Terug

Tips voor het gesprek: eerste consult

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op de gesprekken met de arts of andere zorgverlener. Voordat uw kind bij de arts komt, weegt de assistent uw kind en bepaalt zij de lengte. Soms meet zij de bloeddruk op.

De zorgverlener bespreekt met u:

  • reden van de verwijzing
  • de klachten (sinds wanneer en in welke situaties)
  • in hoeverre de klachten of aandoening in de familie voorkomt
  • de eventuele de ziektegeschiedenis van uw kind
  • het eventuele medicijngebruik (welke, sinds wanneer en in welke dosering)
  • bezigheden van uw kind

De zorgverlener bespreekt met u:

Hebt u voldoende informatie? En de zorgverlener ook? Bent u het met elkaar eens? Dan kan de behandeling of onderzoek starten.