Terug

Tips voor het gesprek: vervolgconsulten

Tips voor het gesprek: vervolgconsulten

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener van uw kind. Tijdens de vervolgconsulten bespreekt de arts met name de uitslagen van onderzoeken totdat de diagnose bekend is.

De zorgverlener bespreekt met u: uitklapper, klik om te openen

  • De gezondheidstoestand van uw kind op dat moment
  • Uitslagen van de onderzoeken
  • Indien relevant: vervolgonderzoeken

Zodra de diagnose bekend is komen ook de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De diagnose
  • Voorstel voor behandeling(smogelijkheden)
  • Eventuele gevolgen van niet behandelen

Hebt u voldoende informatie? En de zorgverlener ook? Bent u het met elkaar eens? Dan kan de behandeling met medicijnen starten.

Terug naar 'Tips voor het gesprek'.