Terug

Kindergeneeskunde, wetenschapsstage longziekten

Bij kindergeneeskunde in het UMC Utrecht hebben wij verschillende wetenschapsstages voor studenten geneeskunde. Onderzoeken waaraan je als student kunt meewerken

Longfunctie-onderzoek bij kinderen

Inhoud

Onderzoek naar de ontwikkeling, validering en toepassing van meettechnieken
die geschikt zijn voor zeer jonge kinderen en kinderen aan de beademing.

Vereisten student

Geschikt voor studenten die zich extra willen inzetten.

Mogelijk als combistage?

  • Ja

Contactpersoon

Hoesten en piepen

Inhoud

Hoesten en piepen zijn de meest voorkomende klachten waarmee de huisarts en kinderarts bij jonge kinderen te maken krijgt. Ongeveer 40% van de kinderen heeft last van dit soort klachten. Op de leeftijd van 6 jaar is 60% van deze kinderen weer klachtenvrij, 10 à 15% ontwikkelt echt astma wat persisteert tot op volwassen leeftijd. Er is grote behoefte aan kennis omtrent factoren die deze klachten op de jonge kinderleeftijd beïnvloeden. Daarnaast is het belangrijk om te kunnen voorspellen bij wie van de kinderen de klachten overgaan en bij wie niet.

Methoden

Op de afdeling Kinderlongziekten worden een aantal geboorte-cohort-studies uitgevoerd. Hierin worden kinderen vanaf de geboorte tot op volwassen leeftijd gevolgd met behulp van klachtenlijstjes, longfunctieonderzoek, virusdiagnostiek en genetisch onderzoek. Binnen deze onderzoekslijn zijn deelprojecten te definiëren die geschikt zijn voor een wetenschappelijke stage.

Vereisten voor student

Affiniteit voor kinderen en een gezonde hoeveelheid doorzettingsvermogen zijn een must.

Mogelijk als combistage?

  • Ja

Contactpersoon

Cystic fibrosis

Inhoud

Cystic Fibrosis is de meest voorkomende, erfelijke, letale aandoening in West-Europa. De aandoening wordt gekenmerkt door recidiverende luchtweginfecties en uiteindelijk onomkeerbaar longfunctieverlies. De ziekte leidt in de meeste gevallen tot overlijden op de jong-volwassen leeftijd.

Doel en Methoden

Binnen het UMC Utrecht functioneert het CF-centrum Utrecht, waar circa 1/3 van alle Nederlandse patiënten met Cystic Fibrosis worden behandeld. Er wordt basaal en klinisch onderzoek gedaan naar het ontstekingsproces en naar genetische kenmerken van patiënten in relatie tot de lange termijn prognose. Binnen deze onderzoekslijn zijn deelprojecten te definiëren die geschikt zijn voor een wetenschappelijke stage.

Vereisten voor student

Affiniteit voor kinderen en een gezonde hoeveelheid doorzettingsvermogen zijn een must.

Mogelijk als combistage?

  • Ja

Contactpersoon