Terug

De bescherming van gegevens

Het WKZ vindt privacy van patiënten belangrijk. Hieronder staat hoe we de privacy en gegevens van uw kind beschermen. Ook staan er tips hoe u hier zelf aan kan bijdragen.

Wij registeren de gegevens

Wij willen graag weten hoe vaak Mijn UMC Utrecht wordt gebruikt. Daarom registeren we elke keer dat u inlogt. De gegevens die u invoert in Mijn UMC Utrecht komen in het medisch dossier van uw kind. Wanneer u een e-consult naar de dokter of andere zorgverlener stuurt, komt deze in het medisch dossier van uw kind. Ook het antwoord van de zorgverlener komt daarin te staan. Alle zorgverleners die toegang hebben tot het dossier van uw kind, kunnen deze e-consulten inzien.

Privacy van uw gegevens

Wij gaan op een veilig manier om met uw (digitale) gegevens.

Mijn UMC Utrecht veilig gebruiken

  • Sla uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord niet op in uw computer, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook uw inlognaam en wachtwoord kan vinden.
  • Gebruik een screensaver. Voorbijgangers kunnen uw gegevens dan niet direct zien als u even weg bent van uw computer.
  • Gebruikt u draadloos internet? Zorg er dan voor dat uw internetmodem of router beveiligd is met encryptie. Dan kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruik maken. In de handleiding van de apparatuur staat hoe u dit kunt doen.

Wij gaan op een veilige manier met de digitale gegevens van uw kind om. Medewerkers houden zich hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. U kunt zelf bijdragen aan een veilig gebruik van Mijn UMC Utrecht:

  • Log uit op het moment dat u Mijn UMC Utrecht niet meer actief gebruikt en sluit daarna de browser.
  • Ga zorgvuldig om met de medische gegevens van uw kind. Denk bijvoorbeeld goed na over wat u deelt op social media. Wees ook zorgvuldig met afdrukken die u maakt van gegevens uit Mijn UMC Utrecht.
  • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar deze daarom op een veilige plek.