Terug

Onderwijs

Het CF Centrum Utrecht speelt in Nederland een voortrekkersrol in het uitdragen en delen van kennis rond CF.

Voorbeelden

Voorbeelden van scholing zijn onder andere:

  • nascholing voor zorgprofessionals door o.a. organisatie van het jaarlijkse CF Centrale symposium,
  • 24 uur van Groenendaal-CF (ronde tafel conferentie met Nederlandse en Belgische CF behandelaren)
  • e-learning modules voor beginnende CF zorgverleners vanuit het samenwerkingsplatform CF-Centrale
  • opstellen van richtlijnen voor zorgprofessionals

De CF-Centrale

In de cf-centrale werken de drie grootste cf-centra van Nederland samen op het gebied van onderwijs, zorg en onderzoek. Dit zijn de centra van:

  • het Universitair Medisch Centrum Utrecht
  • het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
  • het Haga Ziekenhuis in Den Haag

Bezoek de website van de cf-centrale voor meer informatie

Elearningmodules: