Terug

Kindergeneeskunde, wetenschapsstage cardiologie

Kindergeneeskunde, wetenschapsstage cardiologie

De afdeling Kindercardiologie van het WKZ is de grootste kindercardiologische / kinderhartchirurgische afdeling van Nederland. Gemiddeld worden driehonderd kinderen per jaar geopereerd en krijgen ruim tweehonderd kinderen een hartkatheterisatie met resultaten die behoren tot de beste van Europa. Op de afdeling is plaats voor gemotiveerde en zelfstandige student-onderzoekers. Vind jij het een uitdaging om een onderzoeksproject op een van de aandachtsgebieden binnen de kindercardiologie uit te voeren? Lees hieronder over de mogelijkheden.

Lifetime cardiovascular risk calculation in children with chronic disease uitklapper, klik om te openen

Survival of childhood disease has significantly improved over the last decades. Unfortunately, survival comes at a price. Many children and adolescents suffer from late adverse effects, with negative impact on their mental and physical health. The current project focuses on their enhanced cardiovascular risk, for an emerging number of studies show that childhood chronic disease yields a 1.5 to 3-fold increase in early atherosclerotic cardiovascular disease, due to disease-associated factors such as inflammation, and lifestyle-associated factors such as nutrition, obesity and lack of exercise.

Doel van het onderzoek

  1. Writing a systemic review on childhood risk factors for atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) mortality.
  2. Contribution to cardiovascular follow-up in one of the available cohort studies (ProActive, or one of the obstetric cohorts)

Methoden

1. Systematic review methodology.
2. Clinical study skills: patient inclusion, cardiovascular risk assessment and management.
3. Statistical skills: prediction modeling for preclinical atherosclerosis. 

Mogelijk als combi stage
Eventueel

Duur van de stage periode
Ideaal voor OP1-3 (SUMMA)
Mogelijk voor geneeskunde, maar dan liefst 4-6 maanden

Contactgegevens

Titia Lely, MD PhD, Gynaecoloog
Gynaecologie en obstetrie
a.t.lely@umcutrecht.nl

Henk Schipper, MD PhD, Kinderarts / fellow kindercardiologie
Kindercardiologie
h.s.schipper-3@umcutrecht.nl

Algemeen stageverzoek Foetale Cardiologie uitklapper, klik om te openen

Binnen de foetale cardiologie zijn we gespecialiseerd in het vaststellen van aangeboren hartafwijkingen bij nog ongeboren kinderen. Dit doen we in een nauwe samenwerking tussen de afdeling foetale geneeskunde van het geboortecentrum en de afdeling kindercardiologie.

Met vier spreekuren per week bieden we aan vrouwen met een afwijkende screenings echo de mogelijkheid om  binnen 1 a 2 werkdagen te komen voor een uitgebreide echo van het hart van hun nog ongeboren kind. 

Regelmatig zoeken we een student of co-assistent voor een kort project (gemiddeld 6-12 weken) binnen de foetale cardiologie.

Heb jij affiniteit met zowel de kindergeneeskunde als de gynaecologie en bijzondere belangstelling voor cardiale afwijkingen? Misschien is dan het volgende project wel op jouw lijf geschreven!

Mail voor overleg met Trinette Steenhuis, foetaal cardioloog

3D rotational angiography (3DRA) uitklapper, klik om te openen

3DRA is een nieuwe techniek waarbij 3 dimensionale beelden kunnen worden gemaakt bij hartcatheterisatie. Er zijn hiervoor een beperkt aantal standaard indicaties. Echter 3DRA is uitermate geschikt voor het afbeelden van complexe cardiale anatomie. Hiervoor wordt 3DRA echter nog maar sporadisch gebruikt. Onze afdeling maakt relatief veel gebruik van 3DRA bij complexe cardiale anatomie.

Doel van de stage

Doel van de stage is het beschrijven van de resultaten van 3DRA bij gelecteerde cardiale ziektebeelden (te denken aan bv de Fontan circulatie of pulmonalisatresie met MAPCA's) en dan vooral het beoordelen van de eventuele meerwaarde van de 3D beeldvorming boven de conventionele beeldvorming met hierbij ook aandacht voor mogelijke nadelige gevolgen zoals complexere procedures met meer potentiele risico's en eventuele extra rontgenstraling die erbij kan vrijkomen.

Een andere lijn is het vergelijken van 3DRA met andere imaging technieken zoals MRI en CT. Een specifieke vraag is het vergelijken van de mogelijkheden van het afbeelden van stents met MRI, CT en 3DRA in een proefopstelling om te komen tot optimale scanprotocollen voor de diverse soorten stents.

Resultaat

Het onderzoek moet resulteren in internationale wetenschappelijke publicaties waarvan de student eerste of tweede auteur wordt. Tevens wordt gestreefd naar een voordracht op een internationaal congres.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken gemotiveerde studenten die voor kortere (4 weken) of langere (3 maanden of meer) onderzoeksstage. Een hoge mate van zelfstandigheid is vereist. Ook wordt van de student verwacht dat hij of zij onder begeleiding een Engelstalig wetenschappelijk artikel kan schrijven.

Lange termijn follow-up na correctie van een coarctatio aortae uitklapper, klik om te openen

Behandeling van een Coarctatio Aortae

Een coarctatio aortae (vernauwde aortaboog) is een veel voorkomende aandoening, die verantwoordelijk is voor 8-10% van de congenitale hartziekten. Een open chirurgische ingreep was de enige behandelingsmogelijkheid tot 1980, toen ballon angioplastiek werd geïntroduceerd. Ballon angioplastiek werd beschouwd als een minder invasieve en mogelijk veiligere techniek. Door de jaren heen hebben vele patiënten deze ingreep ondergaan. De afgelopen decade is er een discussie gerezen over de lange termijn resultaten en complicaties van ballon angioplastiek voor de correctie van een coarctatio aortae. Momenteel is er echter nog weinig data bekend over de lange-termijn resultaten van zowel de chirurgische behandeling als ballon angioplastiek.

Doel van de stage

Doel van de stage is het beschrijven van de lange-termijn resultaten van de behandeling van een coarctatio aortae. Hierbij wordt gekeken naar de verschillen tussen de twee interventie-groepen, maar ook de invloed van de leeftijd van de patiënt ten tijde van de ingreep en de decade waarin de behandeling is uitgevoerd.

Resultaat

Het onderzoek moet resulteren in internationale wetenschappelijke publicaties waarvan de student eerste of tweede auteur wordt. Tevens wordt gestreefd naar een voordracht op een internationaal congres.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken gemotiveerde studenten die voor langere tijd (3 maanden) op zoek zijn naar onderzoeksstage. Een hoge mate van zelfstandigheid is vereist. Ook wordt van de student verwacht dat hij of zij in samenwerkingsverband een Engelstalig wetenschappelijk artikel kan schrijven.

Contactpersoon

Dr. J.M.P. Breur (kindercardioloog)

H.Breur@umcutrecht.nl

The FUTURE study uitklapper, klik om te openen

Twee PhD-studenten voor "The FUTURE study"

Binnen de onderzoeksgroep van de afdeling Kindercardiologie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC Utrecht is er een vacature voor twee PhD-studenten. Onder begeleiding van onderzoekers vanuit de kindercardiologie, radiologie, obstetrie en neonatologie in het WKZ UMC Utrecht werk je samen aan een nationale studie ter implementatie en evaluatie van foetale cardiale MRI, als onderdeel van screening voor aangeboren hartafwijkingen tijdens de zwangerschap. Daarnaast kijk je naar de effecten van aangeboren hartafwijkingen op de neurologische ontwikkeling van deze kinderen. De studie wordt gefinancierd door Stichting HarteKind

Achtergrond 

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 1300 tot 1400 kinderen geboren met een hartafwijking. De afgelopen decennia is de overlevingskans van deze kinderen enorm gestegen, vooral dankzij sterk verbeterde diagnostiek en behandelingsmogelijkheden. Ondanks deze enorme vooruitgang zijn aangeboren hartafwijkingen nog steeds de op één na grootste oorzaak van neonatale sterfte. Nauwkeurige prenatale diagnose van aangeboren hartafwijkingen leidt tot reductie van de neonatale sterfte en co-morbiditeit door het in kunnen zetten van de juiste behandeling op het juiste moment. Een mogelijk neveneffect is minder onzekerheid en spanning bij ouders door adequate counseling tijdens de zwangerschap. Foetale echocardiografie is effectief gebleken t.a.v. prenatale screening en accurate diagnosestelling, maar wordt soms technisch beperkt door een afwijkende positie van de baby of een beperkt echo venster, en is niet altijd conclusief bij met name complexe of vasculaire hartafwijkingen (van bijvoorbeeld de aortaboog of long(slag)aders). Al geruime tijd bestaat er behoefte aan een complementaire beeldvormingstechniek waarmee de cardiovasculaire anatomie van deze kinderen nog beter prenataal in beeld kan worden gebracht.

Beeldvorming met magnetic resonance imaging (MRI) van het foetale hart en grote bloedvaten heeft recent grote technische ontwikkelingen doorgemaakt en biedt de mogelijkheid om de gehele cardiovasculaire anatomie in 3D af te beelden, zónder stralingsbelasting voor moeder en ongeboren kind. Het heeft een grote potentie om, complementair aan foetale echocardiografie, bij te dragen aan gedegen en zorgvuldige beeldvorming in kinderen met een aangeboren hartafwijking – in het bijzonder bij baby’s met een complexe cardiale anatomie of bij vasculaire aandoeningen.

Met de toegenomen overleving van kinderen met een complexe hartafwijking zijn nieuwe problemen aan het licht gekomen die de kwaliteit van leven sterk kunnen beïnvloeden. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn het optreden van hersenschade en een gestoorde of suboptimale neurologische ontwikkeling. Recent onderzoek wijst uit dat deze hersenschade niet volledig kan worden verklaard door de hartoperaties en interventies die deze kinderen ondergaan en dat mogelijk een afwijkende bloed- en/of zuurstoftoevoer naar de hersenen al vóór de geboorte (veroorzaakt door het hartdefect) een nadelig effect kan hebben op de hersenontwikkeling. Nieuwe MRI-technieken bieden nu de mogelijkheid om tot nieuwe  inzichten te komen over de mogelijke interactie met de foetale hersenontwikkeling.

The FUTURE study

Het doel van dit project is om foetale MRI van hart en grote bloedvaten aan te bieden binnen de prenatale diagnostiek van aangeboren hartafwijkingen in alle Nederlandse kinderhartcentra. Daarnaast is het doel om afwijkingen in de foetale circulatie en de impact hiervan op de hersenontwikkeling te beoordelen in patiënten met complexe aangeboren hartafwijkingen met geavanceerde MRI-technieken. Het betreft een prospectief onderzoek bij 250-350 moeders in verwachting van een kind met een ernstige aangeboren hartafwijking. Bij deze moeders zal tijdens het derde trimester van de zwangerschap m.b.v. foetale MRI het foetale hart, de grote bloedvaten én de hersenen tijdens éénzelfde scan zowel anatomisch als functioneel in kaart worden gebracht. Dit project zal onderdeel zijn van een uniek multidisciplinair en nationaal samenwerkingsverband, met betrokkenheid van alle 4 de kinderhartcentra in Nederland; het WKZ/UMCUtrecht, BKZ/UMCGroningen, ACAHA (Academische Centra voor Aangeboren Hartafwijkingen - Sophia/ErasmusMCRotterdam/Radboud UMCNijmegen) en CAHAL (Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam Leiden - AmsterdamUMC/LeidenUMC).

Het onderzoek zal bestaan uit 2 onderdelen:

- 1 PhD student zal verantwoordelijk zijn voor de implementatie en evaluatie van foetale cardiale MRI binnen de foetale cardiale screening in de deelnemende centra (onderdeel 1).

- 1 PhD student zal verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van afwijkingen in de foetale circulatie en de impact hiervan op de hersenontwikkeling binnen de onderzoekspopulatie (onderdeel 2).

Werkzaamheden

In het project zorg je als PhD-student voor inclusie van patiënten in het WKZ/UMC Utrecht en coördineer je de FUTURE studie in de bovengenoemde kinderhartcentra en de daaraan gelieerde andere kindercardiologische centra. Je bent verantwoordelijk voor de dataverzameling en het verrichten en beoordelen van MRI’s, als ook voor dataverzameling van de foetale echocardiografie die in dezelfde periode wordt gemaakt. Je beheert de databestanden voor dit project, voert zelfstandig statistische analyses uit en schrijft wetenschappelijke artikelen over de bevindingen. Deze studie wordt begeleid door de werkgroep FUTURE studie met wetenschappers en medici met relevante expertise. De PhD student verantwoordelijk voor de evaluatie van foetale cardiale MRI (onderdeel 1), zal in de eerste 4 maanden van de studie een training volgen voor het verrichten en verslagleggen van foetale cardiale MRI in ons partner-ziekenhuis Kings College Londen (UK).

Persoonprofiel

  • Wij zoeken twee enthousiaste en leergierige basisartsen, die zelfstandig kunnen werken
  • Je kunt goed met verschillende disciplines samenwerken en weet mensen te verbinden
  • Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden (Engels en Nederlands)
  • Je hebt ervaring in het schrijven van medische artikelen en projecten
  • Je werkt gestructureerd en resultaat-gedreven
  • Ervaring met databasebeheer en epidemiologisch/analytisch onderzoek is een pre
  • Ervaring met cardiale beeldvorming is een pre

Vacature

  • Betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, waarna verlenging kan plaats vinden voor de duur van het project (3 jaar), met beoogde startdatum in de maanden april of mei 2020
  • Je wordt aangesteld  binnen het UMC Utrecht – WKZ, divisie Kind

Enthousiast?

Je reactie samen met je CV zien wij graag voor 25 januari 2020 tegemoet en kun je richten aan:

Dr. H.B. Grotenhuis, kindercardioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis / UMC Utrecht, e-mail adres: h.b.grotenhuis@umcutrecht.nl. De mondelinge sollicitatie staat gepland begin februari 2020 in het WKZ/UMC Utrecht. Voor nadere informatie of reactie kun je contact opnemen met Dr. Heynric Grotenhuis, kindercardioloog (h.b.grotenhuis@umcutrecht.nl) of telefonisch op 088-7554703.  

Een betere toekomst voor kinderen: Het Child Health Disease Cohort uitklapper, klik om te openen

De ultieme kindergeneeskunde stage voor studenten:

Binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis worden bepaalde groepen kinderen met chronische aandoeningen langdurig vervolgd. Te denken valt bijvoorbeeld aan kinderen met Jeugdreuma, Cystic Fibrosis, aangeboren hart gebreken, te vroeg geboren kinderen, en anderen.

De behandelmogelijkheden van deze kinderen zijn afgelopen decennia enorm verbeterd en veel patiënten bereiken een steeds hogere leeftijd. Om de behandeling van deze kinderen te verbeteren is dus steeds beter zicht nodig op het lange termijn beloop van dergelijke aandoeningen. Binnen het Child Health Disease Cohort bestuderen we niet alleen de lange termijn orgaanschade, maar kijken we ook naar bijvoorbeeld de lange termijn psychosociale gevolgen.

De kinderen worden binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis tot op volwassen leeftijd periodiek vervolgd op de zogenaamde 030-poli. Op deze poli worden ook grote groepen gezonde controle kinderen gezien, worden medicamenteuze interventie studies gedaan en worden adviezen gegeven met betrekking tot voeding, beweging en slaap.

Binnen de 030 poli is regelmatig plaats voor studenten die data verzamelen voor hun eigen deelproject. Dat kan heel orgaan- of ziekte-specifiek zijn, maar het kan ook zijn dat je juist geïnteresseerd bent ziekte overstijgende aspecten van de kindergeneeskunde. Maar het draait altijd om kinderen en hun toekomst! Je hebt veel contact met kinderen en ouders en bent betrokken bij allerlei soorten metingen bij kinderen en jongeren (variërend van lichamelijk onderzoek tot bloedafnames, longfunctietesten en echografie) en het afnemen van vragenlijsten.  

Deze stage is uitstekend geschikt voor studenten die zich willen voorbereiden of wachten op een toekomstige baan als A(N)IOS of PhD-traject binnen de kindergeneeskunde. Regelmatig starten er ook PhD trajecten op deelaspecten van het Child Health Disease Cohort.

Contactpersoon

Geïnteresseerd en ben je beschikbaar voor minimaal 6-12 weken? Stuur dan een mail met je CV naar Prof. K van der Ent 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet