Terug

Medium care (MC) neonatologie

Medium care (MC) neonatologie

Patiëntfolder

Op de afdeling Medium Care neonatologie worden kinderen opgenomen die (kort) na de geboorte geobserveerd dienen te worden en/of zorg nodig hebben. De afdeling Medium Care bestaat uit 3 units.

Eerste bezoek uitklapper, klik om te openen

U wordt zo spoedig mogelijk naar uw kind gebracht. Een verpleegkundige zal u bij binnenkomst op de afdeling informatie geven over de regels omtrent hygiëne en bezoek. 

De verpleegkundige geeft u verder informatie en aanwijzingen over hoe u uw kind kunt aanraken, verzorgen en persoonlijke aandacht kunt geven. 

Het maken van foto’s of een video van uw kind is altijd toegestaan. 

Wij vragen u (en uw bezoek) zich uitsluitend te richten op uw eigen kind vanwege de privacy van alle kinderen op de afdeling. 

Graag geluid van mobiele telefoon uit om de rust voor kinderen en (andere) ouders op de afdeling te waarborgen. De trilfunctie kunt u wel gebruiken en het is ook toegestaan om foto’s te maken met uw smartphone. 

U moet wel uw telefoon voor en na gebruik schoonmaken met een licht vochtig microvezeldoekje. 

Vraag hier om aan een verpleegkundige. 

Bezoekregels uitklapper, klik om te openen

Bezoek van ouders 

Voor ouders zijn er geen bezoektijden, u bent altijd welkom! Wij stellen het op prijs als u met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt afspraken maakt over wanneer u op bezoek komt en dit te noteren in de bezoekagenda die op de balie van de unit ligt. 

Wij adviseren u om uw bezoektijden zo mogelijk aan te passen aan de voedingstijden van uw kind. U kunt met de verpleegkundige ook afspraken maken over instructie rondom de verzorging van uw kind zoals het leren baden, verschonen en voeden van uw kind als dat mogelijk is. Tijdens verzorging maximaal 2 mensen aanwezig. 

Bezoek van broertjes en zusjes 

Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om een broertje en/of zusje mee te nemen op bezoek. Wel is het zo dat kinderen gemakkelijker infecties over brengen dan volwassenen. Stel het bezoek van een broertje en/of zusje uit wanneer deze ziek is. Wanneer er op school of in de buurt een kinderziekte heerst en uw kind heeft deze kinderziekte nog niet gehad, dan kan uw kind ook beter niet op bezoek komen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om koorts, diarree, spugen of huiduitslag. Overleg bij twijfel met de verpleegkundige van de afdeling. 

Voor waterpokken geldt een speciale regel, omdat waterpokken erg besmettelijk is en al besmettelijk kunnen zijn voordat er symptomen (blaasjes) zijn: broertjes en zusjes onder de 12 jaar die nog geen waterpokken hebben gehad mogen niet op afdeling komen.Als broertjes of zusjes, voordat ze 1 jaar zijn , al waterpokken hebben gehad mogen ze ook niet op bezoek komen. Zij hebben dan nog onvoldoende afweerstoffen opgebouwd om volledig beschermd te zijn en kunnen daarom nog een keer waterpokken krijgen en dus weer besmettelijk zijn. 

Maak het bezoek van broertjes en zusjes niet te lang. Vooral als ze klein zijn, zijn ze vaak snel uitgekeken op de afdeling.

Waterpokken

Als u zelf nog geen waterpokken heeft gehad of er heerst waterpokken in uw omgeving dan dient u telefonisch contact op te nemen met de verpleegkundige voor u op bezoek komt. Ook vragen wij u met de verpleegkundige te overleggen als u koorts heeft. 

Bezoek van volwassenen 

Het is belangrijk dat het niet te druk is op de unit en dat de noodzakelijke zorg rondom de kinderen doorgang kan vinden. Daarom gelden op de Medium Care de volgende regels; 

 • Maximaal 3 personen tegelijk bij uw kind, waarbij altijd minimaal één van de ouders aanwezig is.
 • Voor meerlingen geldt maximaal 4 personen tegelijk. 
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor instructies van hun bezoek met betrekking tot hygiene- en afdelingsregels. 
 • Wanneer u uw kind gaat verzorgen, neemt u dan afscheid van uw bezoek zodat u zich helemaal op uw kind kunt richten. 
 • Maximaal 2 keer wisselen van bezoek per keer. 
 • Op de dag van de geboorte zijn er geen bezoektijden voor familie en vrienden. Bezoek is dan welkom in overleg met de verpleegkundige. 
 • Wanneer uw bezoek nog geen waterpokken heeft gehad en er heerst waterpokken in zijn omgeving, dient u contact op te nemen met de verpleegkundige om te overleggen. Ook vragen wij u met de verpleegkundige te overleggen wanneer uw bezoek verkouden is, diarree heeft, of een andere mogelijk besmettelijke ziekte heeft. 

Bezoek van andere kinderen 

Het meenemen van andere kinderen dan broertjes of zusjes jonger dan 12 jaar is helaas niet toegestaan. 

Agenda uitklapper, klik om te openen

Maak afspraken met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt over wanneer u op bezoek komt en noteer dit in de bezoekagenda die op de balie van de unit ligt. 

Wij adviseren u om uw bezoektijden zo mogelijk aan te passen aan de voedingstijden van uw kind.

Wij verzoeken u om tijdens de verzorging van uw kind met maximaal 2 personen te komen en niet te wisselen zodat u zich volledig kunt richten op de zorg van uw kind. 

Hygiëneregels uitklapper, klik om te openen

Vanwege de kwetsbaarheid van de opgenomen kinderen verzoeken wij u om goed om te gaan met de hygiëneregels en ook uw bezoek instructies te geven omtrent de hygiëneregels. Voordat u de unit binnenkomt, moeten in de sluis de volgende voorbereidingen getroffen worden: 

 • Sieraden zoals ringen, armbanden en horloges afdoen. 
 • Handen en onderarmen tot de elleboog met zeep wassen en daarna goed afdrogen. 
 • Handenalcohol over de handen verdelen en laten drogen aan de lucht. 

Iedere keer moet u voordat u uw kindje aanraakt en verzorgt uw handen inwrijven met handenalcohol. Door de kwetsbaarheid van de kinderen is het alleen aan de ouders toegestaan om hun kindje aan te raken en te verzorgen. Voor het verlaten van de unit verzoeken wij u de handen wederom te desinfecteren met de handenalcohol. 

Verblijf uitklapper, klik om te openen

Zorgverleners 

Verpleegkundigen
Op de afdeling Neonatologie werken verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de verzorging en behandeling van zieke pasgeborenen en verpleegkundigen die hiervoor in opleiding zijn. Daarnaast lopen er verpleegkundigen van verschillende opleidingen stage onder verantwoordelijkheid van de gespecialiseerde verpleegkundigen. De verpleegkundigen verlenen de dagelijkse zorg en coördineren de zorg rondom uw kind. Wij proberen de zorg voor uw kind zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundigen te laten uitvoeren. Uw kind wordt onder speciale aandacht van een ‘eerst verantwoordelijke verpleegkundige’ (EVV) geplaatst. De EVV’er coördineert de zorg rondom uw kind van opname tot ontslag en is uw vast aanspreekpersoon voor vragen die betrekking hebben op de zorg van uw kind. Op het planbord achter de balie op de units staat vermeld wie de EVV’er van uw kind is. 

Er staat bovendien vermeld welke verpleegkundige die dag voor uw kind zorgt. Bij deze verpleegkundige kunt u terecht voor de dagelijkse informatie over uw kind. Naast de bezoeken aan uw kind op de afdeling mag u altijd telefonisch contact opnemen om te horen hoe het met uw kind gaat. U krijgt dan de verpleegkundige te spreken die op dat moment voor uw kind zorgt. Telefonische informatie wordt alleen aan ouders gegeven. 

Artsen
De artsen van de afdeling neonatologie werken in een team, bestaande uit neonatologen, kinderartsen in opleiding tot neonatoloog (fellows), artsen in opleiding tot kinderarts (arts-assistenten) en Phycisian Assistants. Er zijn verder nog co-assistenten die stage lopen voor de studie tot basisarts. 

De arts geeft u medische informatie over de gezondheid van uw kind. Wanneer u een arts wilt spreken, kunt u een afspraak maken met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. De geplande gesprekken vinden veelal plaats op werkdagen dagen tussen 15.00 en 16.00 uur. 

Gedurende de opname van uw kind is het goed om één keer per week een afspraak te maken voor een ouder-arts gesprek. Mocht er een acute verandering optreden in de situatie van uw kind dan informeert de dienstdoende arts u zo spoedig mogelijk. 

Regelmatig wordt aan andere kinderartsen, zoals een kinderchirurg of kindercardioloog, gevraagd mee te denken bij de behandeling van uw kind. 

Maatschappelijk werkers
Een opname of behandeling in een ziekenhuis kan ingrijpend zijn voor u als ouders. Er kunnen vragen bij u opkomen die te maken hebben met het ziek zijn van uw kind of over praktische zaken rond huisvesting, reiskosten of ontslag. 

Wij adviseren u een kennismakingsgesprek te voeren met een maatschappelijk werker. De verpleegkundige kan een gesprek aanvragen, maar u kunt natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen. 

Zie daarvoor de telefoonnummers verderop. Het kan ook zijn dat, in overleg met u, de behandelaar u naar een maatschappelijk werker verwijst. Als één van deze personen een aanvraag voor maatschappelijk werk doet, dan neemt de maatschappelijk werker contact op met u om een afspraak te maken. Vaak gebeurt dat telefonisch. Bent u in het ziekenhuis opgenomen, dan komt de maatschappelijk werker bij u langs om een afspraak te maken. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld; de maatschappelijk werker is gehouden aan het beroepsgeheim. Als contact over u met andere disciplines of externe hulpverleners gewenst is, bespreekt de maatschappelijk werker dit vooraf met u. Aan de begeleiding zijn voor u geen kosten verbonden. 

Apparatuur op de afdeling uitklapper, klik om te openen

Om uw kind goed te kunnen observeren en behandelen, wordt hij aangesloten op diverse apparatuur. Om u enigszins wegwijs te maken in de apparatuur die u rondom uw kind kunt aantreffen, hebben wij hier de meest voorkomende op een rijtje gezet. 

Couveuse 

Als uw kind wordt opgenomen op de neonatologie afdeling wordt hij in een couveuse, open bed, warmtewieg of in een normale wieg gelegd. In principe zijn al deze mogelijkheden op de Neonatologie aanwezig. Er wordt een keuze gemaakt op grond van het gewicht, de temperatuur, de observatiebehoefte en de behandeling van uw kind. Monitor Op de monitor die naast de couveuse of het bedje van uw kind hangt kunnen de hartslag, ademhaling, bloeddruk, zuurstofverzadiging in het bloed en de temperatuur van uw kind bewaakt worden. Dit gebeurt als volgt: 

 • De hartslag en ademhaling door middel van drie elektrodes (plakkers) op de borst van uw kind. 
 • De zuurstofverzadiging via een rood lampje (infrarood licht) van de plakker om de voet of hand van uw kind. 
 • De temperatuur via een thermometer die tegen de huid aan wordt geplaatst. 
 • De bloeddruk via een band om de arm of het been van uw kind of via een infuus in de slagader. Op dit infuus zit tevens een systeem om makkelijk bloed af te kunnen nemen. 

Infuuspompen 

Deze worden gebruikt om voedingsstoffen en vocht toe te dienen direct in de bloedbaan, als uw kind nog geen of niet voldoende melkvoeding krijgt. Bovendien kunnen we via de infuuspompen medicijnen toedienen. 

Onderzoeken die mogelijk plaatsvinden uitklapper, klik om te openen

Voor een goede behandeling van uw kind kan het nodig zijn dat er regelmatig onderzoek gedaan wordt. De arts spreekt deze onderzoeken af bij opname, tijdens de dagelijkse visite in de ochtend of als dat door een veranderde situatie van uw kind nodig is. 

Laboratoriumonderzoek 

Er vindt regelmatig laboratoriumonderzoek plaats. Bloed wordt meestal afgenomen via een hielprik. Net voor het prikken krijgt uw kind wat suikerwater (sucrose) via de mond toegediend. Deze suiker vermindert pijn en de stress tijdens het prikken. Bij het afnemen van bloed wordt de methode van “hands on” toegepast: een verpleegkundige troost het kind als het geprikt wordt en tijdens bloedafname. Zo mogelijk kunt u als ouder hier ook bij helpen! 

Als het bloed wordt afgenomen via een afnamesysteem op het infuus is dit niet pijn en is pijnstilling/troosten om die reden niet nodig. Urine wordt afgenomen via een gaasje in de luier of een plastic opvangzakje, dat opgeplakt wordt bij de uitgang van de plasbuis. Ontlasting wordt opgevangen uit de luier. 

Röntgenonderzoek 

Regelmatig worden röntgenfoto’s gemaakt, veelal van de longen of de buik. Afhankelijk van het soort foto en de conditie van uw kind wordt de foto op de afdeling gemaakt of op de röntgenafdeling. 

Echografie

Via echografisch onderzoek wordt informatie verkregen over de toestand van de hersenen, het hart, de nieren en eventueel andere organen. Afhankelijk van de soort echo wordt de echo op de afdeling of op de röntgenafdeling gemaakt. 

De verzorging van uw kind uitklapper, klik om te openen

Wij nodigen u uit om aan de verzorging van uw kind deel te nemen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan temperaturen, verschonen van de luier, mondverzorging en aan (mits de conditie van uw kind dit toelaat) baden. Ook bij het geven van voeding (borstvoeding, flesvoeding of sondevoeding) willen we u zoveel mogelijk betrekken. Hierover kunt u het beste overleggen met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. 

Soms is de mogelijkheid van het verzorgen nog niet aanwezig omdat uw kind te ziek is. Dan zijn er andere manieren die u kunt gebruiken om contact met uw kind te hebben. Naast alle techniek rondom uw kind vinden wij dit ook heel belangrijk, voor u als ouder, maar zeker ook voor uw kind. 

Als basis gebruiken wij de methode van ontwikkelingsgerichte zorg: samen met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt, leert u naar uw kind en zijn behoeftes te kijken zodat u daarop kunt reageren. Bij tabblad 4 kunt u meer lezen over wat ontwikkelingsgerichte zorg precies inhoudt. 

Kangoeroeën met uw kind 

Uw kind is opgenomen op de Neonatologie en is daardoor gescheiden van u als ouders. Dit is noodzakelijk, maar niet natuurlijk: het hechtingsproces tussen u en uw kind is hierdoor verstoord. Kangoeroeën is een unieke methode om het hechtingsproces toch tot stand te brengen. Beide ouders kunnen kangoeroeën. Door het lichamelijk contact kunt u een fysieke en emotionele relatie ontwikkelen met uw kind. Kangoeroeën is voor uw kind een uitstekende therapie om de lichamelijke, motorische en zintuigelijke ontwikkeling te bevorderen. Onderzoeken geven aan dat kangoeroeën een positief effect heeft op de temperatuurregulatie en het ademhalingspatroon van uw kind. Als u borstvoeding wilt geven zorgt het kangoeroeën er over het algemeen voor dat de borstvoeding sneller op gang komt en heeft het een positief effect op de productie van de borstvoeding. Door het kangoeroeën met u als moeder leert het kind uw lichaamsgeur kennen. Het kind kan dan ook zelf, in een vroeg stadium, kennismaken met de borst en oefenen met het drinken uit de borst (vanaf 34 weken). 

Hoe kunt u kangoeroeën? 

Het is goed als u zo snel mogelijk na de geboorte van uw kind begint met kangoeroeën. Wanneer en hoevaak dit kan, hangt af van de conditie van uw kind. Wanneer uw kind wordt overgetild zorgt dit voor enige stress bij uw kind. Het is dan ook belangrijk dat u minimaal een uur blijft zitten met uw kind. Uw kind raakt minder gestresst als u uw kind zelf uit de couveuse tilt. Dit kunt u onder begeleiding van een verpleegkundige doen. Het kan zijn dat u dit eng vindt om te doen, dan kunt u ook eerst beginnen met uw kind terug te leggen in de couveuse. Bereidt u zich goed voor op een uur zitten/liggen. Denk hierbij aan toiletbezoek, kolven, eten en overig bezoek. Samen met de verpleegkundige spreekt u van te voren af wanneer u komt. Zo kunnen we daar rekening mee houden in de zorg voor uw kind. Het kangoeroeën is uitsluitend voorbehouden aan ouders. Wij adviseren u om overig bezoek niet tijdens het kangoeroën aanwezig te laten zijn. 

Wat is kangoeroeën? 

Tijdens het kangoeroeën zit u in een gemakkelijke stoel met een verstelbare rug- en voetenleuning. Voor u en uw kind is het prettig als de rugleuning naar achteren staat. Op die manier blijft uw kind het beste liggen. Dit is voor u ook de meest ontspannen houding. Uw kind moet warm blijven. Daarom is het handig om bij een ‘kangoeroe-sessie’, een vest/blouse mee te nemen die volledig open kan aan de voorkant. Dit vest draagt u tijdens het kangoeroeën. Als uw kind op de blote borst bij u ligt, sluiten we het vest. We leggen dan ook nog een molton over uw kind. Als uw kind net bij u ligt, is het vaak nog wakker. Dit is een goed moment om tegen uw kind te praten en het aan te raken. Na een tijdje zult u merken dat uw kind in een diepe slaap valt. Vanaf dat moment is het het beste om uw kind rustig te laten slapen en alleen nog maar vast te houden. Tijdens het kangoeroeën houdt de verpleegkundige de conditie van uw kind in de gaten. Als er een alarm klinkt, komt de verpleegkundige kijken. Voeding kan ook tijdens het kangoeroeën worden gegeven. Als u borstvoeding wilt geven kan het begin van een kangoeroesessie een goed moment zijn voor een kennismaking met de borst: het ruiken en misschien ook wel sabbelen en proeven van moedermelk is een eerste stap in het geven van borstvoeding aan zieke of te vroeg geboren kinderen. 

Dagboek uitklapper, klik om te openen

U kunt een ‘dagboek’ van uw kind aanleggen. Dit dagboek geeft u achteraf een beeld van de opnameperiode op onze afdeling. In het dagboek kunt u, naar behoefte, de bijzondere dingen die u meemaakt met uw kind noteren en eventueel illustreren met foto’s e.d. Het is ook mogelijk om bezoekers een stukje te laten schrijven over hun kennismaking met uw kind. Wanneer de verpleegkundigen in de gelegenheid zijn schrijven zij ook een stukje over de verzorging van uw kind in het dagboekje. 

Knuffels en geurdoekje 

Uit verschillende onderzoeken is gekomen dat stoffen knuffels de kans op een infectie vergroten. Dit komt door de snelle groei van bacteriën in de knuffels. In overleg met de afdeling ziekenhuis-hygiëne is daarom besloten dat knuffels op de afdeling neonatologie niet toegestaan zijn. Wel is het mogelijk om een doekje, liefst van glad materiaal, maar zonder knuffelkop erop bij uw kind te leggen. Deze moet 1x per dag gewassen worden. U kunt ook gebruik maken van een geurdoekje: u draagt een spuuglapje tegen uw lichaam aan en legt deze daarna bij uw kind. Uw kind zal uw geur ruiken en herkenning en vertrouwdheid ervaren. Ook geurdoekjes moeten dagelijks worden verschoond. 

Kleding 

In overleg met de verpleegkundige is het toegestaan om zelf kleding mee te nemen voor uw kind. De lichamelijke conditie van uw kind bepaalt of en zo ja welke kleding uw kind aan mag. Wij vragen u om de kleding voor gebruik thuis eerst te wassen. Gelieve geen wasverzachter te gebruiken. 

Fopspeen 

Voor een zieke of te vroeg geborene kan een fopspeen een middel om te troosten zijn. Als ouder bent u niet 24 uur per dag aanwezig en daarom gebruiken wij mogelijk een fopspeen bij onrust van uw kind als uw kind niet op een andere manier te troosten is. Wilt u dit liever niet, geeft u dit dan aan bij de verpleegkundige. Het is dan wel raadzaam om samen te zoeken naar mogelijke alternatieven. Op de afdeling zijn speciale fopspenen voor te vroeg geboren baby’s aanwezig. Mocht u zelf een fopspeen willen aanschaffen, dan kan de verpleegkundige u eventueel advies geven. 

Het betrekken van broertjes, zusjes, familie en vrienden 

De couveuseperiode is een spannende tijd met veel nieuwe indrukken, niet alleen voor u als ouders, maar ook voor de andere kinderen in het gezin. Broertjes en zusjes zien hun moeder minder vaak en voelen dat er iets aan de hand is. Wanneer broertjes en zusjes nog geen waterpokken hebben gehad, mogen zij niet op bezoek komen bij de baby in de couveuse en is het voor ouders nog moeilijker uit te leggen wat er speelt. Er zijn verschillende manieren om broertjes en zusjes bij hun pasgeboren broertje of zusje te betrekken: 

 • Door hen een tekening te laten maken voor op de couveuse. 
 • Door samen een liedje te zingen voor het nieuwe broertje of zusje. 
 • Door samen naar de pasgeboren baby te kijken via de webcam. 
 • Door de couveuse speelkoffer voor broertjes en zusjes te bekijken in de Ronald McDonald huiskamer. 
 • Door het tasje voor broertjes en zusjes met spulletjes van de afdeling om mee naar huis te nemen (vraag dit aan de verpleegkundige van de afdeling). 

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen heeft speciaal voor broertjes en zusjes de couveusekoffer samengesteld, met als doel dat broertjes en zusjes: 

 • vertrouwd raken met de situatie en zorg rondom de baby in een veilige omgeving;
 • de ziekenhuisopname beter kunnen verwerken door de mogelijkheid om situaties na te spelen; 
 • kunnen praten aan de hand van de spulletjes in de koffer.

Fotograferen en de neonatologie webcam 

Bij opname van uw kind maken wij een digitale foto die wij meteen afdrukken voor u. Eventueel kunnen wij deze foto ook naar u thuis mailen. Zelf fotograferen en/of filmen is altijd mogelijk. Indien u foto’s op het internet plaatst, op Facebook of op een weblog en hierop staan zorgverleners afgebeeld, dan heeft u voor plaatsing altijd toestemming van de betreffende zorgverleners nodig. Zorgverleners stellen het op prijs als u ook rekening houdt met hun privacy. U mag ook foto’s maken met uw mobiele telefoon op onze afdeling. 

Ook is het mogelijk om uw kind te bekijken via de webcam die geïnstalleerd kan worden bij uw kind. De webcam wordt geïnstalleerd op basis van beschikbaarheid. Via de app of website kan na inloggen via de webcam naar uw kind gekeken worden. (Voor verdere informatie zie de folder ‘webcam neonatologie’. 

Borstvoeding uitklapper, klik om te openen

Tijdens de zwangerschap heeft u vast al nagedacht over het wel of niet geven van borstvoeding. Wij respecteren uw keuze! Als u geen borstvoeding wilt geven, krijgt uw kind de reguliere standaard zuigelingenvoeding, tenzij de arts anders voorschrijft. 

Wij stimuleren het geven van borstvoeding aan pasgeborenen. De samenstelling van borstvoeding is zodanig dat het vrijwel alle voedingstoffen bevat die uw kind nodig heeft. Bovendien bevat het afweerstoffen en andere stoffen die uw kind tegen ziekten en infecties beschermen en is moedermelk makkelijk verteerbaar. 

Wanneer u borstvoeding wilt geven, is dit mogelijk, ook al zal het misschien enige tijd duren voordat uw kind zelf (volledig) aan de borst kan drinken. Bij zieke of te vroeg geboren kinderen wordt in het begin geen of weinig voeding gegeven. Meestal wordt de voeding (deels) via een maagsonde gegeven omdat deze kinderen niet alle voeding zelf kunnen drinken. Het is daarom van belang dat u vanaf het begin gaat afkolven. De afgekolfde moedermelk kan dan gegeven worden. Als uw kind nog helemaal geen voeding mag hebben kan de afgekolfde melk ingevroren worden. 

Op de afdeling zijn electrische kolfapparaten beschikbaar, om bij uw kind te kunnen kolven. Daarnaast zijn er kolf kamers, deze bevinden zich op de 2e verdieping. Zolang u opgenomen bent krijgt u van de verpleegkundige van de kraamafdeling een kolfsetje wat u 24 uur kunt gebruiken. Wanneer u naar huis gaat is het de bedoeling dat u een kolfsetje koopt bij de firma waar u uw kolfapparaat huurt. Dit kolfsetje is meerdere keren te gebruiken. U kunt het thuis uitkoken. U kunt op de neonatologie afdeling zelf flesjes voor het bewaren van de melk pakken. Vraag de verpleegkundige om ‘borstvoedingsstickers’ om op de afgekolfde melk potjes te plakken. Wanneer uw kind in staat is zelf aan de borst te drinken, zullen wij u helpen bij het aanleggen. 

De verpleegkundigen op de afdeling Neonatologie hebben een scholing gevolgd over borstvoeding. Daarnaast zijn er borstvoedingsdeskundigen. Bij vragen of borstvoedingsproblemen kunnen zij meedenken en /of meekijken. Eventueel kan de lactatiekundige ingeschakeld worden. 

Dichtbij uw kind verblijven uitklapper, klik om te openen

Indien de toestand van uw kind zorgelijk is, kunnen wij ons voorstellen dat u dicht in de buurt wilt blijven van uw kind. Wanneer moeder op de kraamafdeling van het WKZ ligt, is het soms mogelijk voor vaders om een nacht bij moeder op de kraamafdeling door te brengen. 

Ronald McDonaldhuis 

Wanneer uw kind langere tijd opgenomen moet worden en u woont ver van het WKZ vandaan, dan kunt u in het Ronald McDonaldhuis (gelegen naast het WKZ) logeren zodat u in de buurt bent van uw kind. Het aantal plaatsen is echter beperkt en er zijn kosten aan verbonden, die door sommige verzekeringsmaatschappijen vergoed worden, door anderen niet. 

Vergoeding verblijf in het Ronald McDonaldhuis 

Voor het aanvragen van een vergoeding van de verblijfskosten in het Ronald McDonaldhuis is het nodig dat u de rekening hiervan bewaart. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Wanneer de ene ouder in het Ronald McDonaldhuis logeert en de andere ouder heen en weer reist, dan vergoedt de ziektekostenverzekering per gezin óf de reiskosten óf de kosten van het verblijf in het Ronald McDonaldhuis, maar nooit beiden. 

Ronald McDonald huiskamer 

Woont u dichtbij en /of wilt u overdag dichtbij uw kind zijn en s’nachts thuis slapen dan kunt u gebruik maken van de Ronald McDonaldhuiskamer. De ingang van de huiskamer is te vinden op de brug tussen bouwdeel A en E op de 2e etage. 

De huiskamer is op weekdagen geopend van 9.30-21.30. In de weekenden kunnen ouders er terecht van 12.00 - 21.00. De huiskamer biedt de mogelijkheid om even uit de ziekenhuissfeer te komen. U kunt er koffie drinken , (krant) lezen en internetten. Ook is er een speelhoek voor broertjes en zusjes, is er de gelegenheid om te douchen en te kolven.

Praktische informatie uitklapper, klik om te openen

Bezoekadres
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Afdeling Intensive Care Neonatologie, bouwdeel H2
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht 

Postadres
U kunt post naar uw kind op de volgende manier laten adresseren:
Naam van uw kind
Afdeling Medium Care Neonatologie
p/a Wilhelmina Kinderziekenhuis
Postbus 85090
3508 AB Utrecht 

Telefoonnummers
WKZ algemeen
088 75 555 55

Afdeling Neonatologie Medium Care
088 75 506 21

Ronald McDonaldhuis
030 25 633 33 

Winkel ‘Alles Kids’ 

In de centrale hal vindt u de winkel ‘Alles Kids’. Hier kunt u onder andere terecht voor speelgoed, tijdschriften, boeken, toiletartikelen, snoep, ijs en frisdrank. De winkel is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 11.00 tot 18.00 uur. 

Café/restaurant uitklapper, klik om te openen

“De Toverstaf” 

Patiënten en bezoekers kunnen gebruik maken van restaurant “De Toverstaf”. U vindt het restaurant op de begane grond van het ziekenhuis. 

U kunt hier terecht voor ontbijt, een broodmaaltijd of een warme maaltijd . U kunt hier alleen betalen met pin. 

Restaurant De Toverstaf is 7 dagen per week geopend. 

Coffeecorner 30 Beans 

Van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.45 uur tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag van 09.00-19.00 uur. Je kunt hier terecht voor diverse (warme) versnaperingen, zoals maaltijdsalades, belegde broodjes en soep. 

Koffie- en frisdranken automaat 

Koffie en thee kunt u gratis krijgen uit de automaat in de ouderkamer. Voor soep, fruit, snacks en diverse soorten frisdrank kunt u terecht bij de automaat in de centrale hal van WKZ en op de eerste en tweede verdieping. De automaat werkt met muntgeld. Wanneer u gepast geld nodig heeft kunt u wisselen via de wisselautomaat in de centrale hal. 

Internetcafé Apest@@rt 

Het internetcafé is gevestigd in de centrale hal van het WKZ. Er zijn zes computers, waarop patiënten 24 uur per dag zeven dagen in de week gratis kunnen internetten. Daarnaast zijn er ook drie spelcomputers waarvan gebruik gemaakt kan worden. Dit internetcafé is niet alleen voor patiënten bedoeld, maar zeker ook voor ouders, broertjes en zusjes. 

Stiltecentrum uitklapper, klik om te openen

Wanneer u stilte zoekt of gewoon even tot uzelf wilt komen, kunt u terecht in het Stiltecentrum op de tweede verdieping. Deze plek biedt dag en nacht ruimte voor rust, bezinning of gebed. Er ligt een gebeden-/ gedachtenboek om in te schrijven en u kunt een kaars opsteken. In de lectuurkast liggen enkele boeken en tijdschriften die ter plekke ingezien kunnen worden. In het Stiltecentrum is tevens een islamitische gebedsruimte aanwezig. In en bij het Stiltecentrum zijn exposities te zien met onder meer tekeningen en schilderwerken die door kinderen in het ziekenhuis zijn gemaakt. 

Parkeermogelijkheden uitklapper, klik om te openen

Als u met eigen vervoer naar het WKZ wilt komen, dan kunt u uw auto parkeren onder het ziekenhuis. Voordat u vertrekt, betaalt u bij één van de twee betaalautomaten buiten. Als u de auto langdurig parkeert is het voordeliger om te parkeren bij het Transferium (bij de A28), u kunt dan gratis met de bus naar het WKZ. Als u langdurig bij ons parkeert, kunt u een weekkaart van € 30 kopen. Parkeertarief bezoekers en patiënten parkeergarage WKZ
- € 1,80 per uur (€ 0,30 per 10 minuten)
- Maximum tarief per dag is € 18,00 (ook bij verlies parkeerkaart) Parkeert u korter dan 30 minuten? Dan betaalt u niets. De tarieven gelden op elke dag van de week en 24 uur per dag. 

Openbaar vervoer 

Omdat het aantal parkeerplaatsen bij het WKZ beperkt is, raden wij u aan zoveel mogelijk per openbaar vervoer te reizen. Het UMC Utrecht is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf het Centraal Station in Utrecht rijden de buslijnen 11, 12 en 12s zeer regelmatig naar het UMC Utrecht. Voor de lijnen 12 en 12s is locatie AZU het eindpunt, lijn 11 rijdt door tot locatie WKZ. 

Ook uit andere wijken en vanuit omliggende plaatsen rijden bussen rechtstreeks naar het UMC Utrecht. Bij de beveiliging van het WKZ hangen informatieborden over het openbaar vervoer. Voor meer informatie over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer kunt u bellen met de Informatielijn Openbaar Vervoer Nederland, telefoonnummer 0900 9292

U kunt ook terecht op de website www.9292ov.nl. Bij de receptie van de afdeling of de informatiebalie bij de hoofdingang kunt u een taxi laten bellen. Wordt u met de taxi gebracht, dan kan deze parkeren op een van de taxistandplaatsen bij de hoofdingang. 

Aangifte van geboorte uitklapper, klik om te openen

Binnen drie werkdagen na de geboorte moet uw kind worden aangegeven bij de afdeling Burgerzaken in de plaats waar het is geboren. Wanneer uw baby in Utrecht is geboren, kunt u terecht bij het Bureau Burgerzaken, Arthur van Schendelstraat 500, Utrecht (Map). Maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Avondopenstelling op donderdag van 17.00 tot 21.00 uur. Wanneer uw kind geboren is in het WKZ kunt u ook aangifte doen in het ziekenhuis. Vraag hiernaar bij de balie van het secretariaat van het WKZ geboortecentrum op de 2e verdieping. 

Verzekering en ziekenhuiskosten uitklapper, klik om te openen

Het verblijf in een ziekenhuis is kostbaar. Wij adviseren u om de juiste actuele verzekeringsgegevens aan het ziekenhuis door te geven. U merkt niets van geldzaken wanneer het verzekerde zorg betreft (raadpleeg de polisvoorwaarden). De rekening wordt dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Voor vragen over uw persoonlijke situatie verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar. 

U ontvangt alleen een rekening van de verzekeraar voor kosten die niet (geheel) vergoed worden of wanneer u een eigen risico hebt. Als u een eigen risico moet betalen, dan krijgt u van uw verzekering een rekening ter hoogte van dit eigen risico. Deze rekening moet u zelf betalen. Op verzoek kan de secretaresse een bewijs van opname of polikliniekbezoeken verstrekken voor de verzekering. 

Als u niet (of onvoldoende) verzekerd bent, heeft het ziekenhuis het recht u een voorschot te vragen op basis van de te verwachten kosten voor uw behandeling. Het UMC Utrecht heeft algemene betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u inzien bij de Kamer van Koophandel (vestiging Utrecht) of via Patiëntenservice. 

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Rookbeleid 

Het gehele terrein van het WKZ is rookvrij. Het is nergens toegestaan om binnen en buiten op het terrein van het ziekenhuis te roken. 

Verlies, diefstal of schade aan eigendommen 

Waardevolle spullen kunt u achterlaten in de kluisjes in de gang bij de ouderkamer. Wij verzoeken u echter waardevolle bezittingen zo veel mogelijk thuis te laten. Wij wijzen u erop dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis niet aansprakelijk is voor verlies of diefstal van uw eigendommen. 

Bij verlies van eigendommen kunt u bij de receptie van het WKZ informeren of het daar als gevonden is aangemeld. Wanneer uw kind kleding of een knuffel kwijt is, kunt u de verpleegkundige laten informeren bij de linnenkamer. Als (door een ziekenhuismedewerker) schade wordt toegebracht aan eigendommen van u of uw kind, kunt u dit aan het hoofd zorgeenheid van de afdeling melden. Deze beoordeelt of u een schadevergoeding kunt krijgen. 

Vergoeding reiskosten 

Wanneer u van ver komt, of wanneer uw kind langdurig opgenomen blijft, kan het reizen u veel geld kosten. U kunt informeren bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden voor een tegemoetkoming van de reiskosten. Voor een vergoeding van reiskosten moet u soms aanvullend verzekerd zijn. Dit hangt af van de polisvoorwaarden. Ook hangt dit af van uw reisafstand huis-ziekenhuis en de duur van de opname. Meestal moet u zelf een eigen bijdrage betalen. De vergoeding vindt plaats op basis van eigen vervoer (kilometervergoeding) of het openbaar vervoer. Dit verschilt per zorgverzekeraar. 

Als u met het openbaar vervoer reist, bewaart u dan uw bus- en treinkaartjes. Als u met de auto reist, is het van belang dat u de data en het aantal kilometers bijhoudt die u gereden hebt en benzinebonnen bewaart. 

Belastingen 

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor belastingaftrek met betrekking tot gemaakte kosten. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het belastingkantoor, of bij de belastingtelefoon, telefoonnummer 0800 0543 (gratis). 

Patiëntenverenigingen 

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC)
Telefoonnummer 070 38 625 35 

De Vereniging Ouders van Couveusekinderen bestaat uit een aantal vrijwilligers die zelf ook een couveusekind hebben gekregen. De vrijwilligers zijn opgeleid om ouders van couveusekinderen te kunnen informeren en/of ondersteunen vanuit hun eigen ervaring. De vrijwilligers van de Vereniging van Ouders van Couveuse-kinderen organiseren samen met de afdeling Neonatologie één keer per maand van 20.00 tot 22.00 uur een inloopavond voor ouders van wie hun kind op onze afdeling is opgenomen. Het doel van deze avonden is dat u vrijblijvend binnen kunt lopen voor contact met lotgenoten of het verkrijgen van informatie via folders of boeken. De vereniging brengt zelf enkele folders en een kwartaalblad uit. 

Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen
Telefoonnummer 036 53 180 54 20 

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
Telefoonnummer 034 35 766 26 

Borstvoedingsorganisatie La Leche League
Telefoonnummer 011 14 131 89 

Op het internet kunt u een overzicht van alle patiëntenverenigingen vinden op: www.npcf.nl/patientenorg/gids

Overige informatie op internet 

Op het internet zijn er diverse webpagina’s die informatie bevatten over couveusekinderen, borstvoeding, patiëntenverenigingen en andere relevante onderwerpen. Deze websites zijn ontwikkeld buiten het UMC Utrecht om. Zij kunnen u van extra informatie voorzien. 

Realiseert u zich echter dat de weergegeven informatie niet van toepassing hoeft te zijn op uw situatie. Bovendien kunnen we de betrouwbaarheid van de weergegeven informatie niet beoordelen. 

www.kinderziekenhuis.nl
Het landelijk bureau biedt telefonische ondersteuning aan ouders die vragen hebben rondom de opname van hun kind. Daarnaast verstrekt het informatie, zowel aan ouders als aan anderen. Verder onderhoudt het de contacten met organisaties van medisch specialisten en verpleegkundigen, wetenschappelijke verenigingen, beleidsinstanties in de gezondheidszorg en de media. 

www.couveuse.pagina.nl
Overzichtspagina met vele links naar informatieve sites op het gebied van couveusekinderen. 

www.borstvoeding.pagina.nl
Overzichtspagina met vele links naar informatieve sites over borstvoeding. Adressen kleding prematuren Prematurenkleding is onder andere te verkrijgen bij: 

 • Pre-be-exclusief; dit is een internetwinkel waar u kleding kunt bestellen. www.pre-be-exclusief.nl
 • Warenhuizen, bijvoorbeeld C&A en Prenatal. 

Adressen huur elektrische borstkolf Informatie over het huren van een elektrische borstkolf kunt u krijgen via: 

 • De lactatiekundigen van het WKZ, telefoonnummer 088 75 533 19. U kunt informatie vinden in het folderrek bij de ingang van de verpleegafdeling. 
 • De Thuiszorgwinkel Stad Utrecht, telefoonnummer 030 26 327 32; 
 • Vitaal Thuiszorgwinkel, telefoonnummer 030 24 284 47; 
 • Uitleenservice, telefoonnummer 0900 82 627 28; of via www.welcare.nl. 

Veilige zorg uitklapper, klik om te openen

De laatste jaren is de agressie in de gezondheidszorg erg toegenomen. Om het ziekenhuis voor u en voor de medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te maken hebben we als ziekenhuis gedragsregels opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de gedragsnormen zoals die zijn opgesteld in het UMC Utrecht in het kader van het landelijke project VeiligeZorg®. De gedragsregels kunt u ook op de groen/paarse borden lezen die bij alle ingangen van het UMC Utrecht staan. We gaan er van uit dat alle ouders/ verzorgers en bezoekers zich aan deze regels houden. 

Gedragsregels uitklapper, klik om te openen

De gedragsregels van het UMC Utrecht in het algemeen en van de afdeling Neonatologie in het bijzonder zijn: 

 • Seksuele intimidatie wordt op de afdeling Neonatologie niet toegestaan. 
 • Discriminatie wordt op de afdeling Neonatologie niet toegestaan. 
 • Geweld wordt op de afdeling Neonatologie niet toegestaan. 
 • Wapens en gevaarlijke voorwerpen zijn op de afdeling Neonatologie niet toegestaan. 
 • Het gebruik of onder invloed zijn van alcohol en drugs is op de afdeling Neonatologie niet toegestaan. 
 • Diefstal en/of vandalisme wordt op de afdeling Neonatologie niet geaccepteerd. 

Overtreding van de gedragsregels 

Indien u als ouders/verzorger of uw bezoek de gedragsregels overtreedt spreken wij u hierop aan. Tevens brengen wij de leidinggevende van de afdeling en de beveiliging op de hoogte. In overleg besluiten zij welke gevolgen dit gedrag voor u heeft. Dit geldt ook indien er ongewenst gedrag plaatsvindt dat niet beschreven is in bovenstaande regels. 

Er kan besloten worden dat u een gele of een rode kaart krijgt. Een gele kaart is een officiële waarschuwing. Mensen die een rode kaart krijgen mogen het ziekenhuis niet meer binnen en krijgen geen behandeling meer van ons. 

Couveuse speelkoffer voor broertjes en zusjes uitklapper, klik om te openen

De couveuseperiode is een spannende tijd met veel nieuwe indrukken, niet alleen voor ouders, maar ook voor de andere kinderen in het gezin. Broertjes en zusjes zien hun moeder minder vaak en voelen dat er iets aan de hand is. Wanneer broertjes en zusjes nog niet de waterpokken hebben gehad, mogen zij niet op bezoek komen bij de baby in de couveuse en is het voor ouders nog moeilijker uit te leggen wat er speelt. 

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen heeft speciaal voor broertjes en zusjes de couveusekoffer samengesteld, met als doel dat broertjes en zusjes: 

 • vertrouwd raken met de situatie en zorg rondom de baby in een veilige omgeving; 
 • de ziekenhuisopname beter kunnen verwerken door de mogelijkheid om situaties na te spelen; 
 • kunnen praten aan de hand van de spulletjes in de koffer. 

In de Ronald McDonald huiskamer kan gebruik gemaakt worden van de speelkoffer. Ouders kunnen hiervoor terecht bij één van de vrijwilligers. 

Hygiëne uitklapper, klik om te openen

Maatregelen voor het betreden van de IC Alle bezoekers dienen voor het betreden van de unit’s van de afdeling Neonatologie de volgende voorbereidingen te treffen: 

 • De jassen dienen buiten de unit op de gang of in de sluis aan de kapstok opgehangen te worden.
 • In de ouderwachtkamer of in de gang zijn kluisjes aanwezig om eventuele tassen, die men niet mee naar binnen mag nemen in op te bergen.
 • Hand sieraden zoals ringen, armbanden en horloges afdoen.
 • Bij zichtbaar vuil: handen en onderarmen tot de ellebogen met zeep wassen en daarna goed drogen. 

OF 

 • Bij niet zichtbaar vuil: handenalcohol over de handen verdelen ( zie foto’s ) en laten drogen aan de lucht. 
 • Als sieraden niet af kunnen moeten er handschoenen gedragen worden. 

Hierna kan men de unit betreden en het kind bezoeken. Ouders en bezoekers mogen geen fysiek contact hebben met andere kinderen op de afdeling. 

Voor het verlaten van de unit moeten de handen wederom met de handalcohol worden gedesinfecteerd. 

De bezoek- en hygiëneregels zijn terug te vinden op de toegangsdeuren van de unit. 

Handdesinfectie met handenalcohol uitklapper, klik om te openen

 1. breng voldoende handalcohol aan op de droge handen om de handen gedurende de volledige inwerktijd van de handalcohol (30 seconden) nat te houden. 
 2. wrijf de handen zorgvuldig over elkaar, tot ze droog zijn. 

Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig met de handalcohol worden ingewreven. NB: Veel vergeten delen van de handen zijn de vingertoppen, tussen de vingers, en de duimen. 

Vragen uitklapper, klik om te openen

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan via e-mail contact met ons op: secrneon@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet