dit tijdstip is er ook bezoek welkom. Er zijn ruime bezoektijden, maar de zorg voor u en uw (ongeboren) baby heeft voorrang. Het kan voorkomen dat we het bezoek vragen om de kamer te verlaten wanneer u zorgt behoeft. 

Voor uw bezoekers hebben we een koffie- en thee automaat op de gang. Er is een magnetron, koelkast en vriezer op de afdeling aanwezig waar u gebruik van kunt maken. 

Tegen 12:00 uur wordt de lunch geserveerd. Vanaf 13:00 uur is het rustuur op de afdeling tot 14:30 uur.
Bezoek wordt dan verzocht de afdeling te verlaten. De voedingsdienst komt na het rustuur weer bij u langs voor wat te drinken en een snack. 

Om 15:00 uur is de overdracht van de dag- naar de avonddienst. Na het inlezen van de dossiers zal de avonddienst de zorg overnemen. Het avondeten wordt rond 17:15 uur geserveerd en de voedingsdienst komt rond 19:00 uur de laatste keer langs voor drinken en wat te eten. De verpleegkundige helpt u 's avonds weer met de nodige zorg. De nachtdienst neemt de zorg over vanaf 23:30 uur. Indien noodzakelijk voeren wij 's nachts ook controles uit of dienen wij medicatie toe. 

Mobiele telefoons zijn toegestaan, mits zij niet storend zijn voor de medepatiënten. Gelieve deze tijdens rusturen uit te zetten. Aan bezoekers het verzoek om de mobiele telefoon ook uit of op stil te zetten. 

Goede voorlichting over wat er gaat gebeuren is belangrijk voorafgaand, tijdens en na uw ziekenhuisopname. Om u hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen, krijgt u van de zorgverleners zowel mondeling als schriftelijk informatie. 

Op de verpleegafdeling uitklapper, klik om te openen

Artsen en verpleegkundigen 

Bij uw behandeling zijn verschillende zorgverleners betrokken. 

De arts die u behandelt kan een andere arts zijn dan degene die bij u de diagnose heeft gesteld, omdat ze regelmatig van dienst wisselen. Uiteraard is de arts die u behandelt op de hoogte van uw situatie en beschikt hij of zij over alle documenten en gegevens. 

Soms kan een geplande operatie door overmacht, bijvoorbeeld bij een spoedgeval, niet doorgaan. Wij laten u dit dan zo snel mogelijk weten, waarna een nieuw tijdstip voor de operatie wordt gepland. 

Uw gynaecoloog is uw behandeld arts, maar op de afdelingen werken er ook arts-assistenten in opleiding tot gynaecoloog. De gynaecoloog bespreekt alle patiënten die opgenomen liggen met de assistent. Op de kraamafdeling loopt de arts of de medisch verloskundige dagelijks bij u langs voor visite.

Het kan voorkomen dat er coassistenten of verloskundigen in opleiding meelopen met de arts of verloskundige. Dit zijn medische studenten die stage lopen bij ons op de afdeling. Zij worden altijd begeleidt door een ervaren arts of verloskundige. 

Tijdens deze visites bespreken zij de verdere behandeling met u. U kunt dan ook zelf vragen stellen. De visites worden op iedere afdeling op vaste tijden gelopen. Wilt u buiten de artsenvisite om de zaalarts of specialist spreken, dan kunt u dat zeggen tijdens de visite of doorgeven aan de verpleegkundige die voor u zorgt. Naast de dagelijkse artsenvisite is er wekelijks (op dinsdag) een zogenoemde grote visite van een grotere groep artsen, verpleegkundigen, medisch verloskundigen en maatschappelijk werkers. 

Veel mensen vinden het prettig als ze zich kunnen voorbereiden op de gesprekken met zorgverleners. De onderstaande tips kunnen u daar bij helpen. 

Gesprekstips 

 • Neem een vertrouwd persoon mee naar het consult 
 • Schrijf uw vragen vooraf op en maak aantekeningen van de antwoorden 
 • Bepaal welke vragen u in ieder geval wilt stellen
 • Als u veel vragen heeft, vermeld dit dan bij het maken van de afspraak 
 • Vraag zo nodig om uitleg van medische termen 
 • Als u na het gesprek nog vragen heeft, maak dan een nieuwe afspraak 

Aandachtspuntenlijst opname 

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op de gesprekken met de zorgverleners. De lijst geeft weer  welke onderwerpen met u besproken worden. 

Opnamegesprekken 

De arts bespreekt met u: 

 • Doel van de opname
 • Diagnose (indien bekend) 
 • Onderzoeken en/of behandelingen die tijdens de opname plaatsvinden 
 • De manier waarop u geïnformeerd wilt worden en in hoeverre u alles wilt weten 
 • De verwachte duur van de opname 
 • Vraag aan uw arts waar u op moet letten bij het maken van een keuze voor een onderzoek of behandeling 

Verder werken er op de verpleegafdelingen verpleegkundigen met een specialisatie in de verloskunde en leerling  verpleegkundigen. Op de kraamafdeling werken er ook kraamverzorgenden. 

De verpleegkundige bespreekt met u: 

 • De gang van zaken op de verpleegafdeling 
 • Welke zorgverleners bij de behandeling of onderzoeken betrokken zijn 
 • Verpleegkundige zorg tijdens de opname
 • Bezoekregeling en mogelijkheid voor aanwezigheid van partner
 • Verloop van de opnameperiode
 • Uw thuissituatie tijdens de opname
 • Aan wie u vragen over de behandeling of onderzoeken kunt stellen 
 • Voorwaarden voor ontslag (bijvoorbeeld uw lichamelijke situatie, thuissituatie)
 • Verdere uitleg rondom alle zorgverleners 

Verpleegkundigen 

Elke afdeling heeft een team verpleegkundigen onder leiding van een teamleider. Er wordt naar gestreefd u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige(n) te laten verzorgen. 

De verpleegkundigen hebben de taak u te informeren over verpleegkundige aspecten rond de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Daarnaast vervullen zij een belangrijke taak in de coördinatie van zorg. Zij regelen onder andere het maken van (echo)afspraken op de poliklinieken, bij een diëtist, maatschappelijk werker, fysiotherapeut of andere disciplines. 

Bovendien assisteren een aantal verpleegkundigen de artsen en verloskundigen tijdens de spreekuren op de polikliniek verloskunde. De verpleegkundigen kennen de weg en de gang van zaken in het ziekenhuis en geven u voorlichting gedurende uw zwangerschap. Bij hen kunt u uw praktische vragen stellen, zodat u goed voorbereidt bent in het geval van een opname of bevalling. 

Lactatiekundigen 

In de meeste gevallen is begeleiding bij borstvoeding door de verpleegkundigen of kraamverzorgenden  voldoende. Indien dat niet het geval is of de problemen blijven bestaan, dan kan een lactatiekundige worden ingeschakeld. Een lactatiekundige is opgeleid om borstvoedingssituaties te beoordelen en advies te kunnen geven aan de kraamvrouw en zorgverlener. 

Een lactatiekundige kan worden ingeschakeld bij: 

 • Voorlichting en advies met betrekking tot borstvoeding 
 • Problemen bij het aanleggen van de baby
 • Pijnklachten
 • (Terugkerende) borstontstekingen
 • Mogelijk onvoldoende melkproductie 
 • Onvoldoende groei van de baby
 • Vroeggeboorte en dysmaturiteit
 • Ziekte of handicap van moeder
 • Ziekte of handicap van de baby
 • Acuut stoppen van de borstvoeding

Het ontslag 

Wanneer u naar huis mag, wordt u daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. Bij voorkeur vindt het ontslag plaats in de ochtend, rond 10.00 uur. Voor het ontslag zal de verpleegkundige of kraamverzorgende die voor u zorgt samen met een arts of medisch verloskundige een evaluatiegesprek met u houden. De bedoeling van dit gesprek is om met u het verblijf op de afdeling te bespreken. Wij horen dan graag hoe u de totale zorg heeft  ervaren. Tevens bieden wij tijdens dit evaluatiegesprek de mogelijkheid om een afspraak voor bijvoorbeeld nacontrole te plannen. 

Ontslaggesprek 

De arts bespreekt met u: 

 • Wat de gebruikelijke klachten zijn na de behandeling of onderzoeken 
 • Medicijnen voor thuis
 • Leefregels (voor persoonlijke verzorging, (huishoudelijk) werk, sport, hobby en ontspanning)

De verpleegkundige bespreekt met u: 

 • Nazorg
 • Eventuele controle-afspraak op de polikliniek door arts 
 • Terugblik op opname en verblijf in het UMC Utrecht
 • Thuissituatie na opname 
 • Kraamzorg
 • Eventuele hulp vanuit de thuiszorg
 • Bij wie u na de opname terecht kunt met vragen, problemen of eventuele noodsituaties 

U wordt indien nodig verwezen naar een fysiotherapeut, een diëtist of andere zorgverlener. Uw huisarts en verloskundige worden geïnformeerd over uw ontslag en ingeschakeld voor eventuele controles thuis. 

Zorg voor thuis 

De arts en de verpleegkundige bekijken welke hulp, in aanvulling op de kraamzorg, u eventueel in de thuissituatie nodig heeft. Als u thuis verpleegkundige hulp nodig heeft, nemen zij contact op met een instelling voor thuiszorg bij u in de buurt. U kunt daar ook voor gezinshulp terecht. 

Zo nodig vraagt de maatschappelijk werker van de afdeling hulp aan. 

Indien uw kind later met ontslag mag dan uzelf, heeft u in sommige gevallen recht op uitgestelde kraamzorg. Bespreek dit altijd met uw verloskundige en raadpleeg uw verzekering. 

Indien u bevallen bent dient u uw kraamzorg hiervan op de hoogte te stellen. Indien u met ontslag mag neemt u weer telefonisch contact met hen op om af te spreken wanneer zij bij u thuis komen voor hulp. Kraamzorg wordt vaak grotendeels vergoed door uw verzekering, neem voor meer informatie hierover contact op met uw verzekering.

Patiëntveiligheid uitklapper, klik om te openen

Zorgverleners van het UMC Utrecht doen hun uiterste best om de zorg en behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

U kunt hier zelf aan bijdragen door het volgende te doen: 

 • Neem alle medicijnen mee die u op dit moment gebruikt
 • Vertel de behandelaars waar u allergisch voor bent (bijvoorbeeld medicijnen, jodium, rubber)
 • Aarzel niet om vragen of twijfels met de behandelaars te bespreken
 • Geef direct aan als u merkt dat zaken anders lopen dan u gewend bent of verwacht had
 • Merkt u dat de behandelaars iets vergeten, geef dit dan gerust aan
 • Zorg dat u goed weet welke leefregels of instructies u dient te volgen

Second opinion uitklapper, klik om te openen

U kunt ook een ‘second opinion’ (tweede mening) vragen. Dit is het vragen van een mening van een andere  zorgverlener dan uw behandelaar. 

U dient uw behandelaar hiervan wel op de hoogte te stellen. U kunt een second opinion vragen als u bijvoorbeeld een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Informeert u bij uw zorgverzekeraar hoe u het beste kunt handelen voordat u een second opinion vraagt.  Als de zorgverzekeraar de kosten van een second opinion niet accepteert komen deze namelijk voor uw eigen rekening. 

Vervoer uitklapper, klik om te openen

Zowel bij opname als ontslag kan het om medische redenen noodzakelijk zijn dat u (evt. met uw pasgeboren kind) met een ambulance wordt vervoerd.

U kunt hier alleen gebruik van maken als u vooraf schriftelijke toestemming heeft van uw huisarts of de arts in het UMC Utrecht. De kosten van dit vervoer zijn voor rekening van uw zorgverzekering. 

Voor het regelen van een volledige of gedeeltelijke vergoeding van de kosten heeft u de genoemde schriftelijke toestemming nodig. Vaak zit bij uw verzekeringspapieren een formulier voor de vergoeding van het vervoer. Wij adviseren u vooraf goede afspraken te maken met uw zorgverzekering. Informeer ook of u de kosten eerst moet voorschieten.  

Contact uitklapper, klik om te openen

Afspraken: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Polikliniek Verloskunde, kies optie 2. Polikliniek Foetale Geneeskunde, kies optie 3.

Polikliniek Verloskunde

Telefoonnummer: 088 755 40 10
Overige contactgegevens

Medische vragen/ klachten: 24 uur per dag, tel: 088 755 4010

 • Triage afdeling, optie 1 

Denkt u dat u gaat bevallen? 24 uur per dag, tel: 088 755 8910

 • Verloskamers

Bent u patiënt en hebt u vragen? Als patiënt van het UMC Utrecht hebt u toegang tot het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht. U kunt hier bijvoorbeeld bekijken welke afspraken er gepland staan in het UMC Utrecht, welke medicijnen u gebruikt en wat uw uitslagen zijn. 

Hebt u een andere vraag? Vul dan het formulier in.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet