Terug

School

In het WKZ is een Educatieve Voorziening (WKZ-school). De Educatieve Voorziening kan uw kind op twee manieren ondersteunen.

Advies

Komt uw kind in het ziekenhuis en doen er zich problemen voor op school? Of hebt u een vraag over school die verband houdt met de ziekte van uw kind? Neem dan contact op met de Educatieve Voorziening. Wij gaan voor u op zoek naar een antwoord of oplossing.

Als het nodig is, gebeurt dat in overleg met de school van uw kind. Het maakt niet uit of uw kind in het ziekenhuis opgenomen is, op de dagbehandeling komt, of de polikliniek bezoekt.

Les

Ligt uw kind in het ziekenhuis, dan kan uw kind les krijgen van een medewerker (consulent) van de Educatieve Voorziening als uw kind:

  • vier jaar of ouder is, en
  • minimaal vijf dagen les kan krijgen (dat betekent meestal dat de ziekenhuisopname tien dagen of langer is)
  • regelmatig in het ziekenhuis opgenomen wordt.

De Educatieve Voorziening begeleidt uw kind ook als het regelmatig op de dagbehandeling komt en daar huiswerk maakt.

Wilt u uw kind aanmelden voor het krijgen van lessen, dan kunt u dit bespreken met de verpleegkundige of zelf contact opnemen met de Educatieve Voorziening.

De consulent van de Educatieve Voorziening bepaalt aan de hand van het rooster wanneer we uw kind voor lessen kunnen inplannen.

Opname in het ziekenhuis

Neem zo spoedig mogelijk contact op met de eigen school van uw kind. Liefst al vóór de opname. Het is belangrijk dat u de boeken en schriften van uw kind meeneemt naar het ziekenhuis. Een consulent van de Educatieve Voorziening neemt later ook contact op met de school. Samen stellen ze dan een lesprogramma op.

Uw kind krijgt les in de klaslokalen van de Educatieve Voorziening op de eerste verdieping van het WKZ. Maar de consulent kan ook bij uw kind aan het bed komen als dat nodig is. Natuurlijk houdt hij rekening met de conditie van uw kind.

Uw kind kan in het ziekenhuis toetsen of examens maken.

In overleg met u en met de school van uw kind kunnen we een vorm van tele-leren inzetten. Via een beveiligde internetverbinding kan uw kind dan vanuit zijn kamer de lessen volgen op zijn eigen school.

Oudere leerlingen

Ook patiënten van locatie UMC Utrecht kunnen van de Educatieve Voorziening gebruik maken als zij:

  •  jonger zijn dan 18 jaar,
  • een dagschool bezoeken.

Leerlingen kunnen zich telefonisch aanmelden bij de Educatieve Voorziening.

Contact

Educatieve Voorziening, Wilhelmina Kinderziekenhuis

088 75 541 00 (aanmelden)

088 75 541 03 (vragen over ziek zijn en school)

School - specifiek ziektebeeld