Terug

Operatie, ingreep, onderzoek onder anesthesie of sedatie Kinderanesthesiologie

Operatie, ingreep, onderzoek onder anesthesie of sedatie
Kinderanesthesiologie

Hier vindt u algemene informatie over de noodzakelijke voorbereidingen voor een operatie/ onderzoek dat plaats zal vinden onder anesthesie of sedatie. De zorgverleners van uw kind bespreken met u het beleid aangepast aan de individuele situatie van uw kind op de polikliniek.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat uw kind voor de operatie nuchter is. Met nuchter bedoelen we dat de maag leeg is. De belangrijkste reden voor het nuchter zijn is om de kans op verslikken, verstikking en/of longontsteking doordat de maaginhoud in de luchtwegen komt, zo klein mogelijk te maken. Uw kind mag voor de ingreep niet eten, maar wel heldere vloeistoffen drinken. Heldere vloeistoffen verdwijnen namelijk zeer snel uit de maag. Wij vinden het belangrijk dat uw kind wel heldere vloeistoffen drinkt. Biedt u hem bij voorkeur een drankje met (vruchten)suiker aan omdat door lang nuchter zijn het suikergehalte in het bloed kan dalen.

Hieronder vindt u de instructies met betrekking tot het nuchter zijn. Let u vooral op dat de duur van het nuchter zijn afhankelijk is van de leeftijd van uw kind. Ook de begrippen heldere vloeistof en lichte maaltijd staan hieronder uitgelegd. Wij verzoeken u hier niet van af te wijken. Deze afspraken zijn eveneens terug te vinden in de folder “Narcose”. Per abuis is er een foutje geslopen in de film “Hoe werkt narcose?” Hierin zegt Vivienne dat ze wél heeft gegeten en ze mag toch mee naar de operatiekamer. In werkelijkheid zou de operatie dan moeten worden uitgesteld om de kans op verslikken te beperken.

LeeftijdVoedingHeldere vloeistof
Kind tot 6 maandenBorstvoeding mag u geven tot 3 uur voor de narcose of sedatieActief aanbieden tot de narcose of sedatie (per uur 10 ml/kilogram lichaamsgewicht, maximaal 100 ml per uur)
Kind tot 6 maandenMelk, babyvoeding en/of sondevoeding mag u geven tot 4 uur voor de narcose of sedatieActief aanbieden tot de narcose of sedatie (per uur 10 ml/kilogram lichaamsgewicht, maximaal 100 ml per uur)
Kind vanaf 6 maandenLichte maaltijd, melkproducten en/of sondevoeding mag u geven tot 6 uur voor de narcose of sedatieActief aanbieden tot de narcose of sedatie (per uur 10 ml/kilogram lichaamsgewicht, maximaal 100 ml per uur)

Wat is een lichte maaltijd?

Onder een lichte maaltijd verstaan we:

 • Brood, crackers of een beschuit met zoet beleg
 • Aangevuld met melkproducten, borstvoeding, babyvoeding of pap
 • Geen vleeswaren, kaas of ei
 • Geen gebakken of vet voedsel of vlees. Deze producten vertragen het leeg maken van de maag.

Wat is heldere vloeistof?

 • Doorzichtige vloeistof zonder prik
 • het liefst suikerhoudende dranken bijvoorbeeld:
  • (suiker-) water,
  • thee zonder melk,
  • aanmaaklimonade,
  • helder appelsap,
  • frisdrank zonder prik
  • een waterijsje (bijv. Raketje)

Solidair zijn

Voor sommige kinderen is het lastig om nuchter te zijn. Veel ouders zijn daarom solidair en eten en drinken zelf ook niets. Wij raden u aan om zelf wel wat te eten en te drinken. U kunt dat doen buiten het gezichtsveld van uw kind. Of door er een goede uitleg over te geven. We zeggen dit omdat we niet willen dat u onwel wordt. Het zou jammer zijn als u niet de optimale zorg kunt bieden op het moment dat uw kind dat nodig heeft.

Ziek zijn melden

Is uw kind ziek geweest (bijvoorbeeld verkouden, koorts, diarree) of heeft hij/zij recent een vaccinatie gehad of in contact geweest met kinderziekten (zoals waterpokken, mazelen, bof, rode hond, geelzucht)? Lees de instructies in de opnamebrief en neem eventueel contact op met het opname bureau van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, telefoonnummer 088 75 54445). In overleg met de behandelaars wordt dan besloten of uitstel van de operatie of het onderzoek noodzakelijk is om het risico op complicaties tijdens en na de operatie of het onderzoek te verminderen.

Verdovingszalf/ pleister

Wanneer een infuus (ingebracht via een prik op de hand/arm) is afgesproken, wordt een 30 min tot 60 min voor de ingreep een verdovingszalf of -pleister op de huid aangebracht. Hierdoor is het prikken van het infuus minder pijnlijk.

Operatiekleding  

Uit oogpunt van veiligheid en hygiëne mag op de operatiekamer géén eigen kleding worden gedragen. Uw kind krijgt een operatiejasje en eventueel ook een broek aan. Daarnaast zijn het dragen van sieraden en nagellak niet toegestaan.

Het operatiecomplex Dromedaris uitklapper, klik om te openen

Het operatiecomplex heeft een wachtkamer, ook wel “holding” genoemd. Naar deze wachtkamer wordt u met uw kind begeleid door de verpleegkundige en/of pedagogisch medewerker. Hier halen de anesthesioloog en/of anesthesiemedewerker uw kind op. Zij stellen een aantal vragen van een checklist. De operateur zal de juiste locatie van de ingreep markeren met een stift om links/rechts verwisselingen te voorkomen. Deze maatregelen zijn er om zeker te zijn dat de juiste ingreep bij de juiste patiënt op de juiste plaats wordt uitgevoerd. Eén van de ouders mag mee naar de operatiekamer totdat uw kind slaapt.

WKZ-maatje

Is uw kind tussen de 4 en 10 jaar dan kan de WKZ-maatje app uitkomst bieden. Uw kind wordt spelenderwijs door Aap en Tijger begeleid naar de operatiekamer.

De operatiekamer

Op de operatiekamer gaat uw kind op de operatietafel zitten of liggen. Uw kind krijgt plakkertjes voor de hartbewaking op de schouders en in de flank geplakt en een plakker op één van de vingers of tenen waarmee de hoeveelheid zuurstof in het bloed wordt gemeten.

 • Als de anesthesie via een infuus is afgesproken, wordt dit door anesthesioloog of anesthesiemedewerker ingebracht. Het slaapmiddel wordt in het infuus gespoten, waarna uw kind snel (na ongeveer 10-20 seconden) in slaap valt.
 • Als anesthesie via een kapje is afgesproken, wordt dit op het gezicht over neus en mond geplaatst. Na ongeveer zestig seconden valt uw kind in slaap. Tijdens het in slaap vallen kan uw kind onwillekeurige bewegingen maken (rollen met de ogen, armen en benen buigen en strekken), het kind is zich hiervan niet bewust en zal snel daarna in een diepere slaap vallen. De onwillekeurige bewegingen stoppen dan ook.

Zodra uw kind slaapt, verlaat u met de pedagogisch medewerker de operatiekamer. Bij kortdurende ingrepen krijgt u een buzzer mee, zodra de buzzer gaat mag u plaatsnemen bij de zogeheten “Buzzhalte” voor de ingang van het operatiecomplex. Bij langere ingrepen zal de afdeling, waar uw kind is opgenomen, u op de hoogte brengen wanneer uw kind op de uitslaapkamer is. 

Sedatie

Voor een onderzoek of kleine ingreep is narcose niet altijd noodzakelijk. Dan kan sedatie voldoende zijn. Uw kind slaapt dan ook, maar minder diep, waardoor ademhalingsondersteuning niet nodig is. Bij sedatie wordt het slaapmiddel altijd via een infuus toegediend en is een kapje niet mogelijk. Sedatie wordt in het WKZ toegediend door een anesthesioloog of een sedatiepraktijkspecialist (SPS).

Universitair medisch centrum

Het Wilhelmina kinderziekenhuis is een onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit betekent dat er op de operatiekamer diverse zorgprofessionals worden opgeleid. Dit is uitermate belangrijk voor de gezondheidszorg van morgen. Te allen tijde zullen ervaren zorgprofessionals de veiligheid van uw kind goed in de gaten houden.

De uitslaapkamer en intensive care uitklapper, klik om te openen

Na de ingreep brengt de anesthesioloog uw kind naar de uitslaapkamer. Hier wordt uw kind in uw bijzijn verder wakker. Ook hier kan slechts 1 persoon (vader/ moeder of verzorger) toegelaten worden. Het kan zijn dat uw kind, afhankelijk van de soort en duur van de ingreep, langer en intensiever bewaakt moet worden. In dat geval wordt uw kind naar de intensive care (NICU voor pasgeborenen of de kinder- intensive care, afdeling Pelikaan) gebracht.

Indien pijnstilling nodig is na de operatie, schrijft de anesthesioloog deze pijnstilling voor. Bij pijnlijke ingrepen wordt er indien mogelijk een pijnstillings-katheter in de rug of bij een specifieke zenuw geplaatst. Pijnstilling kan ook in de vorm van tabletten, zetpillen, of medicijnen door het infuus worden gegeven.

Eventuele bijwerkingen van de operatie en de narcose (zoals misselijkheid en pijn) worden hier geobserveerd en behandeld. Als uw kind voldoende wakker en stabiel is, gaat uw kind naar de afdeling terug.

Dagopname uitklapper, klik om te openen

Is een dagopname gepland? Dan mag uw kind in het verloop van dezelfde dag weer naar huis. Om naar huis te kunnen gaan, moeten aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Uw kind moet bijvoorbeeld voldoende wakker en actief zijn, een rustige ademhaling hebben, en eventuele pijn/misselijkheid moet onder controle zijn. Daarnaast krijgt u instructies mee voor de nazorg en het medicijngebruik. De verpleegkundige maakt met u een afspraak voor controle op de polikliniek.

Weer thuis

Eenmaal thuis is het verstandig uw kind de rest van de dag licht verteerbaar voedsel te geven. Dus geen vet of gekruid eten, en aan het begin kleine porties. Geef uw kind ook regelmatig te drinken. Uw kind kan hangerig zijn. Naast lichamelijke reacties op de operatie en de narcose (hangerig, pijn) kan uw kind ook reacties vertonen als slaapproblemen en angst. Meestal verdwijnen deze reacties na verloop van tijd. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Bij ontslag krijgt u een brief met de contactgegevens mee.

Klinische opname uitklapper, klik om te openen

Na een operatie kan opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn. Veelal is dit vooraf al gepland om redenen zoals aanvullende pijnstilling, operatieve nazorg, vroege opsporing van eventuele complicaties en/of antibiotica via het infuus. Soms gaat het om een niet geplande opname. Dit kan nodig zijn vanwege ademhalingsklachten, extreme misselijkheid en braken, pijnstilling en andere onvoorziene bijwerkingen.

Film

WKZ-maatje uitklapper, klik om te openen

Elke dag zien wij kinderen die het spannend vinden om geopereerd te worden. Daarom heeft het WKZ een app ontwikkeld waarbij een digitaal maatje tot leven gewekt kan worden die bij elke nieuwe stap in het proces rondom de operatie iets vertelt ter afleiding.

Contact uitklapper, klik om te openen

U krijgt van de afdeling opname een aantal brochures met informatie toegestuurd. Mocht u voor de opname nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling opname via telefoonnummer 088 75 540 15. U kunt ook vragen op een briefje zetten en deze tijdens de opnamedag aan de verpleegkundige of arts stellen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.