Terug

Instanties en materialen

Instanties en materialen

Hier vindt u verschillende materialen en verwijzingen naar instanties. De contactgegevens van zowel gespecialiseerde traumacentra als overige hulpverleningsinstanties staan weergegeven. Daarnaast vindt u hier een link naar hulp bij calamiteiten, suggesties voor boeken en werkvormen, en downloads.

Traumacentra uitklapper, klik om te openen

Hier noemen we enkele gespecialiseerde psychotraumacentra. Soms is een gespecialiseerd centrum voor een gezin te ver weg of is er een andere reden om door te verwijzen naar meer algemene hulp. Vraag zo nodig aan de intern begeleider of schoolarts welke mogelijkheden er zijn.

Bij de meeste centra is een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk. Bij het landelijk psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren kunnen kinderen en ouders echter zonder verwijzing terecht. Ook leerkrachten kunnen contact opnemen voor hulp en/of vragen.
 

Landelijk psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren
(UMC Utrecht)
088 75 541 13 (Utrecht)
 

Kinder en Jeugdtraumacentrum
(Jeugdriagg Noord Holland Zuid)
Diverse locaties in Haarlem en omstreken
023 518 75 00 (Haarlem)
 

Psychotraumacentrum
(GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen)
Diverse locaties in Leiden en omstreken
071 890 84 00 (Leiden)


Centrum voor traumagerelateerde stoornissen
(De Bascule)
020 890 10 00 (Amsterdam ZO)

PsychoTraumaCentrum Kinderen en Jeugd
(Riagg Rijnmond)
Locaties in Rotterdam en Vlaardingen
010 440 24 02 (Rotterdam)

Overige hulpverlening uitklapper, klik om te openen

Soms is een gespecialiseerd centrum voor een gezin te ver weg of is er een andere reden om door te verwijzen naar meer algemene hulp. U kunt dan denken aan de huisarts, schoolarts of één de mogelijkheden die genoemd worden in dit gedeelte.

Algemeen uitklapper, klik om te openen

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Dit is de verzamelnaam voor alle gezondheidszorgactiviteiten die gericht zijn op de preventie en behandeling van psychische stoornissen. Iedere GGZ heeft een kind en jeugdafdeling. Bekijk de website voor meer informatie en een locatie in uw omgeving.

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

GGD Nederland is de koepelorganisatie van de GGD'en. De GGD’en vormen een landelijk dekkend netwerk. Iedere GGD heeft een kind en jeugdafdeling. Bekijk de website voor meer informatie en een locatie in uw omgeving.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum Jeugd en Gezin is een inlooppunt voor gezinnen. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. 2011 is in iedere gemeenten minimaal één inlooppunt aanwezig. Bekijk de website voor een locatie bij u in de buurt.

De schok te boven

De schok te boven is een informatie- en zelfhulpwebsite voor mensen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Algemene informatie en verwijzingen naar instanties kunt u vinden op de website.

Korrelatie

Korrelatie geeft advies in de psychosociale hulpverlening. Als landelijke organisatie is Korrelatie voor iedereen beschikbaar voor hulpverlening (ook online) en advies op het terrein van zorg en welzijn. Bekijk de website voor meer informatie.

De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is een onderdeel van Bureau Jeugdzorg. De Kindertelefoon voert jaarlijks meer dan 100.000 gesprekken met kinderen en jongeren over problemen die zij hebben. Dat kan anoniem en is gratis. 650 vrijwilligers staan hen te woord via chat en telefoon.
Chatbot@kindertelefoon.nl (Messenger buddy)
0800-0432

Medisch uitklapper, klik om te openen

De Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ (VOKK)

De VOKK is een belangenvereniging van gezinnen met een kind met kanker. Een speciaal deel van de website is gericht op school.

Kankerspoken

Deze website voor kinderen, ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere belangstellenden die informatie geeft voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben.

Na het ziekenhuis

Een website voor kinderen, ouders en professionals met informatie over de periode na een ziekenhuisopname. Je kunt er je ziekenhuisverhaal schrijven en verhalen van anderen lezen.

Scholen uitklapper, klik om te openen

Centrum School en Veiligheid (CSV)

CSV verzamelt en verspreidt informatie en deskundigheid op het gebied van schoolveiligheid en adviseert schoolleiders, leraren/docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, vertrouwens(contact)personen, onderwijsondersteunend personeel, et cetera. Thema's zijn o.a. veiligheid, (seksueel) geweld, discriminatie en incidenten en verwerking.

KPC Groep

KPC Groep ondersteunt scholen bij het verbeteren van leerresultaten en het realiseren van een goede pedagogische basis. Thema's zijn o.a. leren en leerlingenzorg; organisatie en personeel; bestuur en beleid; en school en omgeving.

(Seksueel) geweld uitklapper, klik om te openen

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Het AMK is de instelling voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over kindermishandeling. Elke provincie en grootstedelijke regio heeft een eigen Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Bekijk de website voor meer informatie. Wilt u meteen met een professional spreken? Bel dan met het AMK:

0900-1231230

Wat kan ik doen

Als u wat merkt van kindermishandeling in uw omgeving, doe dan iets. Juist als u twijfelt. Op de website vindt u tips en informatie.

Kindermishandeling

Deze website biedt informatie over kindermishandeling voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar.

Huiselijk geweld

Deze website geeft informatie over huiselijk geweld.

Seksueel geweld

Dit is een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact.

Slachtofferhulp uitklapper, klik om te openen

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Vrijwilligers bieden praktische en juridische adviezen en emotionele steun. Beroepskrachten zorgen voor professionele ondersteuning. In de media en politiek treedt Slachtofferhulp Nederland op als belangenbehartiger.
Voor kinderen heeft Slachtofferhulp Nederland de website ´ik zit in de shit´ontwikkeld.

Impact

Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen.

Verlies uitklapper, klik om te openen

In de wolken

In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander. Er worden brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld voor rouwenden. Hoewel In de Wolken zich richt op alle rouwenden is zij met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren.

Stichting Achter de Regenboog

Deze stichting ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

De levensjas

De levensjas is een voorstelling voor basisscholen. In de voorstelling wordt het thema verlies op een laagdrempelige manier aan bod gebracht.

Stichting kind en rouw

Stichting kind en rouw trekt zich het lot aan van kinderen die in een rouwproces zijn gekomen door het (plotselinge) overlijden van een dierbare.

Calamiteiten uitklapper, klik om te openen

Wanneer er sprake is van een acute crisissituatie die de hele klas of school treft, maken veel scholen gebruik van een calamiteitenprotocol. Het opzetten van zo’n protocol in rustige tijden biedt medewerkers van de school de gelegenheid om goede lijnen uit te zetten. Dat is tijdens een crisis veel moeilijker te overzien.

De prioriteiten bij een calamiteit zijn het creëren van veiligheid (fysieke veiligheid maar ook bescherming tegen de media) en het regelen van praktische zaken (bijvoorbeeld zorgen dat kinderen en ouders contact met elkaar hebben). Voor tips over crisismanagement kunt u terecht bij de KPC Groep.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Dit is de verzamelnaam voor alle gezondheidszorgactiviteiten die gericht zijn op de preventie en behandeling van psychische stoornissen. Iedere GGZ heeft een kind en jeugdafdeling. Bekijk de website voor meer informatie en een locatie in uw omgeving.

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

GGD Nederland is de koepelorganisatie van de GGD'en. De GGD’en vormen een landelijk dekkend netwerk. Iedere GGD heeft een kind en jeugdafdeling. Bekijk de website voor meer informatie en een locatie in uw omgeving.

Boeken en werkvormen uitklapper, klik om te openen

In dit gedeelte vindt u boeken en werkvormen voor leerkrachten en boeken voor kinderen over verschillende typen schokkende gebeurtenissen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet