Terug

Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis maakt onderdeel uit van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK).

Algemene informatie

Een arts waar uw kind onder behandeling is, kan besluiten om uw kind te verwijzen naar het LECK. Dit gebeurt als er bij een bepaalde klacht of een bepaald letsel niet door uw eigen arts uitgesloten kan worden dat de klacht of het letsel veroorzaakt is door kindermishandeling of seksueel misbruik.

Het LECK onderzoekt of er aanwijzingen zijn voor kindermishandeling of seksueel misbruik. Als die aanwijzingen er niet zijn, kunnen vermoedens van kindermishandeling of seksueel misbruik zo snel mogelijk verworpen worden. Als die aanwijzingen er wel zijn, kan er sneller hulp voor uw kind en uw gezin opgestart worden.

De kinderartsen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis die ook werkzaam zijn voor het LECK, werken nauw samen met forensisch artsen die gespecialiseerd zijn in kindermishandeling. Samen met de forensisch artsen komen zij tot een eindoordeel over de klachten of letsels die bij uw kind aanwezig zijn.

Mocht u een afspraak hebben bij het LECK dan kunt u meer informatie vinden via de website van het LECK onder het kopje ‘Ouders’. 

Klik hier voor de website.