Terug

DINOSAUR

DINOSAUR

DINOSAUR staat voor het Engelse “Darbepoetin in Neonatal Ischemic Stroke to Augment Regeneration” Dit wil zeggen: het gebruik van het middel darbepoëtine bij herseninfacten bij pasgeborenen om herstel te bevorderen.

Doel van het DINOSAUR onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of we schade in de hersenen na een infarct kunnen beperken door het toedienen van het medicijn darbepoëtine. Darbepoëtine is een middel dat de aanmaak van rode bloedcellen in het lichaam bevordert.

Start en looptijd onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het DINOSAUR onderzoek is op 1 juli 2017 van start gegaan. De looptijd van het onderzoek is ongeveer vier jaar.

Doel van het DINOSAUR onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of we schade in de hersenen na een infarct kunnen beperken door het toedienen van het medicijn darbepoëtine. Darbepoëtine is een middel dat de aanmaak van rode bloedcellen in het lichaam bevordert.

Start en looptijd onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het DINOSAUR onderzoek is op 1 juli 2017 van start gegaan. De looptijd van het onderzoek is ongeveer vier jaar.

Achtergrond van het DINOSAUR onderzoek uitklapper, klik om te openen

Er is nog geen behandeling gericht op het verbeteren van herstel na een herseninfarct. Op dit moment bestaat de therapie bij een infarct alleen uit het bestrijden van de epileptische aanvallen, die de eerste dagen na de geboorte kunnen optreden.

We denken dat darbepoëtine de hersenen kan aanzetten tot het vormen van nieuwe hersencellen (regeneratie) zoals we ook eerder gezien hebben in laboratoriumonderzoek. Daarmee zou de schade in de hersenen na een infarct beperkt kunnen worden. Dit gaan we onderzoeken.

Hoe verloopt het DINOSAUR onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Ongeveer de helft van de kinderen krijgt het medicijn darbepoëtine en de andere helft krijgt een placebo via het infuus. Een placebo is een middel dat er precies hetzelfde uitziet als het medicijn, maar geen werkzame bestanddelen bevat. Door middel van loting bepalen we welke behandeling uw kind krijgt. Dit heet randomisatie. Het hangt dus van toeval af in welke groep uw kind terecht komt. 

Zowel het onderzoeksteam als u weten niet wie van de kinderen de darbepoëtine krijgt en wie een placebo. Dit noemen we dubbelblind. Zo kunnen we aan het eind de groepen die wel en geen darbepoëtine heeft gehad eerlijker met elkaar vergelijken.

Kan mijn kind meedoen? uitklapper, klik om te openen

Of uw kind mee kan doen aan het onderzoek hangt van een aantal factoren af. De behandelend arts van uw kind kan u daar meer over vertellen.

In totaal kunnen ongeveer 80 pasgeboren baby’s met een herseninfarct meedoen aan dit onderzoek. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht is het enige ziekenhuis in Nederland dat deze studie uitvoert. Alle kinderen die in aanmerking komen voor deze studie, nemen we daarom op in het WKZ.

Wat merkt mijn kind? uitklapper, klik om te openen

Uw kind krijgt de gewone behandeling die hij of zij anders ook zou krijgen na een herseninfarct. De extra behandeling is tweemaal een gift van darbepoëtine dan wel placebo via het infuus. Daarnaast krijgt uw kind eenmaal een bloedafname via een infuus. Dat gebeurt standaard bij alle kinderen op de neonatale intensive care unit (NICU). Het infuus kreeg uw baby al bij opname en hij of zij hoeft dus niet opnieuw te worden geprikt. Ook nemen we geen extra bloed af voor dit onderzoek, de bloedafnames zijn standaardzorg voor kinderen op de NICU.

Een MRI en enkele andere onderzoeken zijn niet belastend voor de baby en horen bij de standaard zorg van pasgeborenen met een herseninfarct. 

Zijn er risico's verbonden aan deelname aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

De risico's van deelname zijn de mogelijke bijwerkingen van de behandeling met darbepoëtine, zoals een allergische reactie of ontregeling van de bloedstolling. Deze bijwerkingen zijn in eerdere studies niet gevonden.

De darbepoëtine (of de placebo) is maar tijdelijk in het lichaam aanwezig. Wij verwachten daarom geen bijwerkingen op de lange termijn. 

Als uw baby ziek is of als er zorgen zouden ontstaan over de veiligheid van uw baby, dan zal de behandeling niet worden gegeven, in overleg met de behandelend arts van uw baby.

Kosten

Indien uw kind speciaal voor dit onderzoek wordt verwezen naar Utrecht, kan het een ander nadeel zijn dat uw baby moet worden overgebracht naar het WKZ in Utrecht. Extra kosten hiervoor zullen worden vergoed tot maximaal 150 euro.

Als uw baby ziek is of als er zorgen zouden ontstaan over de veiligheid van uw baby, dan zal de behandeling niet worden gegeven, in overleg met de behandelend arts van uw baby.

Heeft mijn kind voordeel aan deelname aan de DINOSAUR studie? uitklapper, klik om te openen

We weten niet of uw baby voordeel heeft van deelname aan dit onderzoek. Mogelijk heeft darbepoëtine een positief effect op de hersenschade, met als resultaat een betere verstandelijke en motorische ontwikkeling op de lange termijn. 

Voor de toekomst kan het onderzoek ook nuttige gegevens opleveren en mogelijk bijdragen aan een betere behandeling van pasgeborenen met hersenschade. 

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Manon Benders
 088 757 54 00
m.benders@umcutrecht.nl

Trialregsiter uitklapper, klik om te openen

Het DINOSAUR onderzoek staat geregistreerd in het trialregister.

Publicaties uitklapper, klik om te openen

Publicaties zijn Engelstalig en te lezen op PubMed

2014

Onderzoeksspeerpunten uitklapper, klik om te openen

Linken naar de Engelstalige webpagina's van onderzoeksgebieden.

Voor studenten uitklapper, klik om te openen

Wetenschappelijke stages neonatologie

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet