Terug

Medewerkers: paramedici

Een paramedicus is iemand die voor zijn beroep medische behandelingen doet, maar geen arts of tandarts is. Of die ondersteunende handelingen doet. In het WKZ zijn verschillende paramedici werkzaam. Bijvoorbeeld:

Leraar

De leraar helpt uw kind met schoolwerk.  U kunt hierbij denken aan:

  • les geven
  • informatie geven over het ziek zijn en gevolgen voor school en schoolwerk
  • advies en begeleiding geven aan de school van uw kind

Maatschappelijk werker

Als u of uw kind zich zorgen maakt over het verloop en de eventuele gevolgen van de ziekte van uw kind, kunnen er onzekerheden en spanningen optreden. Voor hulp bij het verwerken van deze emoties, kunnen u en/of uw kind terecht bij de maatschappelijk werker van de afdeling. Deze adviseert en helpt ook bij zaken zoals sociale uitkeringen, thuiszorg, huisvesting en werk. 

Psychologen

Neuropsycholoog

De neuropsycholoog onderzoekt welke gevolgen een hersenbeschadiging of neurologische aandoening heeft voor het dagelijks leven. Het kan ook dat hij probeert te verklaren waarom uw kind op een bepaald gebied niet (meer) goed functioneert. De neuropsycholoog geeft informatie over wat er precies aan de hand is en advies over hoe uw kind het beste met de beperkingen kan omgaan. Naast uw kind, begeleidt de neuropsycholoog eventueel ook u en uw familie in het wennen en aanpassen aan de veranderingen.

Psycholoog

De psycholoog doet psychologisch onderzoek en biedt een behandeling voor psychische problemen. Psychologisch onderzoek bestaat uit een kennismakingsgesprek (intake) en zo nodig testonderzoek. De resultaten van het onderzoek geven aan welke vormen van behandeling en begeleiding nodig zijn om uw situatie te verbeteren. Zo nodig verwijst de psycholoog u /uw kind door naar andere zorgverleners.

Geestelijk verzorger

Een opname in het ziekenhuis roept vaak vragen en emoties op. Een vertrouwelijk gesprek kan daarbij een steun zijn. U kunt daarvoor een beroep doen op de geestelijk verzorgers. Levens- en geloofsvragen, zingeving, ethische keuzen en spirituele ontwikkeling kunnen in een gesprek met een geestelijk verzorger bijzondere aandacht krijgen. Meer informatie over de dienst levensoriëntatie en geestelijke verzorging.

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker in het WKZ zorgt er samen met u voor dat uw kind zich zo prettig mogelijk voelt en zich kan blijven ontwikkelen ondanks de ziekenhuisopname. Spel en activiteiten zijn hierbij het uitgangspunt. Samen met u kijkt zij wat mogelijk en wenselijk is.
De pedagogisch medewerker is ook betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van uw kind bij onderzoeken en behandelingen.

Ergotherapeut

De ergotherapeut bekijkt het dagelijks handelen van uw kind om eventuele problemen te voorkomen of te verhelpen. Het doel is dat uw kind leert weer zo optimaal mogelijk te functioneren in leef-, woon- of werkomgeving. U kunt daarbij denken aan zelfverzorging en huishouden, maar ook hobby's of werk. Door training kan uw kind deze vaardigheden opnieuw of op een andere wijze aanleren. Zo nodig kijkt de ergotherapeut naar tijdelijke of blijvende hulpmiddelen of voorzieningen.

Fysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen die bewegingsproblemen ondervinden in het dagelijks leven, op school of bij sport en hobby. Deze kunnen optreden als gevolg van een achterstand in de motorische ontwikkeling of een verminderde lichamelijke fitheid na een ziekte of ongeval. Kinderfysiotherapeuten trainen en oefenen met het kind waarbij de ouders wordt geleerd hoe ze hier in de thuissituatie mee om moeten gaan.

Logopedist

De logopedist onderzoekt en behandelt klachten die uw heeft met taal, spraak en slikken.

Diëtist

Als uw kind een dieet of aangepaste voeding nodig heeft, komt de diëtist langs. De diëtist geeft informatie over voeding en de samenstelling daarvan. Zo nodig geeft de diëtist adviezen over hoe het voedingspatroon veranderd kan worden.

Medewerker laboratorium

Als voor onderzoek bloed afgenomen moet worden, komt een medewerker van het laboratorium dat bij uw kind doen. Deze medewerker komt dagelijks tussen 8.00 en 10.00 uur op de afdeling. Buiten deze tijden nemen verpleegkundigen bloed aferker laboratorium.