Terug

Tips voor het gesprek: controlebezoek

Tips voor het gesprek: controlebezoek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener van uw kind. Meestal komt uw kind na de behandeling terug op de polikliniek voor controle.

De zorgverlener bespreekt met u: uitklapper, klik om te openen

  • De gezondheidssituatie op dat moment
  • Het (tussenstijdse) resultaat van de behandeling
  • Het verloop van het herstel van uw kind
  • De thuissituatie (bezigheden, hobby’s en sport)
  • Vervolgtraject

Indien relevant:

  • Revalidatie
  • Leefregels
  • Medicijngebruik

Terug naar 'Tips voor het gesprek'.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Afspraken en wachttijden

Patiëntgegevens

Voor professionals

Praktisch