Terug

Informatie en voorlichting
Kindgerichte voorlichting

Zorgverleners in het UMC Utrecht geven zieke kinderen en hun ouders voortdurend informatie over de aandoening, de behandeling en het onderzoek. Niet alleen in gesprekken, maar ook op schrift. Het UMC Utrecht heeft een duidelijk uitgangspunt geformuleerd over de manier waarop die informatievoorziening het beste kan worden aangepakt: kindgerichte voorlichting.

Voorlichting en begeleiding van uw kind