Terug

Kindergeneeskunde, wetenschapsstage endocrinologie

Kindergeneeskunde, wetenschapsstage endocrinologie

Ben je student geneeskunde in het UMC Utrecht en heb je interesse in een wetenschappelijke stage op het gebied van de endocrinologie? Regelmatig bieden wij wetenschapsstages aan bij de afdeling kinderendocrinologie.

Stage: THYRO-Dynamics studieHet evalueren van schildklierhormoonstoornissen tijdens kinderoncologische behandeling uitklapper, klik om te openen

Achtergrond

De THYRO-Dynamics studie is een prospectieve observationele studie waarbij er gedurende 2 jaar schildklierhormoon concentraties gemeten worden bij kinderen met een nieuwe diagnose kinderkanker in het Prinses Maxima Centrum.

Schildklierhormoon is extreem belangrijk voor kinderen en toch is nog niet veel bekend over de dynamiek van schildklierhormonen tijdens de behandeling van kanker op de kinderleeftijd. Schildklierhormonen zijn nodig voor de stofwisseling van alle cellen in het lichaam, zowel als voor (lengte) groei, hersenontwikkeling, spiermassa en bot. Bij een tekort aan schildklierhormoon groeien kinderen niet goed, voelen kinderen zich moe, kunnen zij obstipatie ontwikkelen, kan de hartfunctie minder goed zijn en kunnen kinderen kwetsbaar worden. De schildklierfunctie kan beïnvloed worden door chemotherapie , bestraling of de medicatie die gebruikt wordt als

ondersteunend aan de oncologische behandeling. Ook kan het ziek-zijn zelf een verlaging van schildklier hormoon geven, wat wordt beschouwd als een beschermend mechanisme tijdens ziekte.

Doel van het onderzoek 

Het doel van de THYRO-Dynamics studie is het vaststellen de prevalentie en ernst van verstoorde schildklier hormoon parameters tijdens de behandeling van kinderkanker, en de mogelijke determinanten hiervan. Met deze resultaten kunnen we aanbevelingen geven over hoe en wanneer te screenen op schildklierfunctie stoornissen zodat kinderen tijdige behandeling krijgen. Daarnaast zullen we meer inzicht vergaren in de prevalentie en ernst van het voorkomen van “adaptieve” lage hormoonconcentraties tijdens chemotherapie en de effecten hierop van stress, voeding en medicatie.

Methoden

De THYRO-Dynamics studie is een prospectieve observationele studie waarbij er gedurende 2 jaar schildklierhormoon concentraties gemeten worden bij kinderen met een nieuwe diagnose leukemie, lymfoom, sarcoom of hersentumor in het Prinses Maxima Centrum. Ook alle kinderen die en stamceltransplantatie ondergaan kunnen meedoen. De studie is in 2020 gestart en op dit moment doen al meer dan 200 kinderen mee. In totaal verwachten we 400 kinderen te includeren. 

Op vier momenten tijdens/kort na de behandeling, namelijk bij diagnose, 3 maanden na diagnose, einde van therapie en 3 maanden na einde van therapie, worden schildklierhormoonparameters bepaald. Daarnaast wordt data verzameld over de behandeling, medicatie en het welzijn van de patiënt.

Wie zoeken we?

Een gemotiveerde student die continue beschikbaar is voor minimaal 6 maanden (goed te combineren met studie). Een student die kennis wel maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek en ons wil helpen met het invoeren van data voor de studie.

Contactpersoon:
Chantal Lebbink, PhD student, afdeling Kinderendocrinologie, WKZ
c.a.lebbink@umcutrecht.nl

Hanneke van Santen, Kinderendocrinoloog, WKZ
h.m.vansanten@umcutrecht.nl


Stage: Veiligheid van groeihormoon behandeling na de behandeling voor kinderkanker

Achtergrond

Kinderen die zijn behandeld geweest voor een hersentumor of die bestraald zijn geweest op het hoofd, hebben kans op het ontwikkelen van een groeihormoon tekort. De huidige richtlijn schrijft voor dat we 2 jaar na bereiken van complete remissie veilig kunnen starten met groeihormoon. In de praktijk echter, stopt de groei soms dramatisch en is er de wens om eerder met groeihormoon te starten. Ook heeft groeihormoon andere gunstige factoren zoals adequate vet-spier distributie, botopbouw en energie stofwisseling.

Het doel van dit onderzoek is het op een rij zetten van alle literatuur omtrent veiligheid van groeihormoongebruik na behandeling voor kinderkanker om zo tot een nieuwe gefundeerde aanbeveling te komen voor de Nederlandse richtlijn.

Invulling van de stage

  1. Je maakt onderdeel uit van een gedreven en enthousiast team, waarbij kennis gemaakt kan worden met literatuur onderzoek zowel als met klinisch onderzoek en de poliklinische werkzaamheden op de afdeling kinderendocrinologie.
  2. Praktische uitvoering van de studie: opzetten van een evidence based literatuur search, beoordelen van literatuur en  analyseren.
  3. Opschrijven van de studie resultaten en voorstel voor nieuwe aanbeveling voor de Nederlandse richtlijn groeihormoon behandeling

Resultaat

Het onderzoek moet resulteren in een internationale wetenschappelijke publicatie waarvan de student co-auteur wordt. Daarnaast zal het resulteren in een nieuwe aanbeveling voor de Nederlandse richtlijn groeihormoon behandeling.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een gemotiveerde student voor langere tijd (tenminste 3 maanden, liefst langer, mag ook part-time gedurende langere tijd). Een hoge mate van zelfstandigheid is vereist. Ook wordt van de student verwacht dat hij of zij onder begeleiding een Engelstalig wetenschappelijk verslag of artikel kan schrijven.

Contactpersonen

Dr. HM van Santen  (kinderarts-endocrinoloog)
 H.m.vansanten@umcutrecht.nl

Stage: Evaluatie van behandeling in de eerste levensjaren van kinderen met het adrenogenitaal syndroom uitklapper, klik om te openen

Achtergrond

Het Adrenogenitaal syndroom (AGS),  in de Engelse literatuur bekend als  congenital adrenal hyperplasia (CAH),  is een autosomale recessieve aandoening. AGS  resulteert in een verminderde synthese van cortisol en aldosteron en een verhoogde synthese van androgenen waardoor virilisatie van meisjes met deze aandoening. Behandeling op kinderleeftijd vindt plaats middels hydrocortison (HC), fludrocortison (FC) en NaCl.  Het is bekend dat zowel overbehandeling als  onderbehandeling met HC kan leiden tot een te kleine volwassen eindlengte. Het is echter niet geheel duidelijk in hoeverre  zout suppletie en FC behandeling in  de eerste levensjaren een positieve invloed heeft op de lengte groei.

Invulling van stage

  1. Je maakt onderdeel uit van een gedreven en enthousiast team, waarbij kennis gemaakt kan worden met literatuur onderzoek zowel als met klinisch onderzoek en de poliklinische werkzaamheden op de afdeling kinderendocrinologie.
  2. Praktische uitvoering van de studie: opzetten van een evidence based literatuur search, beoordelen van literatuur en  analyseren. Daarnaast worden patientgegevens in een database opgeslagen en geanalyseerd. Een multicenter onderzoek behoort tot de mogelijkheden.
  3. Opschrijven van de studie resultaten en voorstel doen voor behandeling in de eerste levensjaren.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het beloop van de groei in de eerste levensjaren van kinderen met AGS en de rol die zout- en FC suppletie in de eerste 6 tot 12 maanden speelt. Daarnaast is de vraag of substitutie in deze periode veilig is of gepaard gaat met een hoger risico op hypertensie?

Contact

Dr. H.J. van der Kamp

Hkamp3@umcutrecht.nl

088 7554555

Stage: Longitudinale groei bij kinderen met cystische fibrose (CF); is er groeiretardatie en welke factoren zijn van invloed? uitklapper, klik om te openen

Achtergrond

CF is een chronische ziekte met een prevalentie van 1:3000. Het UMCU-WKZ is een CF centrum waar multidisciplinaire zorg wordt geleverd. De kinderendocrinoloog is verantwoordelijk voor groei, puberteit en diabeteszorg bij deze groep kinderen. De groei- en aanvullende gegevens van kinderen met CF zijn geregistreerd in een databank. Groei van kinderen in verschillende leeftijdsfases kan een goede afspiegeling geven van de ernst van een chronische ziekte. Afhankelijk van de ernst, de voedingstoestand, het aantal infecties en medicatiegebruik zal deze worden beïnvloed. Ook het hebben van diabetes mellitus of het tekort aan puberteitshormonen kan de groei negatief beïnvloeden. Door evaluatie van deze gegevens kan eventueel een aanvullende behandeling een positieve optie zijn. De eerste stap is om de groei in kaart te brengen.

Invulling van de stage

  1. Literatuur onderzoek
  2. Evaluatie van de data en missingdata
  3. Analyse van de data in SAS of SPSS, Student moet voldoende kennis hiervan hebben, een cursus behoort tot de mogelijkheden
  4. Opschrijven van de studie resultaten en bij voorkeur uitwerken voor een artikel

Doel

Het doel van het onderzoek is om na analyse van de groeigegevens een uitspraak te kunnen doen over de eindlengte in vergelijk met de normale populatie. Indien de eindlengte onder de verwachte range valt zal gekeken worden op welk moment en welke factoren groei beïnvloeden. 

Contact

Dr. H.J. van der Kamp

hkamp3@umcutrecht.nl

088 75 545 55

Stage: CyFiG-studie uitklapper, klik om te openen

Onderzoek

Ben jij op zoek naar een uitdagend klinisch promotie traject bij de kinderendocrinologie en de kinderpulmonologie dan ben je een kandidaat voor de CyFiG-studie
Het doel van de studie is het identificeren van factoren die geassocieerd zijn met een verminderde eindlengte bij Cystic Fibrosis patiënten. Er zijn aanwijzingen dat een snelle BMI toename op peuter leeftijd geassocieerd is met vroege puberteit en beperkte eindlengte. Daarnaast is de vraag of snelle BMI toename een verhoogde kans geeft op het ontstaan van diabetes. Het betreft een retrospectief en prospectief multicenter onderzoek, waarbij eventueel gebruik gemaakt kan worden van een Europese database.

Achtergrond

We zijn op zoek naar Master geneeskunde student of een net afgestudeerde arts die zich wil verdiepen in zowel de kinderendocrinologie als de kinderpulmonologie. Wij bieden een promotietraject aan van 3-4 jaar waarbij de mogelijkheid bestaat om klinische ervaring op te doen. Je wordt begeleid door een team van enthousiaste kinderendocrinologen en kinderpulmonologen waarbij in beide groepen meerdere PhD studenten aanwezig zijn.

Contact

Hetty van der Kamp

Kinderarts-endocrinoloog

088-7575467

hkamp3@umcutrecht.nl

Bert Arets

Kinderarts-pulmonoloog

0887553201 of 0887575139

H.Arets@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Afspraken en wachttijden

Patiëntgegevens

Voor professionals

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet